DARMA Home

DARMA News

DARMA News are written by the DARMA President and the board. It contains brief updates on topics considered of relevance to the DARMA members. News usually cover ongoing activities in the Board, news from the special interest groups, reflections on recent workshops and seminars, activities in sister societies etc.

 • 24 Apr 2020 12:15 | Annedorte Vad (Administrator)

  Jeg må desværre meddele, at DARMA's årsmøde 2020 er aflyst.

  På bestyrelsesmødet i sidste uge drøftede bestyrelsen mulighederne for at afholde, udskyde eller aflyse årsmødet, og vi må desværre meddele, at vi ikke ser anden mulighed end at aflyse årsmødet, der skulle være afholdt 13-14 maj 2020.

  Det er vi rigtigt kede af, da årsmødet er foreningens store samlende arrangement. Men vi anser det som urealistisk, at vi kan samle mere end 100 personer til et todages arrangement allerede medio maj, også selvom COVID-19 lockdown skulle være ophævet. At holde mødet et andet tidspunkt før sommerferien var ikke muligt, og i efteråret vil mødet komme til at kollidere med en masse andre arrangementer, ligesom fokus på dette tidspunkt forventes at være på Horizon Europe, og programmet i så fald så skulle laves temmelig meget om.

  DARMA's årsmøde er et af de steder, hvor DARMA bruger penge. Det beløb, der var sat af til afholdelse af mødet i år, har bestyrelsen besluttet stadig skal komme medlemmerne til gode.

  Vi synes, vi havde fået sat et godt program sammen og det vil vi fortsat gerne give medlemmerne mulighed for at se. Vi har derfor hyret de tre forskere til at holde deres oplæg online. Invitationerne bliver sendt ud hurtigst muligt, og tilmelding foregår via DARMA's hjemmeside, det vil være gratis at deltage i disse webinars, og der er ingen begrænsning i deltagerantallet.

  • Søren Obed Madsen (CBS). Samarbejde med forskellige forskertyper

  • Pernille Steen Petersen (CBS). Stress og Skam

  • Kaare Aagaard (AU) Forskningsfinansiering og Matthæuseffekter. Tendenser, mekanismer og mulige tiltag

  Prisen på introkurset der bliver afholdt i november vil desuden blive sat ned med 1000 kroner pr. deltager. De medlemmer der allerede har betalt for deltagelse i årsmødet, får selvfølgelig deres penge retur. DARMA's kasserer er i gang med at udstede tilbagebetalingerne.

  Generalforsamlingen

  Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i maj eller juni måned hvert år. Bestyrelsen vil gerne afholde den virtuelt i år, og arbejder på en løsning, hvor materialet sendes ud skriftligt og afstemningen foregår online, og vi forventer at sende information og invitationer ud om dette i næste uge. Vi håber naturligvis på medlemmernes opbakning til denne beslutning, som skal formelt skal godkendes for at være gyldig. Mere om dette følger i den kommende information.

  Valg til bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer for 2 år ad gangen. Tre af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om to medlemmer til bestyrelsen (1 genopstiller) samt formandsposten (formanden genopstiller).

  Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen og danner grundlag for en evt. afstemning, hvis der er kampvalg.

  At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.


  Med venlig hilsen,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
  Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)


 • 22 Apr 2020 13:29 | Annedorte Vad (Administrator)

  DARMA's members are invited to complete a survey on international collaborative research management and administration.  You are being invited to take part in a research study as part of a project undertaken as part of a Research Fellowship through the Society of Research Administrators International (SRAI). The purpose of this research is to understand what our roles and responsibilities are and what we value within research administration and management to ensure effective research activity as it specifically pertains to international collaborations. 

  This survey is authorized and supported by INORMS, the International Network of Research Management Societies.  You have been invited to participate because you are a member of at least one professional association involved in or related to the International Network of Research Management Societies (INORMS).

  You may follow this link to the survey:
  Take the RA/RM international collaboration survey

  Or copy and paste this link in your browser: http://ucf.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pc9EQSF4kSZ3i5 

  The IRB at the University of Central Florida approved this survey as Exempt (Ref. STUDY00001623, April 7, 2020).  The electronic consent is included on the first page of the survey and also here for your convenience IRB STUDY00001623 Approved Consent.

