Share this page:

Fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden AU (Aarhus)

 • 04 Jun 2021 08:46
  Message # 10590135
  Annedorte Vad (Administrator)

  AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden

  Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige udfordringer. Forskningsstøtteenheden rådgiver forskere på Aarhus Universitet samt på Aarhus Universitetshospital i forhold til at skaffe finansiering til og forvalte større, strategisk vigtige forskningsprojekter.  Vi søger en ny kollega til det ene af vores tre ansøgningsteams. Teamet består af fem forskningsrådgivere, hvis vigtigste opgave er at bistå forskerne på fakulteterne ARTS og Aarhus BSS med at søge ekstern finansiering til forskning, både fra nationale og internationale fonde, herunder ikke mindst fra EU's Rammeprogram for Forskning og Innovation – Horizon Europe. 

  De primære arbejdsopgaver er

  • ansøgningskommentering med henblik på at sikre, at en ansøgning i både form og indhold er konkurrencedygtig og opfylder de krav, som bevillingsgiver stiller
  • udarbejdelse og gennemgang af budgetter
  • bidrag til de ikke-videnskabelige afsnit i fondsansøgninger til nationale og internationale bevillingsgivere
  • sparring med forskere, forskergrupper og institutter om funding- og forskningsstrategi samt målretning af ansøgninger
  • opsamling og formidling af viden om finansieringsmuligheder samt generel orientering om forskningspolitiske tiltag

  Eksempler på øvrige arbejdsopgaver

  • udvikling og afholdelse af kurser og formidling af relevant viden
  • udarbejdelse af vejledninger, der kan sikre bedre kvalitet af ansøgninger
  • deltagelse i faglig videreudvikling af enheden, herunder ikke mindst på SSH-området

  I vurderingen af ansøgere vil vi lægge særlig vægt på, at følgende kvalifikationer er til stede

  • relevant akademisk uddannelse
  • erfaring med at udarbejde ansøgninger om ekstern finansiering til forskning
  • kendskab til nationale og internationale bevillingsgivere til forskning, gerne erfaring med Horizon 2020’s kollaborative ansøgninger og ERC
  • særdeles gode evner til at arbejde selvstændigt, til at kunne tage initiativ og ikke mindst yde god rådgivning
  • erfaring med og gode evner til at opbygge gode relationer med samarbejdspartnere, f.eks. forskere, institutter og centrale enheder
  • stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
  • Erfaring med udarbejdelse af budgetter i Excel
  • interesse for både dansk og europæisk forskningspolitik
  • fleksibilitet i spidsbelastningsperioder

  Vi tilbyder

  • et udfordrende og selvstændigt job
  • en bred kontaktflade til interne og eksterne samarbejdspartnere
  • en uhøjtidelig omgangstone i en afdeling med i alt ca. 30 medarbejdere
  • en fleksibel arbejdsplads med gode videreuddannelsesmuligheder
  • at være en del af et team der værdsætter samarbejde, sparring og mulighed for faglig udvikling
  Der må påregnes rejseaktivitet i mindre omfang til de dele af Aarhus Universitet, der ligger andre steder i Danmark.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer pr. uge.

  Løn og arbejdsvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

  Ansættende myndighed bliver Aarhus Universitet.

  Det primære tjenestested er hos Forskningsstøtteenheden i Aarhus, Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N.

  Yderligere oplysninger

  Se mere på http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoetteenheden/

  Oplysninger fås hos leder af Forskningsstøtteenheden Christina Dahl, mob. 93522275 eller chridahl@au.dk.  

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfrist er d. 6. juni 2021, og ansøgningen skal sendes online.

  Startdato er d. 1. september 2021.

  Samtaler forventes afholdt i uge 23-25.
   


  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

  Læs mere og søg via https://www.au.dk/om/stillinger/job/ac-fuldmaegtig-til-forskningsstoetteenheden-2/


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software