DARMA Home

Share this page:

Overview

12 Dec 2018 • Københavns Universitet, København

Job openings

On this page, job openings from DARMA's members and partners are listed. If you wish to post a job opening, please contact DARMA...

Current job openings

  • 12 Dec 2018
  • Københavns Universitet, København

  SCIENCE Forskning og Innovation ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Københavns Universitet søger en funding rådgiver inden for strategisk forskning med tiltrædelse den 1. februar 2019.

  Om os

  SCIENCE Forskning og Innovation er en servicefunktion for forskere og ledelse og en af de primære opgaver er at assistere fakultetets forskere med at skaffe eksterne midler til finansiering af forskning og infrastruktur. Det vil sige midler fra danske og udenlandske forskningsråd, EU, private fonde mm. Kontoret understøtter også kontraktforhandlinger og projektadministration på bevilgede projekter, og har desuden en række dokumentations- og kommunikationsopgaver. Vi yder bistand til bevilgede forskningsprojekter i tæt samarbejde med kolleger på institutterne, på de øvrige fakulteter og centralt på KU. En anden større opgave er at varetage administrationen af fakultetets 1150 Ph.d. studerende i samarbejde med SCIENCE Ph.d. skolens ledelse. Sidst, men ikke mindst yder vi sekretariatsbistand til fakultetets Forskningsudvalg og til fakultetets Ph.d. udvalg samt ledelsesbetjening på forskningspolitiske og forskningsstrategiske områder for prodekanen for forskning og den øvrige fakultetsledelse.

  Arbejdet med forskningsservice rummer en travl og inspirerende hverdag. Vi har en stor og bred berøringsflade med alle SCIENCE institutter, med forskere og ledelse og med kolleger på hele KU. Vi er en mindre afdeling med høje ambitioner for vores ydelser og services, med i alt 20 proaktive, imødekommende, selvstændige og engagerede kolleger, der vægter faglig sparring og samarbejde højt og lægger vægt på en uhøjtidelig, åben og respektfuld omgangstone. Cirka halvdelen af os arbejder med forskellige aspekter af ansøgningsstøtte og projektadministration.

  Arbejdsopgaver

  Stillingen er fokuseret på at realisere det fortsat uudnyttede potentiale, der er på SCIENCE inden for strategisk forskning og på hjemtag af midler til anvendt forskning, eksempelvis fra Innovationsfonden og EU’s forskningsrammeprogrammer. En stor del af arbejdet vil være koncentreret om at matche forskeres ideer med relevante fundingmuligheder, og efterfølgende yde støtte til forskeren i form af sparring på konceptet, sparring i skriveprocessen af ansøgninger (særligt på afsnit om impact og mulige forretningsaspekter), samt rådgive om de regler, der knytter sig til det givne opslag. Vækstpotentialet med denne type midler betyder, at du i samarbejde med dine kolleger skal drive og forme indsatsen. Hjemtag af særligt strategiske midler sætter krav til, at man proaktivt orienterer sig i kommende opslag og indsatsområder.

  Dine arbejdsopgaver vil omfatte:

  • Opsøgende indsats: I relation til de strategiske og anvendte midler vil der være en løbende opgave i at afholde møder med forskere for at stimulere og understøtte tidlige stadier af ansøgninger. Dette kan være én-til-én møder om en konkret projektide eller tematisk baseret, f.eks. i forhold til kommende opslag, der er relevant for en gruppe forskere eller præsentere forskellige funding muligheder til en sektion eller fagligt afgrænset gruppe forskere. Det kan ligeledes være matching af opslag under Horizon2020 eller det kommende Horizon Europe. For koordinatoransøgninger til EU's rammeprogrammer vil det foregå i relativt tæt samarbejde med kolleger i EU-enheden på KU’s Forskning og Innovationskontor.
  • Ansøgningsstøtte: Arbejdet omkring udfærdigelse af ansøgninger dækker bredt; fra tidlig sparring på koncept og match op imod funding instrument og opslag. Senere i processen kan der være sparring og kommentering på konkrete afsnit i ansøgningsteksten, særligt på afsnit der omhandler impact, projektorganisering, IPR, osv., og almindelig kvalitetssikring ifht at sikre at ansøgningen i både form og indhold overholder de krav, som bevillingsgiver stiller.
  • Horizon Europe forberedelser: En mindre opgave hvor du i samarbejde med kolleger der arbejder med strategiske midler, skal være med til at sikre, at SCIENCE får en god start på det nye/kommende rammeprogram H-Europe. Det vil sige, at forberede og informere SCIENCE forskere om de muligheder der er, samt evt. reviderede de krav, der stilles. Herunder også tiltag til netværksopbygning med relevante stakeholders.
  • Administrative og strategiske opgaver: Arbejdet inkluderer i mindre grad opgaver relateret til administration, ledelsesbetjening og kommunikation. Det er blandt andet at bistå med nyheder og fondsopslag til KU’s Forskningsportal (intranet), og komme med input til SCIENCE og KU´s ledelse om hjemtag, gennemførte aktiviteter mv. I samarbejde med kollegaer vil der desuden være langsigtet planlægning af kontorets aktiviteter, f.eks. i forhold til det kommende Horizon Europe.

  Om dig

  Du har en relevant akademisk videregående uddannelse. Desuden har du dokumenteret erfaring med at skrive impact beskrivelser og gerne også med forretningsplaner, har budgetforståelse og et meget godt kendskab til relevante danske og internationale bevillingsgivere, herunder Innovationsfonden og Horizon 2020. Derudover skal du have indsigt i anvendt forskning og synes, at det er spændende at operere i grænseområdet imellem forskere, industri og bevillingsgivere.

  Vi forventer følgende kompetencer og personlige egenskaber:

  • Solid og dokmenteret erfaring med udarbejdelse af ansøgninger og med fundraising til forskningsprojekter med anvendte formål herunder med udvikling og kvalitetssikring af projekter og den konkrete ansøgningsudformning, med overholdelse af formalia i forhold til økonomiske, juridiske og politiske rammer
  • Erfaring med udarbejdelse of impact-beskrivelser og kendskab til udarbejdelse af forretningsplaner
  • Konstruktiv og kreativ tilgang ift. sparring og udarbejdelse af projektideer og koncepter
  • Indgående kendskab til EU funding og viden om europæisk forskningspolitik og forskningsprogrammer
  • Du er skriftligt og mundtligt meget velformuleret – både på engelsk og dansk, trives med at holde oplæg, og har i det hele taget gode kommunikations og samarbejdsevner og er god til at skabe netværk.
  • Du kan håndtere og afslutte flere opgaver/projekter parallelt, overholde deadlines og bevare overblikket i perioder med høj arbejdsbelastning
  • Er fagligt stærk og har flair for og lyst til at varetage et bredt arbejdsområde, der stiller store krav til såvel selvstændig opgavevaretagelse som til at kunne skabe gode og smidige løsninger i tæt samspil med forskerne, med kolleger og samarbejdspartnere samt ledelsen.
  • Er åben og samarbejdsorienteret og trives i en hverdag, hvor tempoet kan være højt, og opgaverne er mange og af skiftende karakter.
  • Du arbejder proaktivt og selvstændigt, tager initiativ, er udadvendt og ikke mindst service- og løsnings- orienteret.

  Vi tilbyder

  En spændende arbejdsplads med ambitiøse, dygtige og engagerede kolleger. Et job hvor du bliver en af de drivende kræfter i at øge fakultetets hjemtag af strategiske og anvendte midler. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling, og der vil være rig mulighed for at forme og påvirke indsatser, så både dit og SCIENCE’s potentiale bliver udnyttet på bedste vis.

  Løn og ansættelsesforhold

  Ansættelsen sker som specialkonsulent i henhold til overenskomst for Akademikere i Staten. Aflønning i henhold til AC-overenskomst udgør for tiden kr. 40.392,92 om måneden. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer.

  Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Vi har flekstid.

  Din ansøgning

  Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en elektronisk ansøgning med bilag (CV, uddannelsesbevis mm.) via hjemmesiden https://jobportal.ku.dk/ (tryk på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget) senest den 12. december 2018.