  The survey should take around 15-20 minutes to complete. Please note that this is an anonymous survey link and that is unable to track identifying information of respondents.

  Deadline: May 30

   

  It is being distributed worldwide through national and regional associations: specifically: ACU, ARMA, ARMA-NL, ARMS, AURAM, BESTPRAC, BRAMA, CabRIMA, CARA-ACAAR, CASSSP, DARMA, EARIMA, EARMA, Finn-ARMA, FORTRAMA, IceARMA, India Alliance, NARMA, NCURA, NORDP, PIC, PraxisAuril, RMAN-J, SARIMA, SRAI, SWARMA, and WARIMA.

  Please note that the survey must
  not be forwarded to Cuba, Iran, North Korea, Syria or the Crimea Region of the Ukraine without the approval of the PI.  These countries/regions are subject to certain comprehensive economic sanctions and licensing requirements may apply.


  A kind thanks in advance for your participation.

   

  Sincerely,

  Angela White-Jones, Ph.D.

  Principal Investigator

  University of Central Florida


 • 11 Apr 2020 19:19 | Annedorte Vad (Administrator)

  ARMA and UKRIO has released a guide on Research Ethics Support and Review in Research

  Today the UK Research Integrity Office (UKRIO) and the Association of Research Managers and Administrators (ARMA) publish Research Ethics Support and Review in Research Organisations, to support the research community in achieving high standards of research ethics review.

  The guidance offers benchmark policies and processes which organisations can use to create, revise or audit institutional practices in order to support the functions of research ethics committees.

  It also synthesises developments in academic work on ethics and integrity, the expectations of research funders and government and existing examples of good practice, to help researchers and organisations to develop a positive culture of integrity and ethics in research.

  Steph Bales, Chair of ARMA said: “I am thrilled to see the collaborative efforts of ARMA UKRIO come to fruition in this joint guidance document. It is essential reading for all research professionals not just those involved in supporting ethics committee structures and I urge all ARMA members to download a copy. I would particularly like to thank those experts who were formerly part of the Association for Research Ethics (AfRE) without whom this endeavour would have been impossible.”

  Professor Sir Ian Boyd, Chair of UKRIO said:“All organisations involved in research, from universities to commercial companies, will benefit from this document. The principles it sets out lay the ground work for good practice. Ensuring the highest standards in research integrity and ethics needs to be a central plank of corporate social responsibility. People expect it and this document points out the route through which this responsibility can be delivered.”

  Research Ethics Support and Review in Research Organisations is available in two formats: the standard guidance, which includes extended background and rationale with references, and a summary version, which sets out key recommendations and basic ground rules for developing best practice in supporting high ethical standards in research.

   

  Forms from the Appendices are also available as separate PDFs for ease of completion:

  Additional supporting materials will be published in due course and the guidance will be incorporated in UKRIO’s and ARMA’s training programmes.


 • 13 Mar 2020 10:04 | Annedorte Vad (Administrator)

  COVID-19 påvirker også de aktiviteter der er relevante for DARMA's medlemmer. Flere bevillingsgivere har rykket deres deadlines eller lempet på vilkårene for underskrifter på ansøgninger og budgetskemaer.

  I denne mail listes status for de aktiviteter, der er annonceret på DARMA's hjemmeside

  • DARMA's Introkursus for forskningsadministratorer flyttes til efteråret. Det vil blive afholdt den 11-13 november 2020, og der vil blive åbnet for tilmelding igen. Nuværende tilmeldte deltagere overføres automatisk, men kan naturligvis afmelde, hvis de ikke har mulighed for at deltage. Skriv til introkursus@darma.dk intro, hvis du har spørgsmål til kurset.

  • Netværksmødet i SIG for private fonde aflyses lige nu, men vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

  • Afholdelsen af INORMS er udskudt til maj 2021.

  • EARMA overvejer stadig situationen. 

  • DARMA følger situationen nøje. Indtil videre forestiller vi os, at årsmødet og generalforsamlingen afholdes som planlagt, og der er stadig åbent for tilmeldinger. Medio april tager vi endeligt stilling og giver besked. 

