Share this page:

Projektleder ved Steno Diabetes Center (Aarhus)

 • 14 Oct 2021 09:30
  Message # 11467912
  Karam Sidaros (Administrator)

  Projektleder ved Steno Diabetes Center, Aarhus Universitetshospital

  Har du lyst til at udvikle samarbejdsrelationer og lede projekter på overvægtsområdet?

  Så kunne du være Nationalt Center for Overvægts nye projektleder, der struktureret formår at skabe, udvikle og lede nogle af centrets aktiviteter, samarbejder og projekter inden for overvægtsområdet. Du får et alsidigt og meningsfuldt job med en unik mulighed for indflydelse på egne opgaver samt muligheden for at bidrage til centrets aktiviteter og udvikling.

  Nationalt Center for Overvægt (NCFO) søger en erfaren person med et struktureret overblik, stærke talegaver og evnen til at få ting til at ske med øje for den strategiske retning og det muliges kunst. Vi ser for os, at du har arbejdet med projektledelse, fondsansøgninger og samarbejdsrelationer på tværs af sektorer med et vågent blik for nye projektmuligheder. Du har måske været en del af en kommune, region eller NGO, hvor du er vant til at drive projekter fremad sammen med mennesker på alle niveauer i og uden for organisationen, samtidigt med at du skeler til samarbejdspartneres forskellige (politiske) dagsordener. Du er vant til at orientere dig i nyhedsstrømmen og finder sundheds- og overvægtsområdet interessant.

  NCFO er et nystartet videnscenter, der blandt andet arbejder med at styrke og udvikle samfundets og sundhedsvæsenets tilgang til og viden om (svær) overvægt. Samarbejde er et af centrets centrale indsatsområder, og det vil også blive et af dine. Du vil få en væsentlig rolle i forhold til at udvikle, lede og facilitere projekter og aktiviteter, hvor målet er, gennem tværsektorielt samarbejde, at styrke sundhedstilbuddene til personer med (svær) overvægt. Derudover forestiller vi os, at du er med til at udvikle og koordinere nye arrangementer i centret, samt at du deltager og netværker til relevante, eksterne arrangementer.

  Dine opgaver vil være centreret omkring
  • udvikling af samarbejder med centrets eksterne interessenter
  • udvikling og ledelse af projekter – nøgleord er idéudvikling, samskabelse, matchmaking planlægning, sparring, processtøtte og evaluering
  • koordinering af aktiviteter og arrangementer i NCFO-regi
  • deltagelse i relevante arrangementer, netværk, alliancer m.m.

  Ideelt har du faglig erfaring med
  • fondsansøgningsprocesser – herunder at komme fra den spæde idé over interessentinvolvering til udarbejdelse af færdig ansøgning
  • projektudvikling og -ledelse – herunder at have arbejdet med koordination, økonomi og drift af projekter under udvikling, implementering og afslutning
  • strategiudvikling og -implementering – herunder at have udarbejdet og gennemført handlingsplaner for besluttede aktiviteter og arrangementer med afsæt i strategien
  • strategisk networking – herunder at skabe og pleje relationer samt bevidst, målrettet og systematisk at skabe værdi og resultater gennem relationer
  • arbejdet i en politisk ledet organisation – herunder at have blik for politiske dagsordener og beslutningstagning i forskellige typer af organisationer.

  Vi forestiller os, at du har en sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, eller at du har en anden relevant uddannelse eller arbejdserfaring, der matcher stillingen.

  Som person vil det være en fordel, hvis du er en
  • udadvendt dialogskaber – du er ikke bange for at tale foran andre og kan stille de relevante spørgsmål samt lytte i en meningsfuld dialog med relevante interessenter
  • selvstændig holdspiller – du arbejder godt sammen med andre, men tager også selvstændigt ansvar ind i egne opgaver og mener, at begge dele er værdifuldt
  • ambitiøs realist – du formår at arbejde med de store linjer og det store perspektiv, men ved også, hvad der skal ske nu og i morgen, og du arbejder med alle typer opgaver – store som små, trivielle som udfordrende
  • idérig initiativtager – du tænker kreativt og ser muligheder, som du som holdspiller bare må dele med kollegerne, inden du sikkert løber af sted med bolden
  • handlingsorienteret strateg – du ser stenene på vejen og ved intuitivt og med strategien in mente, om du skal flytte dem, fjerne dem, samle dem eller tage dem med. Og er de for store at flytte eller løfte, beder du om hjælp.

  Du bliver en del af en lille organisation med fire ansatte, hvor medarbejderne har hvert sit ansvarsområde. Det betyder ikke, at du står alene med dine opgaver og udviklingen heraf. Strategiudvikling, projektudvikling, planlægning, realisering, koordinering og evaluering foregår i et tæt samarbejde mellem centrets ansatte.
   

  Løn og ansættelsesvilkår
  Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Stillingen er på 37 timer om ugen og tidsbegrænset i 2 år frem til 31. december 2023, hvor centrets nuværende bevilling ophører. Hvis finansieringen af centret efter 2023 kommer på plads, er der naturligvis mulighed for forlængelse.

  Har du spørgsmål?
  Du kommer til at referere fagligt til NCFOs lægefaglige leder Jens Meldgaard Bruun. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ham på tlf. 5094 5547.

  Send ansøgning
  Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

  Ansøgningsfristen er den 1. november 2021.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10. november 2021.


  Om Nationalt Center for Overvægt
  NCFO er et videnshus med hjerterum. Vores vision er, at vi vil være samlingspunktet for viden om overvægt i Danmark. Vores mission er, at vi indsamler og udvikler viden om mennesker, med mennesker, til mennesker.

  NCFO er et videnscenter inden for (svær) overvægt. Centret blev etableret i 2020 med fokus på vidensindsamling, vidensudvikling og vidensformidling. Vi indsamler eksisterende viden om sundhedstilbud i danske kommuner og regioner målrettet personer, der lever med (svær) overvægt. Vi indsamler forskningsunderbygget viden nationalt og internationalt. Vi udvikler ny viden ved at deltage i forskningsprojekter. Og vi deler den viden, vi indsamler og udvikler, så alle får mere viden om overvægts kompleksitet og større forståelse for ‘livet med mere’.

  Nationalt Center for Overvægt er beliggende i Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center. Den nuværende bevilling kommer fra Sundhedsministeriet. Læs mere om centret her.


  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


  Se mere og søg jobbet her.Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software