Share this page:

Barselsvikar til Greater Copenhagen EU Office (København)

 • 06 Oct 2021 11:56
  Message # 11144262
  Karam Sidaros (Administrator)

  GREATER COPENHAGEN EU OFFICE søger barselsvikar til stilling i København

  Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) søger en kollega til et barselsvikariat i Danmark i vores team for EU-forskning og interessevaretagelse. Stillingen fokuserer på at udvikle og vedligeholde relationer på alle niveauer blandt GCPHEU’s regions- og universitetsmedlemmer og udbrede viden om muligheder i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe i tæt samarbejde med kollegaer i Bruxelles. 

  Profil
  Vi søger en kollega med 1-4 års relevant erfaring fx fra en offentlig institution, interesseorganisation, videninstitution eller lignende. Du trives i en opsøgende stilling, hvor du deltager og har en aktiv rolle i møder, arrangementer og diverse fora hos eller på vegne af vores medlemmer. Du kan demonstrere, at du er en dygtig formidler, både mundtligt og skriftligt, har gode samarbejdsevner og er god til at facilitere dialogen mellem medlemmerne. Du har indblik i EU-systemet og/eller Horizon Europe samt et godt kendskab til universiteternes virke og interesser. Som person er du udadvendt, god til at opdyrke og vedligeholde relationer, og du formår at varetage dine opgaver selvstændigt. 

  Du vil bl.a. få ansvar for følgende typer af opgaver:

  • Koordinere, planlægge og afholde møder, workshops og arrangementer samt holde oplæg for medlemmerne i GCPHEU
  • Deltage i medlemmernes netværksaktiviteter og opsøgende indsats på institutter og fakulteter
  • Servicere medlemmerne når de deltager i EU-forskningspolitiske fora 

  Vi tilbyder
  Du bliver en del af en arbejdsplads præget af høj aktivitet og faglighed med en stor kontaktflade blandt universiteter, regioner og relevante ministerier samt interesseorganisationer i Danmark. Du får adgang til viden om EU’s forskningspolitik og -program, beslutningsprocesser og politikudvikling på udvalgte områder. Stillingen er alsidig og fleksibel, og du er selv med til at forme dine opgaver i tæt samarbejde med kollegaer i Bruxelles og vores medlemmer. Din formelle ansættelse vil blive i Region Hovedstaden, og du vil blive udlånt til Greater Copenhagen EU Office med tjenestested i København. Du forventes at foretage rejser til Bruxelles cirka en gang om måneden. Barselsvikariatet løber til og med den 31. december 2022 og ønskes besat hurtigst muligt.  

  Om GCPHEU
  Vi repræsenterer Københavns Universitet, DTU, CBS, Roskilde Universitet, Region Hovedstaden, Region Sjælland og 46 kommuner i Østdanmark. Vi har 15 faste medarbejdere, hvoraf to har fast base i København for at sikre forankring og synlighed i medlemskredsen. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone, engagerede kollegaer og et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får rig mulighed for at samarbejde på tværs af kontoret og med kollegaer med forskellige fagligheder. 

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte EU-Konsulent Mette Mouritsen på telefon +4520528652 eller per mail mmhm@cphoffice.eu 

  Ansøgningsprocedure
  Ansøgningsfristen er den 17. oktober 2021. Send din ansøgning, CV og eksamensbevis til os ved at benytte vores online ansøgningsfunktion.


  Se mere og søg jobbet her.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software