DARMA Home

DARMA News

DARMA News are written by the DARMA President and the board. It contains brief updates on topics considered of relevance to the DARMA members. News usually cover ongoing activities in the Board, news from the special interest groups, reflections on recent workshops and seminars, activities in sister societies etc.

<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 
 • 28 Sep 2019 17:46 | Annedorte Vad (Administrator)

  DARMA has launched the first Master Classes, the RAAAP is on the way, DARMA members volunteer and several events are under development - this is just the headlines for this mail. If you are interested in knowing more continue reading. 

  Board Meetings

  The board has held it's first meeting in person and the schedule for the next meetings has been announced on http://darma.dk/board_meetings_and_GA. This is also where you will find the minutes of the meetings (for DARMA members only)

  DARMA Master Classes

  There are so many experienced DARMA members and the best way to utilitise their knowledge for the benefit of our society is by bringing it forward and sharing it. DARMA therefore offers a platform for that. A Master Class is a new forum for sharing your knowledge. It can be in the form of a short meeting or a webinar. The thought behind it is that a subject matter expert shares her/his knowledge with an interested audience. 

  The first Master Class will be a webinar on CV Writing performed by Hanne Dahl Mortensen from SDU. The event takes place 24 October and you can sign up online

  DARMA members are active in INORMS 

  DARMA is member of INORMS. That means that as a DARMA member you are also an INORMS member. INORMS bring together research management societies and associations from across the globe. Its purpose is to enable interactions, share good practice, and coordinate activities between the member societies, to the benefit of their individual membership. The board has agreed that Lone Bredahl Jensen from SDU represents DARMA in the INORMS Research Evaluation Working Group, and Jan Andersen from DTU represents DARMA in the main INORMS Working Group. Both groups refer to the INORMS Council where the DARMA president is a member. See more on http://darma.dk/inorms 

  RAAAP Survey

  Jan Andersen has send me the following blurp to advertise for the RAAAP survey that will be sent out to you next week. We really hope you will take the time to answer the survey and thereby contribute to building the global knowledge about our profession. The results of the last survey are online and available on https://raaapworldwide.wordpress.com/

  Hjælp, der er en RAAAP på vej. Men bare rolig det er hverken en ny farlig virus eller en tropisk storm. RAAAP er den globale 5-årlige temperatur-tagning på vores profession: Hvordan har vi det, hvad laver vi og hvad er vores udfordringer. RAAAP gennemføres i et globalt samarbejde mellem forskningsadministrations foreninger i regi af International Network og Research Management Societies (INORMS).

  Upcoming events

  • Registration for the DARMA Bruxelles study tour has been launched on http://darma.dk/event-3243399
  • SRAI is hosting a workshop for individuals and teams who have research leadership and management responsibilities at their institutions (Vice Presidents, Assistant Vice Presidents, and Directors). It is highly popular and will be hosted at the SRAI Annual meeting in San Fransisco October 2019. See more on http://darma.dk/event-3487553
  • A study tour for the foundations to meet the University's Research Support Offices is scheduled for December 2020. University of Copenhagen has kindly agreed to host the meeting
  • Are you new in Research Management and Administration the DARMA introkursus is worth attending. It will be hosted 18-20 March 2020. The course is already announced and registration will open soon on http://darma.dk/event-3553647
  • The Annual meeting is scheduled for 13-14 May 2020 - so save the date already now. The place of the venue will change to be able to accommodate more members - but keep an eye out for the launch of the event as it usually gets fully booked very quickly

  This will be all for now. As always, I invite everyone to write to me if you have input or ideas you would like to bring to the board or if you want to volunteer for a specific task - for instance by sharing your knowledge in a Master Class. You can reach me on president@darma.dk and the board in general on darma@darma.dk 

  Kind regards,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President

 • 02 Aug 2019 16:31 | Annedorte Vad

  Så er det højsommer, og du får en hilsen fra DARMA's formand. 

  Hvad er nyt?

