Share this page:

KADK søger fuldmægtig til Forskningsadministrationen

  • 24 Aug 2018
  • (WEDT)
  • Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), København

Herudover kan der forventes en række øvrige opgaver inden for Forskningsadministrationens samlede opgaveportefølje, herunder betjening af KADK’s udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed samt udvikling og drift af processer for kvalitetssikring og – udvikling. Du vil med andre ord kunne forvente en varieret hverdag med mange forskellige drifts- og udviklingsopgaver, der skal løses i samarbejde med den øvrige administration, skolens forskere og eksterne samarbejdspartnere.

Om dig

Den ideelle ansøger har en relevant kandidat-/ph.d.-uddannelse samt administrativ erfaring fra en forskningsinstitution, et ministerium eller anden politisk ledet organisation, hvor du har arbejdet inden for det forskningsadministrative felt.

Du er resultatorienteret og talstærk, og har gode analytiske evner og en systematisk, struktureret og proaktiv arbejdsform. Du formulerer dig præcist mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk, og evner at samarbejde og opbygge relationer til både videnskabelige, kunstneriske og administrative kolleger. Du har lyst til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for forskningsadministration og evner til at kunne agere i en kompleks organisation.

Forskningsadministrationen indgår i skolens administration, der bistår skolens ledelse og understøtter skolens kerneopgaver inden for forskning og uddannelse. Forskningsadministrationen løser sine opgaver i tæt samspil med skolens ledelse, forskere og den øvrige administration. Forskningsadministrationen opgaver relaterer sig til ekstern forskningsfinansiering, forskeruddannelse, kvalitetssikring, erhvervssamarbejde samt sekretariatsbetjening af KADK’s ledelse, ph.d.-skole og forskningsfora.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse som fuldmægtig sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. KADK er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø.

Ansøgning

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillinger” på www.kadk.dk, så den er KADK i hænde senest fredag den 24. august 2018 kl. 12.00. Ansøgningen skal vedlægges CV og dokumentation for uddannelse.

Vi forventer at holde første runde af ansættelsessamtaler i uge 37 og anden runde af samtaler i uge 38 med tiltrædelse 1. november 2018.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan findes på www.kadk.dk eller ved henvendelse til forskningsadministrationschef Jacob Kristoffer Hansen, tlf.nr.: 45 4170 1534

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software