DARMA Home

During DARMA's Annual Meeting 2016, Hot Topic Roundtable Discussions were organized around four topics. If you attended the conference and have some comments or suggestions that you wish you had made, or if you could not participate in this particular topic discussion, or if you could not attend the conference, please use the discussion forum below to keep the discussion going!

Hot Topic 1: Benchmarking of research management and administration 

How should the “products” of research support be measured? Several initiatives are under way—e.g. by EARMA and NUAS—to attempt to set standards for how research support could and/or should measured, measures that will profoundly affect how we work. This is an obvious and necessary focus for DARMA: What should be measured? How should it be measured? Can Key Performance Indicators (KPI’s) be defined or should qualitative aspects be included, and if so; how?

Notes from the discussion:

Ca. 20 DARMA medlemmer og keynote speaker Simon Kerridge deltog i diskussionen.

Ved en bordrunde kom det frem, at det er en udbredt praksis, at pre-award forskerstøtteteams registrerer, hvem de har hjulpet med hvilke ansøgninger og hvordan, samt om ansøgerne har fået bevillingen. Nogle få teams sender disse oversigter til ledelsen. Det er dog stort set ingen dialog med ledelsen om disse oversigter. Fx bliver de ikke holdt op i mod institutionens strategi for fundraising eller lignende målsætninger.

Gruppen kunne godt se relevansen af, at benchmarke forskestøtteenhedernes resultater. Del i forhold til at synliggøre sit arbejde i tider med besparelser, og dels i forhold til at træffe beslutninger og prioriteringer. Der var enighed om, at benchmarks ville blive indført, og om at det er en fordel at være med til at forme disse benchmarks.

Gruppen diskuterede kort hvilke benchmarks, der kunne være relevante. Det var straks noget sværere. Succesrater hos dem vi hjælper er ikke et attraktivt mål, da det kan betyder for meget fokus på stærke ansøgere frem for at arbejde med andre ansøgere, som måske har mere brug for support. Det ville heller ikke være attraktivt at måle på den enkelte medarbejders præstation, der hvor forskestøtteenhederne har et team, da det kan fjerne incitamentet til at hjælpe hinanden op imod en ansøgningsdeadline.

Discussion Forum:

 

Topic

Last message

Replies

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software