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50 og 51.

  Universitetet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Yderligere spørgsmål

  Spørgsmål til stillingen kan rettes til kontorchef Inge-Sofie Sørensen, tlf. nr. +45 28754280 eller på mail: iss@science.ku.dk

  Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet – SCIENCE i kort form – er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.400 ansatte og 9.000 bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter. Fakultetet har et årligt budget på ca. 3 mia. kr.

  Læs mere om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på https://www.science.ku.dk/

  Søg stillingen online...


Expired job ads:

05 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fokus på unge forskere
26 Oct 2018 Research Support DTU søger en erfaren konsulent til Forskningsstøtte
26 Oct 2018 Secondment of a Grants Officer to ESS, ASAP* to 2 years
24 Oct 2018 Forskningskoordinator (AC-fuldmægtig), onkologi, OUH og SDU
18 Oct 2018 Specialkonsulent/EU-konsulent til Forskningsservice på RUC
14 Oct 2018 Copenhagen EU Office i Bruxelles søger tre EU-konsulenter
24 Sep 2018 Barselsvikar for AC-fuldmægtig til Syddansk Forskerstøtte
19 Sep 2018 Specialkonsulent til Syddansk Forskerstøtte, SDU-SUND
17 Sep 2018 National Life Science Supercomputing Center (DTU Supercomputing Life Science) søger en projektkoordinator
12 Sep 2018 AC’er med erfaring med fundraising og forskningsunderstøttelse til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
02 Sep 2018 Institutkoordinator til Biologisk Psykiatri
02 Sep 2018 Forskning i verdensklasse søger AC-kompetencer til udvikling af fondsområdet
27 Aug 2018 EU-Forskningshandläggare, Forskningsservice
24 Aug 2018 KADK søger fuldmægtig til Forskningsadministrationen
15 Aug 2018 KU: Forskningsadministrator til EU-projekter
15 Aug 2018 KU: Specialkonsulent, der brænder for forskning og innovation
04 Jun 2018 Specialkonsulent til UCN Forskning og Udvikling
01 Jun 2018 Konsulent/Fundraiser til RUC´s forskningsservice
16 May 2018 Stillingsopslag
01 May 2018 Fundraiser, Det Humanistiske Fakultet, SDU
24 Apr 2018 Research manager og fundraiser, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
22 Apr 2018 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
08 Apr 2018 Center- og projektadministrator til Forskningsadministrationen på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
28 Feb 2018 EU Policy Officer i Bruxelles til Lunds Universitet
15 Feb 2018 Fundraiser (barselsvikariat) til Kompetenceenheden for Forskningsstøtte - SAMF
11 Feb 2018 Medarbejder til forskerstøtte
01 Feb 2018 Fundingmedarbejder til innovationsarbejde mellem universitet og virksomheder
31 Jan 2018 Akademiker til forskningsstrategisk understøttelse med fundraising, kommunikation og projektadministration
23 Jan 2018 EU-Forskningshandläggare, Lunds universitet
10 Jan 2018 Forskningsadministrator til EU-projekter, KU
11 Dec 2017 Ph.d.-koordinator søges
08 Dec 2017 Studentermedhjælper til Kontoret for Forskningsservice, Forskning & Innovation, Københavns Universitet
06 Dec 2017 Forskningskonsulent til Antropologi og Sociologi
04 Dec 2017 AC-fuldmægtig til Aarhus Universitetshospital
03 Dec 2017 Fundraiser/projektadministrator, Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg Universitetshospital
01 Dec 2017 Københavns Universitet: CENTERKOORDINATOR VED DK GRUNDFORSKNINGSFOND ”CENTER OF EXCELLENCE HY-Q”
24 Nov 2017 Region H: Erfaren fundraiser (akademisk medarbejder) med flair og interesse for forskningsadministrative opgaver søges til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
24 Nov 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
21 Nov 2017 INSTITUTKOORDINATOR - Biologisk Psykiatri
15 Nov 2017 Jurist til Forskning & Innovation på Københavns Universitet (Barselsvikar)
