DARMA Home

Fondene under Corona - analyse fra Fondenes Videnscenter

31 Aug 2020 14:23 | Annedorte Vad (Administrator)

Fondenes Videnscenter har netop offentliggjort en ny analyse af fondene under corona.

Hovedpointerne i analysen er blandt andet: 

  • 69 % af danskerne mener, at fondene spiller en Vigtig eller Særdeles vigtig rolle under coronakrisen.
  • Flere fonde har planer om yderligere coronarelaterede indsatser. Det gælder blandt andet 14 ud af de 23 fonde, der årligt bevilger over 100 millioner kroner.
  • Størstedelen af de fonde, der årligt bevilger mellem 10 og 100 millioner kroner forventer at bevilge det samme som budgetteret i både 2020, 2021 og 2022.
  • Det er især de meget store fonde, der bevilger mere end 100 millioner kroner der forventer at øge deres bevillinger – dog primært i 2020.
  • Forholdsvis få fonde forventer at reducere i deres bevillinger i perioden 2020 til 2022. Men de findes i alle grupper af bevillingsniveauer, også blandt de store fonde.

Sekretariatschef Hanne Rasmussen siger: 

"Vi satte analysen i gang, fordi en række ngo’er og institutioner har udtrykt usikkerhed omkring, hvordan COVID-19 kan komme til at påvirke fondenes mulighed for at dele penge ud. Og det overordnede budskab, når vi nu står med tallene i hånden, er, at der er grund til at slå koldt vand i blodet. Der vil være enkelte fonde, som rammes på uddelingerne, men der er ikke umiddelbart grund til at frygte, at der generelt kommer færre penge fra fondene de kommende år. Særligt ikke i 2020, hvor fondene forventer, at der kommer flere penge".

Download analysen fra fondenes videnscenters hjemmeside 
https://fondenesvidenscenter.dk/viden/fondene-under-corona/

Credit:

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software