DARMA Home

Workshop om ansøgninger til Fonde

I 2019 blev der sat fokus på Forskningsstøtteenhederne, så medarbejderne i fondene kunne få en bedre indblik i Forskningsstøttens rolle og kompetencer. Workshoppen blev planlagt og udført i et samarbejde mellem DARMA, Forskningsstyrelsen og Lundbeckfonden. KU lagde lokaler til. 

Oplæg

Hvad laver en forskningsadministrator? Hvordan supporterer en forskningsstøtteenhed de forskere, der ansøger om og modtager fondsmidler? Hvorfor er forskningsstøtten til forskerne en fordel for fondene? Tænker du også nogle af disse tanker, er workshoppen for fonde og universiteterne relevant for dig.

Foreningen Danish Association for Research Management og Administration (DARMA) og Styrelsen for Forskning og Uddannelse i samarbejde med Lundbeckfonden inviterer hermed til en workshop, hvor medarbejderne i fondene kan møde administrationen fra universiteterne. Workshoppen er den tredje i rækken, men forudsætter ikke deltagelse i de tidligere workshops. Formålet med dagen er at give indblik i hvordan forskningsstøtteenhederne på universiteterne understøtter ansøgere og projekter. Dette skulle gerne lede til, at vi kan optimere samarbejdet mellem fondene og forskningsadministratorerne og understøtte den bedste udnyttelse af vores respektive ressourcer og kompetencer.

Dagen byder på oplæg og diskussioner om emnet, samt rig mulighed for dialog og at netværke.

Deltagerkreds

  • Fonde: Medarbejdere der arbejder med uddeling, rapportering og regnskab i forbindelse med forskningsstøtte (1-2 personer fra hver fond)
  • Universiteter: Medarbejdere der arbejder med ansøgninger og afrapportering af projekter (1-2 personer fra hver
  • institution) KU, CBS, DTU, AU, AAU, ITU, RUC, SDU

Program

10:00-10:15  Velkommen
10:15-11:00

Oplæg fra universiteterne (SDU, KU, DTU, AU)

  • Indblik i hvordan universiteterne arbejder med forskningsstøtte og forskningsplanlægning.
  • Udfordringer og fordele ved samarbejde mellem fondene og universiteterne i ansøgningsfasen, projektgennemførelsen og revisionsfasen
11:00-11:15  Pause
11:15-12:15  Diskussion i grupper
12:15-13:00 Opsamling i plenum
13:00-14:00  Netværksfrokost

Arrangeret af

Annedorte Vad, DARMA

Ulla Jakobsen, Lundbeckfonden

Michael Sandgreen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse


Materiale

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software