Share this page:

Funding- og proceskonsulent til AAU (Aalborg)

 • 04 Jun 2021 08:40
  Message # 10590098
  Annedorte Vad (Administrator)

  Funding- og proceskonsulent til Aalborg Universitet, Fundraising og Projektledelseskontoret.

  Drives du af at se muligheder og at være nysgerrig på væsentlige satsnings- og udviklingsområder for forskere? Er du den, der altid skaber resultater i dine samarbejder? Har du erfaring med procesledelse og fundraising og har du øje for nybrud og udvikling? Så er det dig, vi søger til at rådgive og supportere forskere ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING). Stillingen er til besættelse pr. 1.9.2021 eller snarest derefter med en varighed på to år.
          

  Stillingsbeskrivelse
  Vi søger en erfaren funding- og proceskonsulent, der skal hjælpe os med at støtte op om ENGINEERINGs forskningsstrategi og bæredygtighedsindsats. Fokus i stillingen vil være at facilitere tværfagligt samarbejde internt på fakultetet samt til fakultetets eksterne relationer. Du vil bidrage til og drive ide- og projektudvikling af tværfaglige samarbejdsprojekter, bl.a.  inden for de strategiske og missionsdrevne bevillinger, herunder Innovationsfonden, Udviklings- & demonstrationsprogrammerne og Horizon Europe.

  Opgaverne indebærer bidrag til udvikling og idemodning af forskningssamarbejde og ansøgninger på udvalgte forskningsområder, samt til at udvikle processer og arbejdsmetoder for en målrettet og tæt sparring, rådgivning og støtte til forskningsfinansiering.

  Som funding– og proceskonsulent bidrager du desuden til at rådgive ENGINEERING fakultetsledelsen om strategiske finansieringsmuligheder og udviklingspotentialer.

  Om jobbet

  Du skal i jobbet især arbejde med følgende:

  • Proaktiv proceskonsulent og facilitator af tværfaglige samarbejder, ansøgningsprocesser, konsortie- og interessevaretagelse
  • Katalysator for fundraising med fokus på ENGINEERINGs særlige indsatser, f. eks. bæredygtighedsindsatsen.
  • Længerevarende og fokuseret ansøgningssupport til strategiske bevillinger/udpegede forskere og deres eventuelle eksterne samarbejdspartnere
  • Ad hoc opgaver fra ENGINEERING fakultetsledelsen
  • Du vil indgå i et stærkt samarbejde på tværs af teams med kolleger i det fælles kontor for forskningsstøtte på AAU (Fundraising og Projektledelse) samt med ENGINEERINGs institutter og dekansekretariat.


  Din profil

  Vi søger en dynamisk, udadvendt og samarbejdsorienteret kollega, der både brænder for at arbejde opsøgende og for at yde strategisk sparring med forskerne og forskningsgrupperne om deres fundingstrategi og målretning af ansøgninger.

  Du er god til at samarbejde og finder glæde i både at arbejde i teams og selvstændigt. Du er god til at holde styr på processer og deadlines. Du er en skarp kommunikator, mundtligt og skriftligt, samt på dansk og engelsk.

  Vi lægger vægt på:

  • At du har et godt overblik og en udpræget sans for at opdyrke og spotte potentiale samt at matche forskningsideer med fundraising muligheder
  • At du har kendskab til universitetssektoren, gerne det ingeniør- og naturvidenskabelige område
  • At du har erfaring med procesledelse og fundraising
  • At du har erfaring med at arbejde i et tværfagligt krydsfelt samt mellem universitet og virksomhedspartnere
  • At du har gode analytiske evner og en struktureret tilgang til dit arbejde samt i stand til at løse opgaver med kort tidsfrist
  • At du er opsøgende, initiativrig og god til at prioritere opgaver med mange deadlines, herunder skarp til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
  • At du er rutineret i at kvalitetssikre projektansøgninger.
  • At du har en relevant kandidatgrad

  Om os

  Du bliver en del af Fundraising- og Projektledelseskontoret under AAU Innovation. Fundraising og Projektledelseskontoret består af 20 medarbejdere fordelt på interessevaretagelse, pre- og post-award aktiviteter. Kontoret har medarbejdere placeret på de 3 AAU campi (Aalborg, København, Esbjerg) og på AAU-kontoret i Bruxelles. Kontoret arbejder desuden tæt sammen med institutternes forskningsstøttemedarbejdere for at sikre en sammenhængende og proaktiv support til forskere ved AAU.

  Fundraising og Projektledelseskontorets primære opgave er at rådgive og understøtte AAU’s forskere om eksternt finansieret forskning.

  Fundraising og Projektledelseskontoret er partner for forskningsstøtte til de 5 fakulteter på AAU. Du vil indgå som en del af partnerteamet for ENGINEERING og vil specifikt varetage opgaver for fakultetets prodekan for forskning og innovation. Du referer til Forskningsstøttechefen.

  Du kan læse mere om AAU Innovation og om AAU Engineering

  Vi har høje ambitioner og vægter faglig sparring og samarbejde højt. Vi værdsætter imødekommenhed og engagement, og lægger vægt på en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone.

  Vi tilbyder en spændende arbejdsplads i rivende udvikling med ambitiøse, dygtige og engagerede kolleger. Som medarbejder på AAU er din arbejdsdag fyldt med spændende og udfordrende opgaver af meget forskellig karakter. Du kommer helt tæt på den nyeste forskning og møder Danmarks universitets- og forskningspolitik i praksis.

  Tjenestestedet vil være i Aalborg. Der må forventes mindre rejseaktivitet i stillingen.

  Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer. Ansættelse pr 1. september 2021 eller hurtigst derefter. Ansættelsen er begrænset til 2 år med mulighed for forlængelse.

  Du vi blive ansat med titel som fundingrådgiver.

  Yderligere oplysninger

  Kan fås ved henvendelse til Forskningsstøttechef Charlotte Pedersen Jacobsen, tlf. 5171 3850 og Strategisk rådgiver, ENGINEERING dekansekretariatet, Lone Grøndahl Dalgaard, tlf. 25201512.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 26, og evt. 2. runde i uge 27.

  Løn og ansættelsesvilkår
  Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

  Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

  Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

  AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.


  Arbejdssted
  Aalborg
          

  Ansøgningsfrist
  23/06/2021
          

  Stillings ID
  1155382

   
  Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab.

  Læs mere og søg via https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=1968&VacatureID=1155382


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software