DARMA Home

DARMA News

DARMA News are written by the DARMA President and the board. It contains brief updates on topics considered of relevance to the DARMA members. News usually cover ongoing activities in the Board, news from the special interest groups, reflections on recent workshops and seminars, activities in sister societies etc.

 • 31 Aug 2020 14:23 | Annedorte Vad (Administrator)

  Fondenes Videnscenter har netop offentliggjort en ny analyse af fondene under corona.

  Hovedpointerne i analysen er blandt andet: 

  • 69 % af danskerne mener, at fondene spiller en Vigtig eller Særdeles vigtig rolle under coronakrisen.
  • Flere fonde har planer om yderligere coronarelaterede indsatser. Det gælder blandt andet 14 ud af de 23 fonde, der årligt bevilger over 100 millioner kroner.
  • Størstedelen af de fonde, der årligt bevilger mellem 10 og 100 millioner kroner forventer at bevilge det samme som budgetteret i både 2020, 2021 og 2022.
  • Det er især de meget store fonde, der bevilger mere end 100 millioner kroner der forventer at øge deres bevillinger – dog primært i 2020.
  • Forholdsvis få fonde forventer at reducere i deres bevillinger i perioden 2020 til 2022. Men de findes i alle grupper af bevillingsniveauer, også blandt de store fonde.

  Sekretariatschef Hanne Rasmussen siger: 

  "Vi satte analysen i gang, fordi en række ngo’er og institutioner har udtrykt usikkerhed omkring, hvordan COVID-19 kan komme til at påvirke fondenes mulighed for at dele penge ud. Og det overordnede budskab, når vi nu står med tallene i hånden, er, at der er grund til at slå koldt vand i blodet. Der vil være enkelte fonde, som rammes på uddelingerne, men der er ikke umiddelbart grund til at frygte, at der generelt kommer færre penge fra fondene de kommende år. Særligt ikke i 2020, hvor fondene forventer, at der kommer flere penge".

  Download analysen fra fondenes videnscenters hjemmeside 
  https://fondenesvidenscenter.dk/viden/fondene-under-corona/

  Credit:

 • 30 Aug 2020 13:23 | Annedorte Vad (Administrator)

  Though the INORMS Council DARMA has received a message from the Chan Zuckerberg Initiative regarding their support to biomedical research:

  From: Norbert Tavares <ntavares@chanzuckerberg.com>
  Subject: CZI funding opportunities for INORMS members

  Good day,

  I am a program manager with the Chan Zuckerberg Initiative. CZI is a philanthropy that funds and supports biomedical research via targeted grantmaking and open competitions for grant applicants in the specific scientific areas of single-cell biology, genomics, neurodegeneration, biomedical imaging, computational biology, and rare disease patient-driven research organizations, among others. The ambitious long-term goal of CZI is to accelerate progress in science to make it possible to cure, prevent, or manage all diseases by the end of this century. 

  We are trying to extend our reach to international institutions and researchers working in the scientific research areas we fund. We are trying to compile a list of the Sponsored Research Offices or Foundation Relations Office equivalents for major universities and research institutes, in particular in the Global South, to invite them to opt into our mailing list for funding opportunities announcements. Is this something your organization would be able to help with? Do you have contact lists for the appropriate administrative offices and or relevant academic research departments in the areas we fund that you would be able to share with us? Advice on the best route for letting your member research institutions know about CZI's funding opportunities would be appreciated?

  Best,

  --

  Norbert Tavares, Ph.D.

  Science Program Manager

  Single-Cell Biology Programs

 • 17 Aug 2020 21:13 | Annedorte Vad (Administrator)

  New  world,  new  programmes,  new challenges.

  The   Annual   Conference   Programme Committee (ACPC) is now inviting submissions for oral and poster contributions for inclusion in  the  Conference  2021 programme  with  the  focus  on New  world,  new  programmes,  new challenges.

  Topics

  You can submit a proposal within any area of the Research Management and Administration profession. The abstract submission must be submitted to one of these topic areas.

  • Pre-Award (including, but not restricted to: research development; funding opportunities; grant writing; evaluation experience)
  • Post-Award (including, but not restricted to: project management, grant management, legal/ financial aspects, audit, conflict of interest, litigation, internal allocation of funding, personal payments, tax)
  • Impact (in applications, in project, impact follow-up and other related topics)
  • International (including, but not restricted to: collaborating across national boundaries (particularly including outside Europe); working with foreign funding)
  • Policy and Strategy (including, but not restricted to: Research Policy/Strategy development and implementation)
  • Open Science and Responsible Research and Innovation (including, but not restricted to: research integrity, gender issues, public engagement, stakeholders engagement, ethics, all aspects of open science and innovation such as publishing, data and policies to enhance openness locally, nationally or internationally)  
  • Organising Support Service for Research; Professional Development, Skills Development and Team Building (including, but not restricted to: issues related to professional development, recognition of profession; Soft Skills relevant to RMAs; organising the full project cycle or any of its parts within or between organisations; distribution of work; benchmarking; and team and leadership development)
  • EARMA and professional associations (organizing RMA professional development and recognition)
  • Sponsors
  • Other (suggestions for new formats and themes)

