Share this page:

Koordinator til Klima og Bæredygtighed på KU (København)

 • 30 May 2021 09:59
  Message # 10574004
  Annedorte Vad (Administrator)

  Koordinator til Klima og Bæredygtighed på Det Humanistiske Fakultet

  Stillingen er placeret i Forskning & Impact der er en del af Fakultetsservice. Afdelingen varetager forskningssupport (derunder rådgivning om ekstern finansiering), løser forskningsnære kommunikationsopgaver, arrangerer forskningsevents og bidrager til, at forskningsresultater opnår størst mulig effekt i samfundet, gerne gennem samarbejder på tværs af discipliner, sektorer og landegrænser og gennem videndeling med aktører uden for universitet.

  Dine opgaver i Forskning & Impact vil blandt andet bestå i at:

  • Facilitere HUM’s klimaforskningsnetværk og koordinere og være bindeled mellem fakultetets F&I afdeling, institutter og klimaforskningscentre på HUM og KU
  • Facilitere høringer og indstillinger vedrørende klima og bæredygtighed og bidrage til interessevaretagelse på området
  • Understøtte kommunikation om HUM’s forskning og undervisning i klima og bæredygtighed (med ansvar for indhold til hjemmeside, nyhedsbrev, events, m.m.)
  • Opbygge, udvikle og synliggøre fakultetets samarbejde med omverden gennem forskningsbaseret vidensudveksling
  • Identificere og rådgive fakultetets ledelse og forskere om relevante finansieringsmuligheder – både fra nationale og fra internationale bevillingsgivere, herunder EU, samt sparre med forskere om konkrete ansøgninger
  • Identificere, udvikle og dokumentere impact -og innovationspotentialer i forskningsprojekter inden for klima og bæredygtighed, herunder indgå i et forskerstøtteteam der arbejder langsigtet med fundingstrategier for fakultetets forskere, og
  • i samarbejde med dine kolleger i afdelingen og på institutterne, hjælpe med at løfte tilsvarende opgaver i forhold til fakultetets andre forskningsområder.
  Din profil – vi forestiller os at du har:
  • En relevant universitetsuddannelse med humanistisk eller samfundsvidenskabeligt indhold,
  • gerne indsigt i klima- og bæredygtighedsforskning eller erfaring med arbejde inden for klimaområdet og det forskningsfinansierende landskab
  • Erfaring med projektledelse og procesfacilitering på forskellige niveauer i en stor organisation og evne til at kommunikere både strategisk og praktisk
  • Det vil være en fordel med erfaring med ekstern finansiering, gerne i samarbejder på tværs af discipliner og på tværs af sektorer.

  Du forventes desuden at arbejde proaktivt, struktureret og engageret både selvstændigt og sammen med kolleger. Du befinder dig godt i en stor organisation under udvikling, er god til at sætte i gang og følge op, trives med at koordinere og forbinde mennesker og projekter, og du kommunikerer klart både på skrift og i tale, også på engelsk på højt niveau. Du bliver en del af en afdeling, hvor omgangstonen er uformel, og hvor vi holder humøret højt, selv om der er travlt.


  Ansættelsesvilkår:

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem finansministeriet og Akademikere i Staten, med indplacering som fuldmægtig eller specialkonsulent, afhængig af erfaring og kompetencer. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. Start 1. september, eller hurtigst muligt. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. . Du bliver ansat i Afdelingen for Forskning og Impact på Det Humanistiske Fakultet.

  Yderligere oplysninger:

  For spørgsmål til stillingen kontakt afdelingsleder Birgitte Grundtvig Huber, grundtvig@hum.ku.dk, tlf. 26233510.

  Ansøgning:
  Send ansøgning og cv samt dokumentation for uddannelse og eventuelle anbefalinger via www.jobportal.ku.dk senest den 23. juni 2021.

  Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Læs mere og søg via https://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/administration-it-og-service/?show=154189

  Last modified: 07 Jul 2021 20:52 | DARMA Student (Administrator)


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

Powered by Wild Apricot Membership Software