DARMA Home

Nyhed fra Hanne om Master Class om Impact

20 Feb 2020 22:53 | Annedorte Vad (Administrator)

Jeg afholdt den 18. februar 2020 et Webinar om at identificere Impact i forskning og adressere det i fondsansøgninger. Jeg tog udgangspunkt i den interesse jeg har for Impact i forskning, som jeg har udviklet efter et ERASMUS besøg hos Simon Kerridge ved Kent Universitet i England. Dette besøg blev efterfulgt af besøg her på SDU af først Julie Bayley og Bente Bjørnholdt begge England og til slut David Phipps fra Canada.

Alle har de hjulpet mig med at skabe mit eget overblik over, hvordan man adresserer Impact i forskning, men også hvordan vi for forskerstøttepersoner kan hjælpe til med at skabe Impact for forskerne.

Det er tanker og ideer fra disse personer, jeg har forsøgt at bringe videre i mit webinar, som kan tilgår via på https://c.deic.dk/po1vnjg1dubx/

Jeg kommer gerne med en live version af mit webinar, send blot en mail til hdm@sdu.dk


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software