  Deadline for submissions: 30 September 2020, at 17.00 CET

  Submit via https://www.czech-in.org/cmportalV15/Account/Login?ReturnUrl=%2FcmportalV15%2Fportal%2FEARMA21%2Fnormal Your Abstract Now

 • 06 Aug 2020 11:07 | Annedorte Vad (Administrator)

  Sommeren er ved at gå på hæld, og inden månedens udgang er vi formentlig alle tilbage fra sommerferien, uanset om det så bliver fysisk eller virtuelt. På vegne af bestyrelsen sender jeg hermed en sommerhilsen. Vi glæder os alle sammen til at hverdagen melder sig igen, om end det på grund af COVID-19, nok stadig godt kan have lange udsigter, at det bliver som før. Men mange ting fortsætter jo alligevel ufortrødent, og det gør DARMA også.

  Efter DARMA’s generalforsamling kunne vi byde velkommen til Signe Bodil Nipper Nielsen fra Professionshøjskolen Absalon og ønske Hanne Dahl Mortensen fra SDU tillykke med genvalget. Endnu en gang tak til dem der stillede op og til alle de medlemmer, der stemte. Det var dejligt at se den høje stemmeprocent.

  DARMA’s nye bestyrelse holdt sit første møde i juni (online) og vores næste møde bliver afholdt den 3. september 2020. Her bliver datoerne for bestyrelsesmøderne frem til årsmødet næste år lagt i kalenderen, og de vil som altid blive annonceret på http://darma.dk/boardmeetings, hvor referaterne fra de afholdte møder også findes. Referaterne kan downloades af DARMA-medlemmer der er logget ind.

  Mange foreninger lider under COVID-19 lockdown fordi deres primære indtægt kommer fra konferencerne. Men mange af konferencerne holdes nu online i stedet, og det giver jo mulighed for at deltage i møder, som man ellers ikke har kunne være med til fordi man ikke havde et rejsebudget.

  I disse dage løber de afrikanske ARMA’s årsmøde af staben. Mødet skulle være holdt i Botswana, men blev lige som så mange andre årsmøder konverteret til en online konference på grund af COVID-19. Fra DARMA deltog Jan Andersen, SDU og jeg i tirsdags i en Leadership Workshop og debat om RMA-foreninger. Jan leverede en keynote præsentation om EARMA og DARMA, og vi havde en god diskussion om foreningernes dannelse, udvikling og fremtid. Både Jan og jeg var imponeret over det kvantespring der er sket i Afrika, hvor stort set alle lande nu er med i en af de afrikanske foreninger – NARIMA i Nordafrika, WARIMA i Vestafrika, CARIMA i Centralafrika, EARIMA i Østafrika og SARIMA i Syd. Det gør det lettere for forskningssupporten at finde en kollega, der kan hjælpe og videndele. http://darma.dk/event-3741373

  EARMA’s konference, der skulle være holdt i Oslo, bliver nu holdt online i perioden 1.-6. oktober 2020. http://darma.dk/event-3615545. EARMA 2011 er planlagt til afholdelse i Prag i perioden 28.-30. april med temaet ”New World, New Programmes, New Challenges. http://darma.dk/event-3934949

  SRA International holder deres årsmøde online i perioden 15.-30. oktober. http://darma.dk/event-3615547

  Der er som lovet ved at blive nedsat en gruppe, der skal hjælpe bestyrelsen med at udarbejde en strategi for DARMA. Der er allerede en del medlemmer, der har meldt sig til gruppen, men vi mangler stadig repræsentation fra yngre/nye DARMA-medlemmer og også gerne medlemmer der er ansat i virksomheder, NGO’er og hospitaler.

  Det er planen, at arbejdsgruppens indsats skal løbe fra september til december. Jeg håber på vi kan holde to fysiske møder – et i september og et i november eller december, og det forventes, at arbejdsgruppens medlemmer påtager sig et par opgaver derimellem – f.eks. analyse af DARMA’s medlemsbestand, indholdet af hjemmesiden, meningsmåling eller andet relevant. Derudover handler det selvfølgelig om at give sin mening til kende om hvordan DARMA skaber værdi for medlemmerne - så der er både store og små opgaver.

