DARMA Home

DARMA Introduktionskursus

Kursets formål er at bidrage til professionalisering og kompetenceudvikling for den stadigt voksende gruppe af medarbejdere, som betegner sig selv som forskningsadministratorer. Kurset er udviklet i samarbejde med forskningsledere og forskere. Det bygger på efterspørgslen efter kompetencer, viden og overblik.

Kurset retter sig mod de af vore kolleger og medarbejdere, som er relativt nye på det forskningsadministrative område og som derfor ikke har mere end 5 års erfaring.

  • Få udviklet dine faglige kompetencer
  • Få styrket dit netværk
  • Oplæg og case-baseret undervisning 
  • Workshops
  • Kvalificerede og erfarne oplægsholdere
  • Faglige og sociale udfordringer
  • Aktiv deltagelse

Der vil være fokus på netværksdannelse og mulighed for at holde kontakt efter kurset. Du får ikke færdige løsninger, men metoder til at opbygge din egen videnbase...

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software