  • INORMS 2020 er annonceret, og hvis du gerne vil deltage, var det måske en idé at melde dig som taler eller lave en poster presentation, der er åbent for forslag frem til den 16. august - husk også at søge DARMA's rejsestipendie

  • Sverige er i gang med at oprette en forening for RMA'er - SWARMA - læs mere på EARMA's hjemmeside

  • EARMA 2020 er annonceret, og der kan man også melde sig med speaking propsals eller poster presentations. Deadline for disse er 1. oktober 2019

  • Research Administration as a Profession Worldwide er en spørgeskemaundersøgelse af vores profession, og version 2 er undervejs. Jeg håber DARMA's medlemmer også denne gang vil tage sig tid til at svare på, hvordan det er at arbejde i vores branche. Resultaterne af sidste undersøgelse findes på RAAAP's hjemmeside, og link til den nye undersøgelse sendes ud, så snart den er annonceret

  • Der er løbende lagt nye spændende stillinger på hjemmesiden

  • eLearning - SRAI har udviklet et online micro-credentialing program som snart lanceres under navnet LevelUp. Jeg tror, det bliver oplagt at bruge til at blive lidt mere familiær med det amerikanske funding system, og venter spændt på at se det i funktion

  Derudover er hjemmesiden er opdateret, så mange links nu er mere mundrette, f.eks.

  Bestyrelsesmøder

  Bestyrelsen mødes første gang den 9. september 2019, vi har afholdt et enkelt bestyrelsesmøde online i juni, og referatet ligger som altid på DARMA's hjemmeside. Når kadencen for de kommende bestyrelsesmøder foreligger, bliver dette også offentliggjort online på siden Board meetings and General Assemblies, der er tilgængelig, når du er logget ind.

  Jeg holder sommerferie i august, og har sat autosvar på mailen, men du kan kontakte resten af bestyrelsen på darma@darma.dk. God sommer.


  Med venlig hilsen,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
   Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)
 • 03 Jul 2019 11:58 | Annedorte Vad

  INORMS is currently accepting abstracts for the 2020 World Congress of the International Network of Research Management Societies in Hiroshima, Japan.

  Deadline: Friday, August 16, 2019
  by 16:59 GMT+1 (Midnight Japan Standard Time)

  Abstracts should relate to the leading theme of the conference Promoting Diversity in Research and Research Management Collaborations: More Trans-National, More Trans-Disciplinary, More Trans-Sectoral or to any of the five sub-themes:

  • Global Collaboration
  • Partnerships and Innovation beyond Academia
  • Research Evaluation and Impact
  • Professional Development of Researchers and Research Managers
  • Research Integrity and Responsible Conduct of Research

  If you are interested in speaking, don't pass up your chance to submit an abstract in the form of Interactive Sessions and Panel Discussions aimed at all levels, from early career to senior research managers. There is no limit to the number of abstracts that you can submit.

  Read more and submit on https://inorms2020.org/call.html


 • 09 Apr 2019 14:59 | Annedorte Vad

  DARMA's medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling 2019, som bliver afholdt tirsdag den 21. maj, kl. 17:00-18:00 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg i forlængelse af årsmødet. Det er ikke nødvendigt at registrere sig til generalforsamlingen.

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Godkendelse af dagsorden

  3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

  4. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab, jf. Vedtægternes pkt. 9

  5. Fremlæggelse af Bestyrelsens plan for arbejdet i det kommende år og budget for samme

  6. Godkendelse af kontingent for det kommende kalenderår

  7. Indkomne forslag

  8. Valg af medlemmer til Bestyrelsen, herunder

  • Valg af Kasserer
  • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af revisor og -suppleant

  9. Eventuelt

  Forslag til generalforsamlingen

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til sekretariatet mindst 4 uger før afholdelsen af generalforsamlingen; det vil sige senest den 23. april 2019. Såfremt der indkommer forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes disse sammen med revideret regnskab og ajourført dagsorden til medlemmerne senest 10 arbejdsdage før generalforsamlingen.

  Valg til bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 7 Medlemmer - inklusive Formanden og Kassereren - valgt af generalforsamlingen blandt Foreningens Medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer, Formanden og Kassereren vælges for 2 år ad gangen.

  Fire af DARMA's bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Der skal stemmes om tre medlemmer til bestyrelsen (ingen genopstiller) samt kassererposten (kassereren genopstiller).

