DARMA Home

DARMA-Innovationsfonden workshop

Den 7. december 2016 afholdt DARMA og Innovationsfonden en workshop om administration af fondens virkemidler. Formålet var at afsøge løsninger som kan bidrage til en endnu mere effektiv administration og koordinering af fondens virkemidler.

På workshoppen var der oplæg fra Innovationsfonden om de forskellige ordninger og principperne bag dem; links til oplæggene findes i programmet nedenunder.

Ved workshoppen blev der diskuteret retningslinjer, investeringsaftaler og koordination med fokus på konkrete og implementerbare løsninger på administrative regler og arbejdsgange til gavn for ansøgere, administratorer og fonden. 

Arrangementet fandt sted på Kosmopol, Fiolstræde 44, København K. Fotos fra workshoppen findes i dette album...

Program (links downloader oplæg som PDF)

9:30-10:00        Registrering og kaffe

10:00    Olaf Svenningsen, Formand i DARMA, og Anna Munck Laybourn introducerer dagen

Kaffepause

  • Deltagerne diskuterer Grand Solutions og genererer input til Innovationsfonden

12:40 ca. - Sandwiches og vand

Kaffepause

Deltagerne diskuterer og kondenserer viden genereret på dagen

14:50-15:00    Tore Duvold og Olaf Svenningsen runder dagen af


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software