Share this page:

DARMA Pre-Award Special Interest Group meeting

  • 06 Feb 2015
  • 10:00 - 14:00 (WEST)
  • DTU, se link på forum

Kære alle,

Vi er nu ved at have de overordnede linjer på plads til det første DARMA Special interest Group møde om pre-award.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen fredag den 6. februar 2015 fra kl. 10-14.

Opdatering 26. Januar: Programmet er nu klart og kan ses på forum-siden for pre-award... (kræver log-on)

DTU inviterer til en spændende dag, hvor du blandt andet kan opleve professor Peter Bøggild fortælle om, hvad grafen er, og hvordan DTU kom med i et projekt til 1 mia. EUR over 10 år. Herudover vil der være oplæg om organisering af pre award-kontorer.

Arrangementet kommer til at foregå på DTU’s campus i Lyngby. Vi sender praktiske oplysninger og et detaljeret program, når vi nærmer os den aktuelle dato. Send gerne denne besked videre, hvis du mener din kollega kunne have interesse i arrangementet. Vi forbeholder os ret til at lukke for tilmelding af praktiske årsager.

Hilsen DARMA SiG Pre-Award,

Anna Sommer (ITU), Ulla Høeberg Jørgensen (DTU) og Henrik Engell-Hedager (DTU Vet)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software