Share this page:

DARMA studietur til Bruxelles 2018

  • 05 Nov 2018
  • 10:30 (WEST)
  • 06 Nov 2018
  • 15:00 (WEST)
  • Bruxelles, Belgium

Det er nu ved at være tid til tilmelding til den årlige studietur til Bruxelles. Programmet er ikke endeligt på plads, men de overordnede rammer bliver som følger:

Start på mødet: Mandag den 5. november. kl. 10:30. Slut på mødet: Tirsdag den 6. november kl. 15.00

Mødelokale: DANRO, Rue du Trone 98: Helmholtz mødelokalet på 6. sal.

Foreløbige punkter på programmet:

  • EOSC (European Open Science Cloud)
  • FP9 / Horizon Europe - herunder også missioner
  • Innovationsdagsordenen, inkl. EIC og innovationsaspektet af søjle II
  • Forsvarsfonden

Desuden arbejder vi på at få et oplæg omkring øget involvering af borgerne og et om sociale medier og forskning, men disse er indtil videre lidt uafklarede og afhænger af, om vi kan finde gode oplægsholdere.

Tilmelding sker ved at sende en mail til Lone på loj@ucn.dk. Der er tilmeldingsfrist tirsdag den 2. oktober. I tilfælde af, at der er flere tilmeldinger, end der er plads til, vil vi tildele hver institution et antal pladser, og bede jer selv koordinere indbyrdes, hvem der skal være de heldige. Vi forventer, at vi kan give besked om deltagelse fredag den 5. oktober, så der er tid til at bestille fly og hotel.

Rent praktisk: Deltagelse i turen er kun for DARMA medlemmer. Deltagelse er gratis, men man skal selv sørge for at bestille fly og hotel. Der arrangeres fælles spisning mandag aften på en restaurant i nærheden af Parlamentet og DANRO. Til dette vil der være en egenbetaling på ca. 35-45 €.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software