DARMA Home

Det er i proces….en strategi for DARMA

08 Jul 2016 11:53 | Anonymous

På årsmødet fortalte bestyrelsen, at vi i bestyrelsen barsler med at lave en strategi for DARMA. Nogle af jer sad med til ”Hot Topic” runden ved bordet om strategien og tog del i debatten om indholdet. Tak for det! Der blevet taget mange noter, som vi tager med videre.

Men nu vil vi gerne fortælle lidt mere om processen frem mod årsmødet 2017, hvor vi på generalforsamlingen forhåbentlig kan vedtage en strategi for DARMA 2017-2021.

Efter sommerferien er det planen at nedsætte en ERFA-gruppe, som følger processen særligt tæt og fungerer som sparringspartner for bestyrelsen. Lige nu, hvor de fleste så småt gør klar til, at det snart er sommerferie, kan man let blive fristet til at melde sig. Men vi gemmer det lige til efter sommerferien, hvor alle har et mere realistisk billede af, hvor meget tid de har. Vi sender noget særskilt ud om det og håber at flere vil melde sig.

Vi vil løbende skrive blogindlæg, som forhåbentlig kan inspirere og provokere til idéer og kommentarer til strategiens indhold. Vi vil sikkert også snige os ind med korte indlæg på Westensee workshops (Søg! Søg! Søg!), strategiworkshop, møder i ERFA-grupper og andet godt. Kort sagt vil vi gøre processen så åben og inddragende som muligt med respekt for, at I er travle mennesker.

Alt dette vil finde sted hen over efteråret og vinteren. Først i det nye år samler vi alt input til et først udkast, som vi først og fremmest vil vende med ERFA-gruppen på et fokusgruppemøde. Den vil også blive sendt i høring hos jer og ved samarbejdspartnere. På baggrund af denne høringsproces reviderer vi i bestyrelsen strategien og kan forhåbentlig enes om at indstille den til godkendelse på generalforsamlingen 2017.

Så vi glæder os til i det kommende års tid at diskutere professionsudvikling, formål, ressourcer, ERFA grupper, kommunikation, mentorordninger, netværk og sikkert meget mere. 


© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software