Share this page:

Forskningskonsulent til Region Hovedstadens Psykiatri (København)

 • 08 Sep 2021 08:28
  Message # 11009954
  Karam Sidaros (Administrator)

  Forskningskonsulent til nyt team for tværgående forskningsadministration i Region Hovedstadens Psykiatri

  Forskningsaktiviteten i Region Hovedstadens Psykiatri er vokset betydeligt gennem de seneste år, og den øgede aktivitet har medført et behov for at styrke den administrative understøttelse. Vi er derfor i gang med en massiv oprustning på området gennem etableringen af et nyt centralt forskningsadministrativt team. Teamet vil komme til at bestå af to forskningskonsulenter og tre forskningsadministrative partnere med specialistviden indenfor forskningsformidling, dataanmeldelser og anden jura samt indenfor økonomi og budget.

   

  Teamets opgaver

  Opgaverne i teamet spænder bredt og vil bl.a. bestå af direktionsbetjening, strategisk rådgivning, sekretariatsbetjening på forskningsområdet, facilitering af forskningsadministrativt netværk med fokus på standardisering af arbejdsgange, samt rådgivning og konkret sagsbehandling indenfor områderne forskningsformidling, dataanmeldelser, økonomi og budgetter.

   

  Dine arbejdsopgaver

  Som forskningskonsulent i det nye team skal du bl.a. løse følgende opgaver:

  • Direktionsunderstøttelse
  • Strategisk arbejde, herunder udarbejdelse og implementering af Region Hovedstadens Psykiatris forskningsplan
  • Bidrage til driften af netværk for forskningsadministratorer, herunder arbejde med standardisering af udvalgte arbejdsgange på det forskningsadministrative område
  • Sekretariatsbetjening af forskningsrådet samt sekretariatsbetjening og administration i forbindelse med opslag, bedømmelse og udmøntning af intern forskningspulje
  • Udarbejdelse af ledelsesinformation
  • Ansvarlig for at afholde diverse forskningsarrangementer f.eks. Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsdag og det borgerrettede arrangement Forskningens Døgn
  • Publikationsopgørelser og forskningsevaluering
  • Diverse drifts- og udviklingsopgaver på forskningsområdet

   

  Vores forventninger til dig

  Vi forestiller os, at du: 

  • har en videregående uddannelse på kandidatniveau
  • arbejder struktureret, analytisk og selvstændigt. Du fastholder overblikket over dine opgaver og sikrer fremdrift samt overholdelse af deadlines – selv når det går stærkt
  • har stærke samarbejdsevner, da du skal navigere på et område med mange forskellige aktører og interessenter
  • er en dygtig kommunikator både skriftligt og mundtligt – også når det gælder kommunikation på engelsk
  • har lyst til at bidrage til opbygningen af det nye team.

  Har du erfaring med det forskningsadministrative og/eller forskningsstrategiske område, vil det være en fordel.

   

  Vi tilbyder

  • En bred kontaktflade til såvel hospitalets direktion, ledelser og medarbejdere i forskningsmiljøerne på vores centre samt til forskellige eksterne samarbejdspartnere som fx Center for Regional Udvikling og Københavns Universitet
  • At du kan bidrage til opbygningen af et nyt team, og kan være med til at udvikle og præge teamets opgaver
  • Et arbejdsområde, der forventes at vækste over de kommende år
  • En spændende arbejdsplads med rum til sparring, stort engagement og højt tempo.

   

  Sådan arbejder vi i Region Hovedstadens Psykiatri

  Hos os bliver du en del af en forbedringskultur, hvor vi styrer efter at skabe mere værdi for patienterne. I dagligdagen betyder det, at du sammen med dine kollegaer har fokus på systematisk at forbedre kvaliteten i jeres arbejde, sikre kompetenceudvikling og effektive arbejdsgang ud fra patienternes ønsker og behov. Det vil derfor være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med Lean-tilgangen.

   

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

  Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2021.

  Du ansættes i Sekretariatsafdelingen med reference til teamlederen for forskningsteamet. Afdelingen er beliggende på Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø.

   

  Vi glæder os til at høre fra dig

  Søg via linket senest onsdag den 22. september. Du bedes uploade CV og relevante uddannelsesbeviser sammen med din ansøgning.

  Vi forventer at afholde samtaler 27. september.

  Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamleder Marianne Meinertz på tlf.: 91174019.

   

  Du kan også læse mere på vores hjemmeside: https://www.psykiatri-regionh.dk og på vores onboarding site: https://www.psykiatriregionh/onboarding/sider/default.aspx

   

  Om Region Hovedstadens Psykiatri

  Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital med ca. 5000 medarbejdere. Vi har fokus på at skabe værdi for patienten, når vi årligt behandler ca. 50.000 børn og voksne med psykiske sygdomme som skizofreni, depression og personlighedsforstyrrelser.

  Se mere og søg jobbet her.


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software