Share this page:

EU-ERFA møde

 • 23 Nov 2016
 • 10:00 - 16:00 (WEST)
 • Auditorium 100, SDU, Odense

Den nationale EU-ERFA-gruppe afholder næste møde på Syddansk Universitet i Odense d. 23. november 2016.

Deltagelse er gratis og link til tilmelding er her...

Program for EU-ERFA-netværksmøde

9:30 – 10:00 Registrering og morgenkaffe/te med let morgenmad

10:00 – 10:05 Velkomst, præsentation af styregruppen og dagens program ved Helen Korsgaard, Syddansk Universitet

10:05 – 10:20 Præsentation af SDUs forskerstøtte ved Olaf Svenningsen, Syddansk Forskerstøtte

10:20 – 12:30 EU-projekter fra vugge-til-vugge:

 • At arbejde efter vugge-til-vugge princippet ved Charlotte Fonseca Holmene og Marlene Kræmmer Sparre, Aalborg Universitet
 • Vugge-til-vugge: Eksempel på projektportefølje ved Kirsten Gelting, DTU
  • Pause
 • ERA-net erfaringer ved Ulla Bertelsen, CORE Organic project manager
 • Joint Programming Initiatives som europæisk netværkssamarbejde ved Anja Skjoldborg-Hansen, Aarhus Universitet

12:30 – 13:30 Frokostpause - mulighed for at møde din NCP

13:30 – 14:30 Temaspor:

 • Erfaringsdeling om afregning af personaleomkostninger i H2020, særligt feriepenge. Morten Gylling-Jørgensen og Melanie Büscher, FI, er moderatorer
 • Hvordan går det mon? Tal og facts om aktiviteter i H2020 til ledelsesinformation og intern videndeling ved Svend Binnerup, Aarhus Universitet
 • Belgisk jura ved de belgiske juristerne Tania Van Loon og Pascale Van Dinter. De vil besvare spørgsmål via en Skypeforbindelse. Anne Overgaard Jørgensen, FI er moderator

14:30 – 15:00 Pause

15:00 – 15:50 Nyt fra FI og Bruxelles ved Katrine Nissen, FI og Thomas Midtgaard, COM

15:50 – 16:00 Afrunding og input ’fra salen’ til de næste EU-ERFA-møder ved Helen Korsgaard, Syddansk UniversitetSitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software