Share this page:

DARMA erfagruppe for personaleledelse

  • 30 May 2017
  • 13:00 - 16:00 (WEDT)
  • Aarhus Universitet

Som aftalt holder vi møde i DARMA erfagruppen for personaleledelse på tirsdag kl. 13-16 på Aarhus Universitet.

Mødet finder sted her hos Forskningsstøtteenheden på Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N i lokale 7 i stuen. For de, der er i bil, er der gode parkeringsmuligheder.

Som lovet kommer her bud på dagsorden til vores møde – baseret på fremsendte input:

1. Valg af ny tovholder for gruppen.

2. Opsamling på årsmødet, herunder

a. Status på KPI’er

b. Efter- og videreuddannelse for vores medarbejdere

3. Arbejdsbelastning af forskningsstøttemedarbejdere: Hvilke opgaver varetager jeres medarbejdere, og hvor mange ansøgninger har de i gennemsnit?

4. Fundingdatabaser – hvilke bruges, og hvad er erfaringerne?

5. Udbud i forbindelse med anvendelsen af udenlandske konsulenter. Hvad gør I?

6. Evt.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software