10 Nov 2017 Fundraiser med tæft for vidensamarbejde
10 Nov 2017 Rådgiver/Specialist (specialkonsulent) til Horizon 2020 og Grand Solutions
10 Nov 2017 Afdelingsleder (chefkonsulent) for SDU Research Support and Policy Services
08 Nov 2017 AC-medarbejder til forskerstøtte
25 Oct 2017 Projektøkonom til EU-bevillinger på CBS
20 Oct 2017 UC Nordjylland - Jurist med fokus på kontraktområdet
11 Oct 2017 Forskningskonsulent CBS Research Support Office
11 Oct 2017 DTU: Ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
06 Oct 2017 Special- eller Chefkonsulent til at styrke forskningen i Region Hovedstaden
05 Oct 2017 Københavns Universitet søger nye dygtige medarbejdere på EU-området
04 Oct 2017 Jurist med fokus på EU – EU Kontoret, Københavns Universitet
26 Sep 2017 Scientific Project Manager
24 Sep 2017 Erfaren projektadministrator (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet
24 Sep 2017 Erfaren fundraiser (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet, SDU
18 Sep 2017 International Grant Officer – All Fields of Life Sciences
12 Sep 2017 AC´er til ledelsesinformation, funding og forskningsstrategisk understøttelse
15 Aug 2017 Fundingrådgiver til Support Office, Science
13 Aug 2017 Fuldmægtig til EU-projektadministration
11 Aug 2017 Forskningskoordinator DTU Byg
07 Aug 2017 Centeradministrator ved nyt Grundforskningscenter
06 Aug 2017 Projektkonsulent til strategiske forsknings- og innovationsnetværk
22 Jun 2017 Projektøkonom til eksterne bevillinger på CBS
20 Jun 2017 Fuldmægtig til forskningsstøtte på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
12 Jun 2017 Centeradministrator til nyt forskningscenter på Datalogisk Institut
08 Jun 2017 Rådgiver til SDU's fælles forskningsstøtte
08 Jun 2017 Specialist til Horizon 2020 og EU funding – SDU-RIO
06 Jun 2017 Centeradministrator / Specialkonsulent, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), AaU
05 Jun 2017 Head of SDU's Joint Research Support
18 Apr 2017 Fundraiser til Humanistisk Fakultet, SDU i Odense
17 Apr 2017 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet (Barselsvikar)
20 Mar 2017 Job vacancy: Communications Adviser at NordForsk
16 Mar 2017 ITU Research Support søger en Pre-Award medarbejder
16 Mar 2017 AC-fuldmægtig til ledelsesbetjening af ITU’s tre nye institutter
16 Mar 2017 Konsulent til EU Kontoret, Københavns Universitet
13 Mar 2017 Fagligt stærk fundraiser til Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt
12 Mar 2017 Director of NordForsk
12 Mar 2017 Chefkonsulent til Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
09 Mar 2017 AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver
06 Mar 2017 Intomics: Alsidig projektkoordinator til mindre virksomhed i spændende udvikling
27 Feb 2017 Job vacancy: Senior Adviser for research policy and funding at NordForsk
27 Feb 2017 Forskningskoordinator til Nationalmuseet (specialkonsulent)
19 Feb 2017 Forskning & Innovation på KU søger AC-medarbejder
13 Feb 2017 Chefkonsulent til ledelse af UC Nordjyllands fundraisingindsats
06 Feb 2017 2 koordinatorer søges til projektledelse og forskningsfremme
01 Feb 2017 Koordinator søges til 1-årig forskerstøttestilling
28 Jan 2017 Aarhus Universitet: Erfaren og ambitiøs fundraiser til Institut for Husdyrvidenskab
13 Jan 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet pr. 1. februar eller snarest derefter
03 Jan 2017 EU-konsulent til barselsvikariat, Copenhagen EU Office i Bruxelles
14 Nov 2016 DTU: Ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
09 Nov 2016 EU-konsulent til barselsvikariat på AaU's Bruxelles-kontor
24 Oct 2016 Chef til SDU RIO (Research and Innovation Office)
23 Oct 2016 Direktør til nyoprettet styrelse for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
04 Oct 2016 Konsulent til ledelsesbetjening omkring forskningspolitik
