DARMA Home

Workshop om fondsarbejde og forskningsadministration

I 2018 satte workshoppen fokus på budgetter og ansøgningsprocedurer.

Oplæg

Hermed følger en foreløbig dagsorden for workshoppen den 18. september. Som tidligere nævnt er temaet budgetter og ansøgningsprocedure, og sammen med arbejdsgruppen har vi sammensat et program bestående af oplæg og borddiskussion.

Program

09:30-09:40  Velkomst og ankomst
09:40-11:00

5 korte oplæg om budgetter – hvad bruges budgetter til? Og hvorfor ser de ud, som de gør?

  • DFF v/Kasper Ørum Køhler Simonsen
  • Innovationsfonden v/Michael Adsetts Edberg Hansen
  • Novo Nordisk v/John Peter Wittschieben
  • Trygfonden v/Frederik Mühldorff Sigurd
Velux v/Karen Skytte Larsen 
11:00-11:30 Oplæg om forskellige bugetmodeller v/Olaf Svenningsen
Olaf vil kort fortælle om forskellige budgetmodeller: ERC, 2-fase modellen, modul-model og narrativ budget

11:30-12:30 

Borddrøftelser

Med udgangspunkt i dagens oplæg, vil vi i mindre grupper diskutere og drøfte konkrete spørgsmål om brugen og udformningen af budgetter.
12:30-13:30  Netværksfrokost

Arrangeret af

Olaf Svenningsen, DARMA

Michael Sandgreen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse


Materiale

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software