Share this page:

Kursus i administration af EU-projekter

  • 22 Aug 2016
  • (WEDT)
  • 24 Aug 2016
  • (WEDT)
  • Munkebjerg Hotel, Vejle
Målgruppe
Medarbejdere ved de videregående uddannelsesinstitutioner, som er beskæftiget med administration af EU-forskningsprojekter - enten centralt med ansvar for udarbejdelse og implementering af interne regler og procedurer eller decentralt med projektadministration. Kurset er for begyndere, så kendskab til projektregnskaber generelt er ikke en forudsætning for deltagelse omend en fordel.

Formål
Kurset har til formål at give et overblik over muligheder for tilskudsfinansiering under EU’s rammeprogrammer for forskning og udvikling samt at give kursisten et mere detaljeret indblik i de enkelte faser af et EU-forskningsprojekt fra ansøgningsfase til endelig afslutning, rapportering og revision.

Der fokuseres både på regelsæt og administrativ praksis vedr. denne del af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (eksterne midler).

Det forudsættes, at deltagerne orienterer sig om forholdene på egen institution, så denne viden kan indgå i diskussionerne i gruppearbejdet.

Indhold
Viden formidles via en blanding af forelæsning, foredrag og gruppearbejde omfattende bl.a. regelsæt og administrativ praksis for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, herunder afvikling af EU’s rammeprogram for forskning og udvikling.

Løbende projektadministration, ansættelser, anskaffelser, regnskaber, budgetopfølgning, koordinatoropgaver, dokumentation (projektmappe) og revision. Indføring i EU’s nye rammeprogram - forskelle og ligheder, herunder informationssøgning samt kontakt til EU-kommissionen.

Desuden mulighed for eksterne oplæg vedrørende f.eks. forskerens opfattelse af projektadministration og/eller gæster fra EU-miljøet.

Deadline for tilmelding
30. juni 2016

Pris
7.000 kr.

Mere information: http://www.aeu.dk/aktiviteter/2016/kurser/kursus-i-administration-af-eu-projekter#1345


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software