Share this page:

Private fonde - netværksmøde 2 UDSKUDT PGA COVID-19 lockdown

  • 27 Mar 2020
  • 10:00 - 15:00
  • Statens Institut for Folkesundhed Mødelokale Luftskibet, stuen Studiestræde 6 1455 København K

Registration

Vi er nu klar med 2. møde i vores netværk hvor vi sætter fokus på nye tilgange til fundraising, de private fondes arbejdsmetoder og strategier og på at dele viden på tværs ift hvordan vi rådgiver og opbygger ansøgningsforløb som har gennemslagskraft i de private fonde. Netværket arbejder i bredden med at forstå forskellige typer fonde og almennyttige foreninger og inviterer derfor også fonde til at holde oplæg som ikke nødvendigvis er vores ’kernefonde’, men hvor vi kan opnå en anden type indsigt og måske inspireres til at tænke i nye baner ift det vi kender.

På vores første møde havde vi besøg af Novo Nordisk Fonden, Veluxfonden og Industrien Fond. På det kommende møde d. 27. marts sætter fokus på fonde, som helt eller delvist arbejder med specifikke samfundsdagsordener eller impactmål, hvor universiteternes og professionshøjskolernes bidrag ofte er et andet end ’ren’ forskning og dermed stiller andre krav til os ift at bidrage til idemodning, effektive fondsdialoger og skarpe ansøgninger. Vi har derudover lokket et par erfarne folk til at holde et ’internt’ darma oplæg om at tilgå de store private fonde udenfor call. Så vi tror på at vi får en rigtig udbytterig dag.

Der er begrænset antal deltagerpladser, så sørg for at få din tilmelding i hus!

 

Adresse

Statens Institut for Folkesundhed

Mødelokale Luftskibet, stuen

Studiestræde 6

1455 København K

Når du ankommer, finder du hovedindgangen inde i gården. Du skal gå ind af hoveddøren (mellem uglerne) og vente, så kommer der en og henter dig.

 

Program

Kl. 10.00-12.30: Velkomst samt oplæg fra hver fond. Hvert oplæg varer 25 minutter plus 5 min. til afklarende spørgsmål. Alle tre oplægsholdere medvirker i afsluttede modereret diskussion i plenum.

-          Realdania, Lennie Clausen, Programchef

-          Egmontfonden, Jakob Roepstorff, Programchef

-          Fondsoplæg nr 3 tba

-          Efter kort pause, Q&A i plenum.

Kl. 12.30-13.00: Frokost

Kl. 13.00-13.45:

  • -      Steen Ulrich og Søren Bojer Nielsen, SDU. Den strategiske dialog med private fonde udenfor call.  

Kl. 13.45-15.00 (inkl. pause):

-          Diskussion i grupper på 3-4 personer: Hvad har vi lært og hvordan vil vi bruge det vi har lært?

-          Plenum: Fælles opsamling og afrunding.

Mh netværksplanlægningsgruppen


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software