  Hvis du har lyst til at være med i arbejdsgruppen, så skriv til mig president@darma.dk. Mangler du argumenter for at være frivillig, så husk at arbejdet typisk er både lærerigt og meriterende for dig, og du samtidig udbygger dit faglige netværk – alt dette er også til gavn for din arbejdsgiver. http://darma.dk/volunteer

  Med venlig hilsen,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA

 • 09 Jul 2020 23:05 | Annedorte Vad (Administrator)

  ARMA is delighted to announce our latest report on Benchmarking Institutional Research Offices which launches today. 

  Our aim from the outset was to build a comprehensive picture of the role of research offices at UK higher education institutions (HEIs), and to identify the key trends and challenges facing the research management profession

  We've also brought the exercise up to date with an additional COVID-19 analysis, reflecting some of the issues Research Directors are thinking about at the moment. 

  Download the report, associated infographics, and the recording and slides from our public launch webinar from 

 • 24 Apr 2020 12:42 | Annedorte Vad (Administrator)

  Research Professional has launched a free coverage regarding COVID-19. It includes news and funding opportunities. 


 • 24 Apr 2020 12:15 | Annedorte Vad (Administrator)

  Jeg må desværre meddele, at DARMA's årsmøde 2020 er aflyst.

  På bestyrelsesmødet i sidste uge drøftede bestyrelsen mulighederne for at afholde, udskyde eller aflyse årsmødet, og vi må desværre meddele, at vi ikke ser anden mulighed end at aflyse årsmødet, der skulle være afholdt 13-14 maj 2020.

  Det er vi rigtigt kede af, da årsmødet er foreningens store samlende arrangement. Men vi anser det som urealistisk, at vi kan samle mere end 100 personer til et todages arrangement allerede medio maj, også selvom COVID-19 lockdown skulle være ophævet. At holde mødet et andet tidspunkt før sommerferien var ikke muligt, og i efteråret vil mødet komme til at kollidere med en masse andre arrangementer, ligesom fokus på dette tidspunkt forventes at være på Horizon Europe, og programmet i så fald så skulle laves temmelig meget om.

  DARMA's årsmøde er et af de steder, hvor DARMA bruger penge. Det beløb, der var sat af til afholdelse af mødet i år, har bestyrelsen besluttet stadig skal komme medlemmerne til gode.

  Vi synes, vi havde fået sat et godt program sammen og det vil vi fortsat gerne give medlemmerne mulighed for at se. Vi har derfor hyret de tre forskere til at holde deres oplæg online. Invitationerne bliver sendt ud hurtigst muligt, og tilmelding foregår via DARMA's hjemmeside, det vil være gratis at deltage i disse webinars, og der er ingen begrænsning i deltagerantallet.

  • Søren Obed Madsen (CBS). Samarbejde med forskellige forskertyper

  • Pernille Steen Petersen (CBS). Stress og Skam

  • Kaare Aagaard (AU) Forskningsfinansiering og Matthæuseffekter. Tendenser, mekanismer og mulige tiltag

  Prisen på introkurset der bliver afholdt i november vil desuden blive sat ned med 1000 kroner pr. deltager. De medlemmer der allerede har betalt for deltagelse i årsmødet, får selvfølgelig deres penge retur. DARMA's kasserer er i gang med at udstede tilbagebetalingerne.

  Generalforsamlingen

  Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes i maj eller juni måned hvert år. Bestyrelsen vil gerne afholde den virtuelt i år, og arbejder på en løsning, hvor materialet sendes ud skriftligt og afstemningen foregår online, og vi forventer at sende information og invitationer ud om dette i næste uge. Vi håber naturligvis på medlemmernes opbakning til denne beslutning, som skal formelt skal godkendes for at være gyldig. Mere om dette følger i den kommende information.

  Valg til bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer for 2 år ad gangen. Tre af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om to medlemmer til bestyrelsen (1 genopstiller) samt formandsposten (formanden genopstiller).

  Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen og danner grundlag for en evt. afstemning, hvis der er kampvalg.

  At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.


  Med venlig hilsen,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
  Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)


 • 22 Apr 2020 13:29 | Annedorte Vad (Administrator)

  DARMA's members are invited to complete a survey on international collaborative research management and administration.  You are being invited to take part in a research study as part of a project undertaken as part of a Research Fellowship through the Society of Research Administrators International (SRAI). The purpose of this research is to understand what our roles and responsibilities are and what we value within research administration and management to ensure effective research activity as it specifically pertains to international collaborations. 

  This survey is authorized and supported by INORMS, the International Network of Research Management Societies.  You have been invited to participate because you are a member of at least one professional association involved in or related to the International Network of Research Management Societies (INORMS).

  You may follow this link to the survey:
  Take the RA/RM international collaboration survey

  Or copy and paste this link in your browser: http://ucf.qualtrics.com/jfe/form/SV_5pc9EQSF4kSZ3i5 

  The IRB at the University of Central Florida approved this survey as Exempt (Ref. STUDY00001623, April 7, 2020).  The electronic consent is included on the first page of the survey and also here for your convenience IRB STUDY00001623 Approved Consent.

