DARMA Home

Forskningsfinansierende fonde

Forskningsstyrelsen og DARMA har initereret en møderække mellem medarbejderne i universiteternes forskningsstøtteenheder og de forskningsfinansierende fonde. Gruppen diskuterer aktuelle problemstillinger, udveksler best practice og kommer med gode ideer til forbedret samarbejdet mellem fondene som bevillingsgivere og universiteterne som bevillingsmodtagere.

Kontakt Annedorte Vad for mere information om dette netværk.

Opsamling på afholdte workshops

Yderligere information og materiale fra afholdte workshops

This forum is empty.

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software