  Det er til gengæld helt sikkert at Hannes Master Class Webinaret om CV-skrivning bliver afholdt som planlagt på næste torsdag, og det er stadig muligt at tilmelde sig.

  Hjemmesiden opdateres løbende. Kontakt gerne mig eller bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller nyt som du gerne vil dele med DARMA's medlemmer, så sørger vi for det kommer ud. Derudover anbefaler jeg, at medlemmerne fortsat deler deres viden i DARMA's blog eller LinkedIngruppe

  Pas på jer selv og hinanden. 

  Med venlig hilsen,

  Annedorte

 • 10 Feb 2020 23:25 | Annedorte Vad (Administrator)

  Dette er blot en kort mail for at gøre dig opmærksom på, at du nu kan få automatisk besked, når der lægges stillingsopslag på DARMA's hjemmeside. Du kan se jobopslagene på www.darma.dk/jobs, og det er også her, du kan tilmelde dig mailinglisten.

  Samtidig vil jeg gerne gøre lidt reklame for DARMA's introduktionskursus, hvor der stadig er enkelte ledige pladser. Introkurset er relevant for forskningsadministratorer med mindre end fem års erfaring. Det afholdes den 18.-20. marts 2020. Se mere om kurset her: http://darma.dk/event-3581160, hvor du også kan tilmelde dig. Sidste frist for tilmelding er den 26. februar 2020. Hvis du vil vide mere om kurset og høre om det er noget for dig, eller din kollega, så kontakt gerne Jan Andersen på telefon: 28 77 33 96


 • 22 Jan 2020 10:00 | Annedorte Vad (Administrator)

  First of all, I would like to wish everyone a happy new year. It's a little late. But the new year has not only arrived, you blink twice, and it is already the end of the first month.

  In this newsletter I will look ahead for what 2020 will bring and dwell just a little on the 2019 activities.

  The board have just had the first board meeting of 2020 where we planned the upcoming activities for DARMA. So far, we have planned the following:

  • There is obviously the Annual Meeting and General Assembly, which will be held in Vejle this year where more members can attend. See more and sign up (registration opens in February) on http://darma.dk/event-3699719  
  • There is the Introduction Course which is relevant for those who are new in RMA (< 5 year experience). You can read more and sign up on http://darma.dk/event-3581160 please note that if your membership has not been renewed yet you cannot sign up online, but will have to contact the planning group on introkursus@darma.dk
  • The Master Classes continues. The next one is on Impact hosted by Hanne Dahl Mortensen from SDU. It will be held as a webinar 18 February 2020. Read more and sign up on http://darma.dk/event-3712560
  • The Topical Network on Research Indicators has a meeting on open science and bibliometrics 4 February in Kolding. You can sign up on http://darma.dk/event-3693121
  • Study tours. The study tour to Brussels will as usual be held in December. With the Horizon Europe coming up we are currently looking into expanding the number of delegates that can attend. A study tour to Copenhagen with focus on Foundations is under development, and we are also working with ARMS and SRA about a Study tour to Boston with a focus on leadership in RMA as a pre-event to the SRA International Annual Meeting 

  The DARMA homepage

  The board has decided that most of the information on the homepage should be accessible without a login and have already rearranged some of the content. This work is still under development so bear with us for pages that are still outdated and without information. We will focus on this in the coming months.

  The new area 'Professional Development' is where you will now find information about DARMA's learning universe such as the Annual Meeting, Training Courses, Workshops, Study Tours, Special Interest Groups and Master Classes. The information from the SIG's still require a login to view and whether this will change is up to each of the groups to decide. Two new Special Interest Groups kicked off in 2019. It is the one on Impact and the one on Private Foundations. To be included in the mailings to the group members logon to the website and sign up for 'membership' by ticking the relevant boxes.

  A lookback on 2019

  In 2019 DARMA announced 79 job openings relevant to Research Managers and Administrators. Check out www.darma.dk/jobs for current openings. At the moment four jobs are posted and we will continues positing relevant job opportunities here.

