Share this page:

Webinar: Forskningsfinansiering og Matthæuseffekter. Tendenser, mekanismer og mulige tiltag

  • 27 May 2020
  • 10:00
  • Online

Som I alle ved, så blev DARMAS årsmøde desværre aflyst i år. Derfor har vi valgt at vores oplægsholdere i stedet afholder deres oplæg via et webinar.

Husk derfor det næste webinar i rækken, som afholdes 27. maj kl 10 af Kaare Aagaard (AU).

Emnet er: Forskningsfinansiering og Matthæuseffekter. Tendenser, mekanismer og mulige tiltag

Dette webinar foregår via Zoom. Du kan få adgang til webinaret via dette link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a443289fef6b04de38189d31e2978e3d0%40thread.skype/1589445549521?context={%22Tid%22%3a%2261fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198%22%2c%22Oid%22%3a%224c352249-790b-42e1-ba07-bf2c6521d56f%22}Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software