DARMA Home

DARMA-Innovationsfonden workshop – fotoalbum

Den 7. december 2016 afholdt DARMA og Innovationsfonden en workshop om administration af fondens virkemidler. Formålet var at afsøge løsninger som kan bidrage til en endnu mere effektiv administration og koordinering af fondens virkemidler. Nedenunder er udvalgte fotos fra workshoppen, bl.a. den stille, men intense "silent brainstorm":

<< All album photos 2/17 photos
Tore Duvold, Hanne Harmsen og Anna Laybourn fra Innovationsfonden lytter på spørgsmål

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software