Share this page:

DARMA Westensee Workshop – pre-award erfa. Undervisning og 1:1 vejledning af forskere

  • 02 Mar 2016
  • 10:00 - 16:30 (WEST)
  • Aarhus Universitet, Studenternes Hus, Frederik Nielsensvej 2, 8000 Aarhus C.
  • 17

Registration


Registration is closed

Undervisning og 1:1 vejledning af forskere – centrale kompetencer for fundraisere?

Kom, hør og deltag i drøftelserne af, hvordan vi bedst møder forskerne i undervisnings- og vejledningssituationer. Hvordan kan vi blive endnu bedre til at formidle vores specialiserede viden? Og hvordan kan vi som fundraisere sikre os, at forskerne får den hjælp, de har brug for, og at vi samtidig opnår en endnu højere succesrate med de eksterne ansøgninger? Er fundraisernes workshops og kurser undervisning? Kan TAP'er undervise VIP'er? Og hvordan gør vi det egentlig bedst?

Målgruppen er både de fundraisere, der underviser meget, dem der underviser lidt, og dem der slet ikke mener, at de underviser, men er nysgerrige på, hvad det kan indebære. Det er de fundraisere, der skal i gang med at undervise, og dem der savner inspiration og sparring på deres arbejde, hvori der indgår elementer af systematisk formidling til forskere.

Program

10:00-10:15 Velkomst & præsentation af program v. Anna, Anya

10:15-11:15 Oplæg om undervisningsdidaktik ved AU-CUL, Lektor Ole Lauridsen

11:15-11.30 Pause

11:30-12:00 Øvelse i mindre grupper - videndeling

12:00-12:20 Opsamling i plenum

12:20-13:00 FROKOST

13:00-13:15 Introduktion til AU og Forskningsstøtteenheden, fundraiser Anya Vinstrup, AU

13:00–13:45 Oplæg ved Astrid V. H. Svendsen, Udviklingskonsulent i Kompetenceudvikling, AU HR

1:1 vejledning. Hvad kræves for succesfuld vejledning?

13.45-13.55 Introduktion af øvelse

14:00–15:00 Ud og gøre det! Feedback på egen præsentation /Action-Learning

Deltagerne forventes at bidrage aktivt, og ca. halvdelen vil efter tilmelding blive bedt om at forberede en mundtlig præsentation på ca. 4 min. af et valgfrit emne. 

15:00-15:15 Tag kaffe/te og kage med ind til dagens sidste indlæg:

15:15-15:45 Case: Interne reviews som sparring og kvalitetssikring v. forskningskonsulent Anna Sommer, ITU

15:45-16:00 Afrunding i plenum

Inkl. tema og ansvarlig for næste møde

16:00-16:30 Mulighed for Campus-walk på Aarhus 8000 C med guide til udenbysdeltagere.

---

Mødested: Studenternes Hus - Preben Hornung-stuen, Frederik Nielsensvej 2, 8000 Aarhus C.


Kort og vejviser: http://www.studenterhusfonden.dk/konferencecenter/vejviserkort.aspx 

Spørgsmål? Henvend dig til Anya Vinstrup eller Anna Sommer!

Hvad er en Westensee Workshop...? 


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software