  At sidde i bestyrelsen giver mulighed at engagere sig i at udvikle professionen inden for et område der giver mening i forhold til ens fuldtidsjob, og det er således en platform for både at lære og bygge netværk, som er til gavn for de institutioner der betaler ens løn. For information om bestyrelsesarbejdet kan bestyrelsens nuværende medlemmer eller formanden kontaktes.

  Medlemmer der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, kan sende en kort beskrivelse af sig selv, deres erfaringer og lyst til at arbejde for DARMA inkl. et lille billede af dem selv til brug for information til medlemmerne og som sendes ud sammen med den endelige dagsorden for generalforsamlingen. 

  Med venlig hilsen
  Annedorte 

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office.
  Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)

 • 07 Jan 2019 22:51 | Annedorte Vad

  First of all, I would like to wish everyone a happy new year. I hope 2019 will be great and I look forward to work for DARMA and to serve the association and our profession.

  I have started updating the DARMA homepage and now realise it has great many features I have not really used yet. I will try to bring these more into play in the future to engage and support member activities and spark a renewed interest in the DARMA networks - such as the Topical networks and the Special Interest groups. Some of these networks and groups have been short-lived others durable - it all depends on the interest and engagement of the members. More about this will follow in the future months where I slowly but surely will work my way through all the site and its functionalities. But if you are interested in volunteering please contact me or the board.

  What will 2019 bring? 

  Attend a relevant RMA-event?

  Upcoming events are found on the DARMA webpage, let us know if some are missing and we will add them; a short overview of the next upcoming events follows here

  • 25 March 2019. SRA/ARMS thematic conference Disruptive trends in Global Research Management
  • 27 March 2019. EARMA annual meeting
  • 28 March 2019. Open Research Analytics (OPERA) Workshop
  • 21 May 2019. DARMA annual meeting

  A new job?

  The first job posting in 2019 has also come in with an opening at Aarhus University. If you want your postings listed too please send an email to me or the board. Job openings are also send by email to all members who have not opted out of this.

  Voicing your opinion or start a new discussion? 

  The DARMA blog is open for comments and feeds. Once you are logged in you can make your voice heard, ask a question or start a discussion.

  This will be all for now. I look forward to working for DARMA and hope you will engage too. I thank those of you who have already reached out to me. As last time, I invite everyone to write to me if you have input or ideas you would like to bring to the board or if you want to volunteer for a specific task. You can reach me on av.research@cbs.dk

  Kind regards,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office. Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)  

 • 14 Dec 2018 15:30 | Annedorte Vad

  Three weeks has passed since the DARMA general assembly and the DARMA board has just had it's first meeting.

  I would like to take this opportunity to thank everyone who voted online and a special thanks to the members who took the time to attend the extraordinary general assembly. I am honoured and humbled by taking on the responsibility of being the new President of DARMA and I look very much forward to working to strengthen our association and profession.


  I have been a volunteer before. I was on the DARMA board 2009-2013 and I have been on the board of SRA International since 2014. I think the that these associations for people who work in Research Management and Research Administration are great platforms to grow professionally. I have always valued the relevant network with colleagues from other Danish institutions and internationally. I particularly like that we help each other and share our knowledge across institutions; and I will work for that to continue.

  I would like to see

  • a continued and extended dialogue with the Danish Funders
  • a continued collaboration with the Ministry of Science
  • a continued professional programme throughout the year with workshops, seminars, study tours etc.
  • the annual meeting to still be the premier Danish event for professional networking with peers
  • an extended membership base which cover a wider range of research institutions types
  • an extended membership base which cover the entire project life cycle
  • more collaboration with our international sister societies

  This of course is not something I can do on my own, I look forward to working with the board and we look forward to working with members. One thing I’ve learnt from my years as volunteering in DARMA and SRA Is the importance of the members and the importance of engaging volunteers.

  I invite all of you to write to me if you have input or ideas you would like to bring to the board. You can reach me on av.research@cbs.dk

  Kind regards,

  Annedorte

  Annedorte Vad, DARMA President
  Danish Association of Research Managers and Administrators, DARMA
  CBS Research Support Office. Copenhagen Business School (visiting address: Steen Blichers vej 22, 2000 Frederiksberg)
  ...

