DARMA Home

Impact gruppen

08 Feb 2019 08:22 | Hanne Dahl Mortensen (Administrator)

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for Darma med et løfte om at arbejde med Impact i ansøgninger. Nu er jeg kun glad for at kunne sige at arbejdet med at synliggøre er skudt i gang.

Jane og jeg inviterede Dr David Phipps fra Toronto i Canada på besøg her på SDU den 4. februar, så han kunne hjælpe os i gang. Han holdt et par meget inspirerende oplæg, hvorefter vi delte os i fire grupper.

Dr. David Phipps er leder af et stort netværk på tværs af Canada, som dækker alle aspekter af Impact i ansøgninger. Han er endvidere leder af York forskerstøtte enhed.

Alle grupperne fik emne, som de skal skrive om i relation til Impact på Darma’s hjemmeside. Hvordan de forskellige grupper skal arbejde aftales internt, men planen er, at den færdige hjemmede præsenteres til Darma’s årsmøde den 21. maj 2019.


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software