Share this page:

Forskningskonsulent til Steno Diabetes Center Grønland (Nuuk)

 • 16 Sep 2021 08:26
  Message # 11092935
  Karam Sidaros (Administrator)

  Forskningskonsulent søges til stilling hos Steno Diabetes Center Grønland


  Vi søger en kandidat, der skal hjælpe med: ”Udvikling, implementering og evaluering af patientuddannelse for patienter med diabetes, KOL og hypertension”

  I samarbejde med Grønlands Center for Sundhedsforskning opslår Steno Diabetes Center Grønland en stilling om udvikling, implementering og evaluering af patientuddannelsestiltag for patienter i Grønland med diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og/eller forhøjet blodtryk (hypertension). Stillingen vil, med inspiration fra eksisterende viden, have fokus på, hvordan man kan udvikle patientuddannelsestiltag, der tager udgangspunkt i patientens behov samt i landets kultur, sprog, geografi og familieforhold. Det er vigtigt, at tiltagene tilrettelægges således, at de har potentiale til at nå ud til alle enheder i Sundhedsvæsenet i Grønland og dermed sikrer adgang til patientuddannelse for alle landets patienter med diabetes, KOL og/eller hypertension.

  Selve undervisningen vil blive leveret af klinikerne i Steno Diabetes Center Grønland (SDCG), og kandidaten forventes derfor at evaluere både udviklingen i patienternes viden om egen sygdom, samt undervisernes erfaringer med forskellige undervisningsformer: online-sessioner, undervisning ved fysisk fremmøde, gruppe- og individuelle sessioner, on-demand undervisningsvideoer på hjemmesiden etc.

  Målet er at undersøge hvordan patienten, udover ved konsultationer, kan få styrket sin indsigt i og håndtering af egen sygdom med henblik på et bedre liv med en kronisk sygdom.

  Steno Diabetes Center Grønland er et nystartet område inden for Sundhedsvæsenet, som finansieres i fællesskab af Novo Nordisk Fonden og Grønlands Selvstyre. Visionen for SDCG er at forbedre den almene sundhed og livskvalitet for alle borgere med diabetes, KOL og/eller hypertension, uanset bopæl og socioøkonomisk status.

  Med fokus på behandling og patientuddannelse, forskning, tværgående samarbejde, kompetenceudvikling, telemedicin og kvalitet, er det målsætningen for centret, at der skal tilbydes en patientcentreret, forskningsbaseret og sammenhængende behandling på højt fagligt niveau, samt at patienter skal have kompetencer til at håndtere egen sundhed og sygdom.

  Vi tilbyder:

  -En stilling som forskningskonsulent hos Steno Diabetes Center Grønland

  -En stilling omhandlende udvikling, implementering og evaluering af patientuddannelsestiltag for patienter i Grønland med diabetes, KOL og/eller hypertension

  -En stilling, der giver mulighed for at udføre evalueringsdelen som et phd-projekt, og derved blive indskrevet som phd-stipendiat ved Grønlands Center for Sundhedsforskning, ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, og Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet)

  Vi søger dig, der:

  -Har lyst til at arbejde med udviklingen af patientuddannelse for patientgrupperne i regi af Steno Diabetes Center Grønland

  -Har en relevant kandidatuddannelse

  -Har kendskab til Grønland og Det Grønlandske Sundhedsvæsen

  -Kan manøvrere mellem forskellige organisatoriske kontekster (Grønlands Center for Sundhedsforskning, Steno Diabetes Center Grønland, Grønlands Sundhedsvæsen) 

  -Har lyst til at skrive en afhandling (skulle et ph.d.-projekt blive aktuelt), som inkluderer eller kan danne grundlag for mindst tre videnskabelige artikler, evt. skrevet i samarbejde med andre, herunder dine vejledere

  -Er initiativrig og har gode samarbejdsevner, og kan se dig selv i en lille organisation under opbygning

  Om os:

  -Centerledelsen i SDCG består af en administrativ og en lægefaglig chef, og teamet består af en tværfaglig kombination af administrative, sundhedsfaglige og forskningsmæssige medarbejdere

  -Fysisk ligger centeret indtil videre fordelt på Dronning Ingrids Hospital (DIH) og Sundhedscenter (DIS) i Nuuk. SDCG flytter i 2024 ind i en nyopført centerbygning i nærheden af DIH og DIS

  Du kan læse mere om Steno Diabetes Center Grønland her: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Departement%20for%20Sundhed%20og%20Infrastruktur/Sundhed/Drejebog%20SDC%20Gr%C3%B8nland%20Februar2020.pdf

  Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

  Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

  Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

  Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl             

  I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

  Statsborgerskab

  Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

  Løn og ansættelse

  Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

  Bolig

  Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

  Der anvises ingen bolig til stillingen.

  Ansøgning

  Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

  Startdato: 1. november 2021 eller snarest muligt derefter.

  Den rette kandidat ansættes som forskningskonsulent, og overgår ved godkendelse af phd-protokol til ansættelse som phd-stipendiat i en tidsbegrænset periode på 3 år (jf. AC-overenskomsten).

  Ansøgningsfrist: 5. oktober 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

  Kontakt:

  Information om stillingen kan indhentes ved Administrativ Centerchef Tina Amondsen på tlf. (+299) 34 44 91 eller på e-mail: tiam@PEQQIK.GL.

  Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

  Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

  Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

  Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

  Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

  Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

  Se mere og søg jobbet her.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software