Share this page:

Erfa-møde om amerikanske forskningsmidler

  • 16 Nov 2015
  • 10:00 - 12:30 (WEST)
  • Forsknings-og Innovationsstyrelsen, Bredgade 40, København
  • 10

Registration is closed

Erfa-møde om amerikanske fonde og forskningsmidler – opfølgning på DARMA Årsmøde 2015. 

Mandag d. 16. november afholder DARMA (erfa-gruppen for private fonde) sammen med Forsknings-og Innovationsstyrelsen erfa-møde med fokus på amerikansk forskningsfinansiering, herunder i sær private fonde.

På mødet vil Mikkel Bülow Skovborg, Danmarks innovationsattaché i Silicon Valley, fortælle om amerikanske private fonde, vi får høre fra en dansk forsker der har haft succes med at søge private amerikanske midler hjem. 

Susan Delja, ved Environment, Science, Technology and Health Office for the Nordic/Baltic Region på den amerikanske ambassade i København vil fortælle om ambassadens arbejde indenfor forskning og hvad vi kan bruge dem til. Mødet afsluttes med frokost og diskussion om at (gen-)starte DARMA's erfa-gruppe for amerikanske forskningsmidler.

Mødet, som er gratis for DARMA's medlemmer, afholdes i tilslutning til mødet FI's ERC-erfagruppe, som er om eftermiddagen i samme bygning. 

Programmet kan downloades som en PDF-fil her...

Tilmelding sker på denne side (brug "Register"-knappen til venstre) senest tirsdag 10. november.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software