 • 23 Nov 2018 10:41 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  It is my unreserved pleasure to announce that DARMA has a new President: Annedorte Vad, Head of the Research Support Office at Copenhagen Business School (CBS) was elected by acclamation at the Extraordinary General Assembly at CBS on 20 November, and by 86 votes for (one against) from the online voting. You can get to know Annedorte better by reading DARMA's nomination of her to the INORMS Award for Excellence in Research Management, which she was one of the first recipients of earlier this year in Edinburgh.

  I could not have wished for a better successor, and I am confident that DARMA will not only continue to be a relevant and important association, but will evolve and become even better under Annedorte's leadership. It feels really good.

  Now follows a transition period, during which all the legal and bureaucratic duties and powers are transferred from me to Annedorte. Sometime early next year, the formal handing over of the role as president will be transferred, most likely at the first Board meeting of the new year (the exact dates remain to be agreed upon).

  At the Extraordinary General Assembly and the web voting, the proposed amendment to the statutes was unanimously accepted. The statutes have been updated to reflect the amendment.

  Olaf Svenningsen

 • 23 Aug 2018 22:36 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  Efter en lidt stille sommer begynder det at ske ting. EARMA har starte en tematisk gruppe om etik og integritet, der afholder næste møde i Bruxelles d. 8. november. EARMA udbyder også for første gang sin EARMA Early Stage Research Administrators Masterclass d. 15.–16.november, også i Bruxelles. Dette kursus er inspireret bl.a. af DARMA's introduktionskursus og oplægget ser meget spændende ud.

  D. 5. oktober afholdes der møde ved Lunds Universitet i DARMA's erfa-gruppe i personaleledelse. ERFA-gruppen er målrettet forskerstøtteledere med personaleledelse og flere oplysninger kan man få ved henvendelse til mig, Olaf Svenningsen eller gruppens tovholder, Pernille von Lillienskjold, AU.

  Så er der flere nye stillingsopslag:

  • Statens Serum Institut søger en forskningskoordinator, en stilling, som ser særdeles alsidig, interessant og spændende ud. Ansøgningsfrist 2. september.
  • D. 2. september er der også ansøgningsfrist til en stilling som Institutkoordinator ved Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Stillingen omfatter meget spændende forsknings, herunder iPSYCH.
  • Syddansk Forskerstøtte ved SDU's Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Region Syddanmark har slået en stilling op som specialkonsulent. Det er "min" gamle enhed og det er en meget attraktiv stilling, hvor man vil arbejde i et dynamiskt miljø sammen med nogle af de bedste og sødeste mennesker jeg har arbejdet med. Ansøgningsfristen er d. 19. september.
  Jeg har tidligere skrevet om opslagene fra Juridisk Fakultet ved KU (frist 12. september) og Forskningsservice ved Lunds Universitet (frist d. 27. august).
 • 22 May 2018 07:44 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  DARMA's Årsmøde 2018 blev afholdt torsdag og fredag i sidste uge med lidt over 100 deltagere. I løbet af de kommende dage vil oplæg og materiale blive lagt på konferencens webside. Et fotoalbum fra konferencen findes her...

  Så er der to åbne stillinger på DARMA.dk:

 • 15 Oct 2017 23:06 | Olaf Svenningsen (Administrator)

  As the darkness of autumn is slowly approaching, many things are going on on the world of research support. Here is a brief summary:

  • Impact workshop: the presentation and handouts from the Westensee workshop on impact with Julie Bayley from Coventry University, UK, held at SDU in Odense on 11 October, are now available for members at the Impact workshop page...
  • EARMA Conference: The deadline for topic submissions to the EARMA Annual Conference 2018 in Brussels, Belgium, has been extended, and is now 3 November. Read more at EARMA's conference website...
  • There are four new jobs to apply for, one at the IT University and three at SDU. Check out the job ads here...
  And if anyone missed it in the last update, the documents from the SFU-DARMA application workshop on 11 September are available to members here... It's relevant for most of DARMA's members, and feedback would be very welcome. Also, the NCURA Magazine issue, The Magic of Metrics, is recommended as Autumn Break reading, available only to DARMA members.
<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software