21 Sep 2016 To medarbejdere til KU SCIENCE Forskning og Innovation
18 Sep 2016 Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri, DTU
15 Sep 2016 Økonomisk administration af EU-forskningsprojekter Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
31 Aug 2016 Project Manager at Eriksholm Research Centre, Oticon
29 Aug 2016 Impact Assessment Analyst
15 Aug 2016 Forskningskonsulent på IT-Universitetet
11 Aug 2016 Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser
10 Aug 2016 PA søges til førende forsker inden for systembiologi og bioinformatik
01 Aug 2016 Forskningsrådgiver til SDU, Institut for Marketing og Management
21 Jun 2016 AC'ere til forskningssupport på RU
20 Jun 2016 Dygtige fundraisere gerne med erfaring i projektadministration søges til Aalborg Universitetshospital
16 Jun 2016 Fundingrådgiver til Support Office, Science, SDU
25 May 2016 Erfaren energi-fundraiser søges til Aalborg Universitet (AC-fuldmægtig/Specialkonsulent)
23 May 2016 DTU søger ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
20 May 2016 Fundraiser/innovationsmedarbejder/projektkoordinator til DTU Kemi
08 May 2016 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet
06 May 2016 Kontorfunktionærer søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
06 May 2016 Fuldmægtig søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
15 Apr 2016 Scientific Funding Officer, Karolinska Institutet, INCF
14 Apr 2016 Erfaren fundraiser til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
11 Apr 2016 To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat
07 Apr 2016 Erfaren fundingrådgiver til Support Office, Science på Syddansk Universitet
27 Mar 2016 Projektadministratorer til EU bevillinger – CBS
01 Mar 2016 AC'er søges til RUC's forskningsstøtte og rådgivning
14 Feb 2016 BRIC (KU) søger forskningskoordinator
11 Feb 2016 SDU-TEK i Odense søger erfaren fundraiser
13 Jan 2016 DTU søger to ambitiøse og erfarne EU-konsulenter til Afdeling for Forskning og Relationer
04 Jan 2016 Administrative Research Coordinator. DTU Aqua
04 Jan 2016 Projektkoordinator/fundraiser søges til pre- og post-award teamet på DTU Kemi
04 Nov 2015 Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger to erfarne fuldmægtige til ekstern forskningsfinansiering
23 Oct 2015 Forskningskoordinator til Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, Epi-genomlaboratoriet
18 Oct 2015 Forskningskoordinator søges til forskningsfremme og projektledelse, BRIC
07 Oct 2015 Forskningskonsulent (pre- og post-award) til IT-Universitetet (ITU)
06 Oct 2015 EU-konsulent til Bruxelles for Syddansk Universitet
04 Oct 2015 Sektionsleder til Forskning & Analyse
17 Sep 2015 AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet
06 Sep 2015 Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
05 Sep 2015 Administrativ projektmedarbejder til The Animation Workshop, VIA University College
04 Sep 2015 Research Partner, UCD, Dublin, Ireland
13 Aug 2015 Administrative officer at Biomediq
12 Aug 2015 Det Humanistiske Fakultet søger specialkonsulent til Strategienheden
12 Aug 2015 Teamchef til projektenhed på CBS
06 Aug 2015 Projektleder på BRIC til EU-projekt og til forskerstøtteaktiviteter
08 Jun 2015 Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent
20 May 2015 Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte
06 May 2015 Konsulent søges til pre-award forskerstøtte i Region Hovedstaden
04 May 2015 Region Hovedstaden: Jurist søges til at understøtte forskning og innovation
24 Apr 2015 University of Copenhagen (UCPH) seeks academic officer or special consultant for a time limited position (3 years) at The UCPH strategic platform for life-style, obesity and metabolic research
16 Feb 2015 Københavns Universitet – Medarbejder til forskerservice på Institut for Statskundskab
02 Feb 2015 Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software