DARMA Home

Internationalt Netværks Program

10 Apr 2019 11:06 | Annedorte Vad

Nu er det igen muligt at søge om støtte til internationalt samarbejde via International Network Programme. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har åbnet for ansøgninger til 2019-call'et. Ansøgningsfrist er onsdag den 8. maj 2019 kl. 12:00.

International Network Programme (INP) sigter mod at yde støtte til forskere ved danske institutioner (både offentlige og private), der ønsker at indlede netværksaktiviteter med samarbejdsparter fra Brasilien, Indien, Israel, Japan, Kina, Sydafrika, Sydkorea og / eller USA. 

Læs mere på

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/eu-og-internationale-programmer/internationalt-samarbejde/international-network-programme/opslag/internationalt-netvaerks-program-2019122e8725788546338c2d724e1318f039

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software