DARMA Home

Nyt fra DARMA's formand - Sommerhilsen om konferencer og strategiarbejdsgruppen

06 Aug 2020 11:07 | Annedorte Vad (Administrator)

Sommeren er ved at gå på hæld, og inden månedens udgang er vi formentlig alle tilbage fra sommerferien, uanset om det så bliver fysisk eller virtuelt. På vegne af bestyrelsen sender jeg hermed en sommerhilsen. Vi glæder os alle sammen til at hverdagen melder sig igen, om end det på grund af COVID-19, nok stadig godt kan have lange udsigter, at det bliver som før. Men mange ting fortsætter jo alligevel ufortrødent, og det gør DARMA også.

Efter DARMA’s generalforsamling kunne vi byde velkommen til Signe Bodil Nipper Nielsen fra Professionshøjskolen Absalon og ønske Hanne Dahl Mortensen fra SDU tillykke med genvalget. Endnu en gang tak til dem der stillede op og til alle de medlemmer, der stemte. Det var dejligt at se den høje stemmeprocent.

DARMA’s nye bestyrelse holdt sit første møde i juni (online) og vores næste møde bliver afholdt den 3. september 2020. Her bliver datoerne for bestyrelsesmøderne frem til årsmødet næste år lagt i kalenderen, og de vil som altid blive annonceret på http://darma.dk/boardmeetings, hvor referaterne fra de afholdte møder også findes. Referaterne kan downloades af DARMA-medlemmer der er logget ind.

Mange foreninger lider under COVID-19 lockdown fordi deres primære indtægt kommer fra konferencerne. Men mange af konferencerne holdes nu online i stedet, og det giver jo mulighed for at deltage i møder, som man ellers ikke har kunne være med til fordi man ikke havde et rejsebudget.

I disse dage løber de afrikanske ARMA’s årsmøde af staben. Mødet skulle være holdt i Botswana, men blev lige som så mange andre årsmøder konverteret til en online konference på grund af COVID-19. Fra DARMA deltog Jan Andersen, SDU og jeg i tirsdags i en Leadership Workshop og debat om RMA-foreninger. Jan leverede en keynote præsentation om EARMA og DARMA, og vi havde en god diskussion om foreningernes dannelse, udvikling og fremtid. Både Jan og jeg var imponeret over det kvantespring der er sket i Afrika, hvor stort set alle lande nu er med i en af de afrikanske foreninger – NARIMA i Nordafrika, WARIMA i Vestafrika, CARIMA i Centralafrika, EARIMA i Østafrika og SARIMA i Syd. Det gør det lettere for forskningssupporten at finde en kollega, der kan hjælpe og videndele. http://darma.dk/event-3741373

EARMA’s konference, der skulle være holdt i Oslo, bliver nu holdt online i perioden 1.-6. oktober 2020. http://darma.dk/event-3615545. EARMA 2011 er planlagt til afholdelse i Prag i perioden 28.-30. april med temaet ”New World, New Programmes, New Challenges. http://darma.dk/event-3934949

SRA International holder deres årsmøde online i perioden 15.-30. oktober. http://darma.dk/event-3615547

Der er som lovet ved at blive nedsat en gruppe, der skal hjælpe bestyrelsen med at udarbejde en strategi for DARMA. Der er allerede en del medlemmer, der har meldt sig til gruppen, men vi mangler stadig repræsentation fra yngre/nye DARMA-medlemmer og også gerne medlemmer der er ansat i virksomheder, NGO’er og hospitaler.

Det er planen, at arbejdsgruppens indsats skal løbe fra september til december. Jeg håber på vi kan holde to fysiske møder – et i september og et i november eller december, og det forventes, at arbejdsgruppens medlemmer påtager sig et par opgaver derimellem – f.eks. analyse af DARMA’s medlemsbestand, indholdet af hjemmesiden, meningsmåling eller andet relevant. Derudover handler det selvfølgelig om at give sin mening til kende om hvordan DARMA skaber værdi for medlemmerne - så der er både store og små opgaver.

Hvis du har lyst til at være med i arbejdsgruppen, så skriv til mig president@darma.dk. Mangler du argumenter for at være frivillig, så husk at arbejdet typisk er både lærerigt og meriterende for dig, og du samtidig udbygger dit faglige netværk – alt dette er også til gavn for din arbejdsgiver. http://darma.dk/volunteer

Med venlig hilsen,

Annedorte

Annedorte Vad, DARMA President
Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software