  We used the webpage for announcing News from the board and the Blog for announcement that can be commented on or shared by members. We also used the LinkedIn group as a great place for discussion. Sign up if you haven't already.

  Get involved

  At a DARMA event I attended I noticed the seat next to me was empty and a member looking desperately for a different place to sit. I was a little puzzled… and as it was the last seat, the poor guy had to sit next to me. Are you afraid of me I asked and he said no, but I always feel so guilty when I decline to volunteer, when you ask. My learning from this experience is obviously to stop pestering the DARMA members and I will make this my new year resolution. Having said that, I will however, as always, still invite everyone to write to me if you have input or ideas you would like to bring to the board or if you want to volunteer for a specific task - for instance by sharing your knowledge in a Master Class, start a SIG or plan a study tour. You can reach me on president@darma.dk, Marianne on kasserer@darma.dkand the board in general on darma@darma.dk.

  Kind regards,
  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office. Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg) 

 • 28 Sep 2019 17:46 | Annedorte Vad (Administrator)

  DARMA has launched the first Master Classes, the RAAAP is on the way, DARMA members volunteer and several events are under development - this is just the headlines for this mail. If you are interested in knowing more continue reading. 

  Board Meetings

  The board has held it's first meeting in person and the schedule for the next meetings has been announced on Board meetings. This is also where you will find the minutes of the meetings (for DARMA members only)

  DARMA Master Classes

  There are so many experienced DARMA members and the best way to utilitise their knowledge for the benefit of our society is by bringing it forward and sharing it. DARMA therefore offers a platform for that. A Master Class is a new forum for sharing your knowledge. It can be in the form of a short meeting or a webinar. The thought behind it is that a subject matter expert shares her/his knowledge with an interested audience. 

  The first Master Class will be a webinar on CV Writing performed by Hanne Dahl Mortensen from SDU. The event takes place 24 October and you can sign up online

  DARMA members are active in INORMS 

  DARMA is member of INORMS. That means that as a DARMA member you are also an INORMS member. INORMS bring together research management societies and associations from across the globe. Its purpose is to enable interactions, share good practice, and coordinate activities between the member societies, to the benefit of their individual membership. The board has agreed that Lone Bredahl Jensen from SDU represents DARMA in the INORMS Research Evaluation Working Group, and Jan Andersen from DTU represents DARMA in the main INORMS Working Group. Both groups refer to the INORMS Council where the DARMA president is a member. See more on http://darma.dk/inorms 

  RAAAP Survey

  Jan Andersen has send me the following blurp to advertise for the RAAAP survey that will be sent out to you next week. We really hope you will take the time to answer the survey and thereby contribute to building the global knowledge about our profession. The results of the last survey are online and available on https://raaapworldwide.wordpress.com/

  Hjælp, der er en RAAAP på vej. Men bare rolig det er hverken en ny farlig virus eller en tropisk storm. RAAAP er den globale 5-årlige temperatur-tagning på vores profession: Hvordan har vi det, hvad laver vi og hvad er vores udfordringer. RAAAP gennemføres i et globalt samarbejde mellem forskningsadministrations foreninger i regi af International Network og Research Management Societies (INORMS).

  Upcoming events

  • Registration for the DARMA Bruxelles study tour has been launched on http://darma.dk/event-3243399
  • SRAI is hosting a workshop for individuals and teams who have research leadership and management responsibilities at their institutions (Vice Presidents, Assistant Vice Presidents, and Directors). It is highly popular and will be hosted at the SRAI Annual meeting in San Fransisco October 2019. See more on http://darma.dk/event-3487553
  • A study tour for the foundations to meet the University's Research Support Offices is scheduled for December 2020. University of Copenhagen has kindly agreed to host the meeting
  • Are you new in Research Management and Administration the DARMA introkursus is worth attending. It will be hosted 18-20 March 2020. The course is already announced and registration will open soon on http://darma.dk/event-3553647
  • The Annual meeting is scheduled for 13-14 May 2020 - so save the date already now. The place of the venue will change to be able to accommodate more members - but keep an eye out for the launch of the event as it usually gets fully booked very quickly

  This will be all for now. As always, I invite everyone to write to me if you have input or ideas you would like to bring to the board or if you want to volunteer for a specific task - for instance by sharing your knowledge in a Master Class. You can reach me on president@darma.dk and the board in general on darma@darma.dk 

  Kind regards,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President

 • 02 Aug 2019 16:31 | Annedorte Vad

  Så er det højsommer, og du får en hilsen fra DARMA's formand. 