  The survey should take around 15-20 minutes to complete. Please note that this is an anonymous survey link and that is unable to track identifying information of respondents.

  Deadline: May 30

   

  It is being distributed worldwide through national and regional associations: specifically: ACU, ARMA, ARMA-NL, ARMS, AURAM, BESTPRAC, BRAMA, CabRIMA, CARA-ACAAR, CASSSP, DARMA, EARIMA, EARMA, Finn-ARMA, FORTRAMA, IceARMA, India Alliance, NARMA, NCURA, NORDP, PIC, PraxisAuril, RMAN-J, SARIMA, SRAI, SWARMA, and WARIMA.

  Please note that the survey must
  not be forwarded to Cuba, Iran, North Korea, Syria or the Crimea Region of the Ukraine without the approval of the PI.  These countries/regions are subject to certain comprehensive economic sanctions and licensing requirements may apply.


  A kind thanks in advance for your participation.

   

  Sincerely,

  Angela White-Jones, Ph.D.

  Principal Investigator

  University of Central Florida


 • 11 Apr 2020 19:19 | Annedorte Vad (Administrator)

  ARMA and UKRIO has released a guide on Research Ethics Support and Review in Research

  Today the UK Research Integrity Office (UKRIO) and the Association of Research Managers and Administrators (ARMA) publish Research Ethics Support and Review in Research Organisations, to support the research community in achieving high standards of research ethics review.

  The guidance offers benchmark policies and processes which organisations can use to create, revise or audit institutional practices in order to support the functions of research ethics committees.

  It also synthesises developments in academic work on ethics and integrity, the expectations of research funders and government and existing examples of good practice, to help researchers and organisations to develop a positive culture of integrity and ethics in research.

  Steph Bales, Chair of ARMA said: “I am thrilled to see the collaborative efforts of ARMA UKRIO come to fruition in this joint guidance document. It is essential reading for all research professionals not just those involved in supporting ethics committee structures and I urge all ARMA members to download a copy. I would particularly like to thank those experts who were formerly part of the Association for Research Ethics (AfRE) without whom this endeavour would have been impossible.”

  Professor Sir Ian Boyd, Chair of UKRIO said:“All organisations involved in research, from universities to commercial companies, will benefit from this document. The principles it sets out lay the ground work for good practice. Ensuring the highest standards in research integrity and ethics needs to be a central plank of corporate social responsibility. People expect it and this document points out the route through which this responsibility can be delivered.”

  Research Ethics Support and Review in Research Organisations is available in two formats: the standard guidance, which includes extended background and rationale with references, and a summary version, which sets out key recommendations and basic ground rules for developing best practice in supporting high ethical standards in research.

   

  Forms from the Appendices are also available as separate PDFs for ease of completion:

  Additional supporting materials will be published in due course and the guidance will be incorporated in UKRIO’s and ARMA’s training programmes.


 • 13 Mar 2020 10:04 | Annedorte Vad (Administrator)

  COVID-19 påvirker også de aktiviteter der er relevante for DARMA's medlemmer. Flere bevillingsgivere har rykket deres deadlines eller lempet på vilkårene for underskrifter på ansøgninger og budgetskemaer.

  I denne mail listes status for de aktiviteter, der er annonceret på DARMA's hjemmeside

  • DARMA's Introkursus for forskningsadministratorer flyttes til efteråret. Det vil blive afholdt den 11-13 november 2020, og der vil blive åbnet for tilmelding igen. Nuværende tilmeldte deltagere overføres automatisk, men kan naturligvis afmelde, hvis de ikke har mulighed for at deltage. Skriv til introkursus@darma.dk intro, hvis du har spørgsmål til kurset.

  • Netværksmødet i SIG for private fonde aflyses lige nu, men vil blive afholdt på et senere tidspunkt.

  • Afholdelsen af INORMS er udskudt til maj 2021.

  • EARMA overvejer stadig situationen. 

  • DARMA følger situationen nøje. Indtil videre forestiller vi os, at årsmødet og generalforsamlingen afholdes som planlagt, og der er stadig åbent for tilmeldinger. Medio april tager vi endeligt stilling og giver besked. 

  Det er til gengæld helt sikkert at Hannes Master Class Webinaret om CV-skrivning bliver afholdt som planlagt på næste torsdag, og det er stadig muligt at tilmelde sig.

  Hjemmesiden opdateres løbende. Kontakt gerne mig eller bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller nyt som du gerne vil dele med DARMA's medlemmer, så sørger vi for det kommer ud. Derudover anbefaler jeg, at medlemmerne fortsat deler deres viden i DARMA's blog eller LinkedIngruppe

  Pas på jer selv og hinanden. 

  Med venlig hilsen,

  Annedorte

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software