Share this page:

Fundraiser til Professionshøjskolen UCN (Aalborg)

 • 08 Oct 2021 12:53
  Message # 11189588
  Karam Sidaros (Administrator)

  Er du vores nye fundraiser?

  Ansøgningsfrist: 26-10-2021

  Fundraising er et strategisk prioriteret indsatsområde på Professionshøjskolen UCN. UCNs fundraising enhed har allerede tre dygtige fundraisere, men det nye strategiske fokus gør, at UCN nu søger endnu en erfaren fundraiser til at understøtte arbejdet med at hente ekstern finansiering til forskningsprojekterne. 

  Som fundraiser i UCNs fundraising enhed skal du i samarbejde med de faglige miljøer arbejde strategisk, analytisk og koordineret om udvikling af projekters potentialer og omsætte dette til konkurrencedygtige projektansøgninger. Derudover skal du kunne se muligheder og ideer, og kunne koble forskningsmiljøernes interesser med bevillingsgivernes ønsker om værdiskabelse – et arbejde der skal ende i endnu flere succesfulde projektansøgninger. 

  Det betyder, at du i jobbet som fundraiser bl.a. vil skulle udføre følgende arbejdsopgaver: 

  • Understøttende indsats på fundraising særligt målrettet EUs Horizon program, Innovationsfonden og DFF samt de mest forskningstunge private fonde. 
  • Sparring og feedback på forskernes ansøgningsudkast. 
  • Rådgivning om generelle afsnit i større ansøgninger, fx impact og værdiskabelse, forretningsplaner, formidlingsplaner mv. 
  • Udarbejdelse af meningsfulde budgetter, og kvalitetssikring af budgetter 
  • Afholdelse af workshops med henblik på bl.a. konsortiedannelse og idéudvikling  


  Vores forventer til dig 

  Vi forventer, at du ser arbejdet med at understøtte forsknings- og udviklingsaktiviteterne på UCN som interessant og væsentligt, og vi har en klar forventning om, at du selvstændigt kan drive projektudviklingsprocesser sammen med forskere og eksterne partnere. Du kan motivere og finder det spændende at skabe gode samarbejdsrelationer til kolleger, der har forskellige baggrunde og fokus. Endeligt interesserer du dig for din egen udvikling og trives med at tilegne dig nye kompetencer. 


  Din baggrund og kompetencer 

  Din vigtigste kompetence for at bestride jobbet er din stærke skriftlighed på primært engelsk og sekundært dansk. Du kan se den røde tråd i forskningsansøgninger, og rådgive i hvordan indhold, struktur og sammenhæng kan forbedres. Kan du det, kan mange andre kompetencer tillæres. 

  Derudover ser vi gerne, at du: 

  • har en akademisk uddannelse på kandidatniveau. Hvis du har en ph.d.-grad, er det en fordel, men ikke et krav. 
  • har solid erfaring i at arbejde med fundraising på nationalt og internationalt niveau, enten som fundraiser eller som tidligere forsker med egne ansøgninger. 
  • er analytisk stærk, og udover at have et skarpt blik for detaljen ser du helheden. Du er ligeledes en dygtig formidler, der kan give positiv og konstruktiv sparring på alle niveauer. 
  • har lyst til at arbejde i en organisation, som er under hastig udvikling, og hvor du får en tydelig rolle som ekspert, sparringspartner og idégenerator i samarbejde med forskere og med kolleger i afdelingen.  


  Hvad kan vi tilbyde dig 

  Forsknings-og Udviklingsafdelingen er en forskningsunderstøttende enhed med 11 medarbejdere. Du kan læse mere om UCN, og vores Strategi 2030 på www.ucn.dk. 

  Du kommer til at arbejde i et fundraising team under ledelse af Lone Varn Johannsen. Ud over fundraising arbejder afdelingen med alle facetter af understøttelse af forskning og udvikling på UCN; herunder kontraktjura, kompetenceudvikling, organisationsudvikling, kvalitetssikring samt strategi- og politikudvikling. 

  I afdelingen er der en bred vifte af kompetencer, fagligheder og personligheder, og vi har en glad og imødekommende tilgang til hinanden, hvor vi forsøger at bakke hinanden op og løser spidsbelastninger i fællesskab.  

  Afdelingen er ledet af direktør for Forskning og Udvikling, David Mayntz. 


  Løn- og ansættelsesvilkår 

  Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerens Centralorganisation (AC) med indplacering som specialkonsulent. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg.  

  Der er tale om en fuldtidsstilling, der ønskes besat pr. 1. januar 2022 eller hurtigst muligt herefter. Det forventes, at du – særligt i det første år – er en synlig person på UCN. Der er dog mulighed for at aftale fleksible løsninger omkring tilgængelighed for den rette kandidat. 

  Det primære arbejdssted vil være på adressen Selma Lagerløfs Vej i Aalborg. 

   

  Yderligere information

  Samtaler forventes afholdt den 4. november 2021. 

  Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent og leder af Fundraisingenheden, Lone Varn Johannsen på mail loj@ucn.dk eller telefon 72690794.

  Se mere og søg jobbet her.

  Last modified: 08 Oct 2021 12:54 | Karam Sidaros (Administrator)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software