  Hvad er nyt?

  • INORMS 2020 er annonceret, og hvis du gerne vil deltage, var det måske en idé at melde dig som taler eller lave en poster presentation, der er åbent for forslag frem til den 16. august - husk også at søge DARMA's rejsestipendie

  • Sverige er i gang med at oprette en forening for RMA'er - SWARMA - læs mere på EARMA's hjemmeside

  • EARMA 2020 er annonceret, og der kan man også melde sig med speaking propsals eller poster presentations. Deadline for disse er 1. oktober 2019

  • Research Administration as a Profession Worldwide er en spørgeskemaundersøgelse af vores profession, og version 2 er undervejs. Jeg håber DARMA's medlemmer også denne gang vil tage sig tid til at svare på, hvordan det er at arbejde i vores branche. Resultaterne af sidste undersøgelse findes på RAAAP's hjemmeside, og link til den nye undersøgelse sendes ud, så snart den er annonceret

  • Der er løbende lagt nye spændende stillinger på hjemmesiden

  • eLearning - SRAI har udviklet et online micro-credentialing program som snart lanceres under navnet LevelUp. Jeg tror, det bliver oplagt at bruge til at blive lidt mere familiær med det amerikanske funding system, og venter spændt på at se det i funktion

  Derudover er hjemmesiden er opdateret, så mange links nu er mere mundrette, f.eks.

  Bestyrelsesmøder

  Bestyrelsen mødes første gang den 9. september 2019, vi har afholdt et enkelt bestyrelsesmøde online i juni, og referatet ligger som altid på DARMA's hjemmeside. Når kadencen for de kommende bestyrelsesmøder foreligger, bliver dette også offentliggjort online på siden Board meetings and General Assemblies, der er tilgængelig, når du er logget ind.

  Jeg holder sommerferie i august, og har sat autosvar på mailen, men du kan kontakte resten af bestyrelsen på darma@darma.dk. God sommer.


  Med venlig hilsen,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
   Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)
 • 03 Jul 2019 11:58 | Annedorte Vad

  INORMS is currently accepting abstracts for the 2020 World Congress of the International Network of Research Management Societies in Hiroshima, Japan.

  Deadline: Friday, August 16, 2019
  by 16:59 GMT+1 (Midnight Japan Standard Time)

  Abstracts should relate to the leading theme of the conference Promoting Diversity in Research and Research Management Collaborations: More Trans-National, More Trans-Disciplinary, More Trans-Sectoral or to any of the five sub-themes:

  • Global Collaboration
  • Partnerships and Innovation beyond Academia
  • Research Evaluation and Impact
  • Professional Development of Researchers and Research Managers
  • Research Integrity and Responsible Conduct of Research

  If you are interested in speaking, don't pass up your chance to submit an abstract in the form of Interactive Sessions and Panel Discussions aimed at all levels, from early career to senior research managers. There is no limit to the number of abstracts that you can submit.

  Read more and submit on https://inorms2020.org/call.html


 • 09 Apr 2019 14:59 | Annedorte Vad

  DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2019, som bliver afholdt tirsdag den 21. maj, kl. 17:00-18:00 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg i forlængelse af årsmødet. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

  4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9

  5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme

  6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår

  7. Indkomne forslag

  8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder

  • Valg af Kasserer
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant

  9. Eventuelt

  Forslag til generalforsamlingen

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; det vil sige senest den 23. april 2019. Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse sammen med revideret regnskab og ajourført dagsorden til medlemmerne senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

  Valg til bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

  Fire af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om tre medlemmer til bestyrelsen (ingen genopstiller) samt kassererposten (kassereren genopstiller).

  At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.

  Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen. 

  Med venlig hilsen
  Annedorte 

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
  Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software