DARMA Home

Overview

Job openings

On this page, job openings from organisations relevant to DARMA's members are listed.

If you wish to post a job opening, please contact the DARMA Secretariat

Current job openings

  • 01 Oct 2019
  • 18 Oct 2019
  • Horsens

  Erfaren projektkoordinator søges til understøttelse af eksternt finansierede projekter

  Til afdelingen Uddannelsesudvikling og Projektstøtte søger VIA University College en erfaren og selvstændig projektkoordinator til administrativ understøttelse af VIA’s eksternt finansierede projektportefølje

  VIA University College sætter med en ambitiøs strategi fokus på øget ekstern finansiering af projektområdet, og du vil blive en del af projektstøtteteamet i en nyetableret afdeling, der arbejder med at understøtte VIAs forskningscentre og uddannelser i dette arbejde.

  Teamet arbejder med fundraising, håndtering af udbud, projektudvikling og drift af forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter. Du vil som projektkoordinator særligt skulle understøtte driften af projekterne og være bindeled mellem projektleder, de øvrige administrative afdelinger, bevillingsgiver og projektpartnere ud fra en partnerskabstilgang. Du vil få ansvar for din egen portefølje på mellem 10-20 projekter, hvor du får det administrative ansvar for projektet fra start til slut.

  Dine opgaver

  • Projektøkonomi, herunder budgethåndtering og -opfølgning, timeregistreringer, indtægtsopfølgning, afrapporteringer
  • Administration af kursus- og uddannelsesaktiviteter
  • Sparring med projektleder om projekternes fremdrift, herunder planlægning af projektaktiviteter
  • Tæt samarbejde med faglige medarbejdere – herunder både forskere, undervisere og ledere
  • Vedligeholdelse af procedurer, herunder løbende dialog med eksterne projektpartnere og bevillingsgivere
  • Indgå i tæt samarbejde med fundraisere og projektdeltagere i pre-, at- og post award faserne


  Dine kompetencer

  • Solid administrativ baggrund fra uddannelsessektoren eller anden relevant administrativ baggrund, særligt med økonomisk relaterede opgaver
  • Erfaring med projektstøtte og -styring - både i dansk og international sammenhæng
  • Evne til at prioritere og bevare overblik i en travl hverdag med mange deadlines
  • Evne til at navigere i en stor organisation med dertilhørende forskellige dagsordener og strategiske perspektiver
  • Kendskab til UC- og universitetssektoren kan være en fordel
  • Solid erfaring med hele Office-pakken i særdeleshed Excel samt mod på at lære nye systemer at kende


  Om os

  Du vil blive en del af et nyetableret team på ca. 15 personer, der arbejder med udvikling og drift af projekter. Teamet består dels af fundraisere og projektkoordinatorer, der i fællesskaber understøtter VIA’s uddannelser og forskningscentre med projektarbejde.

  Teamet er en del af en større afdeling på ca. 40 personer, der udover projektstøtte arbejder med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring og business intelligence. Afdelingen er nyetableret, og du vil derfor få mulighed for at bidrage til udvikling af arbejdsgange og samarbejdsmodeller internt og eksternt i VIA.

  Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst som fuldmægtig  mellem AC og finansministeriet eller anden relevant overenskomst.

  Dit primære ansættelsessted vil enten være VIA Campus Horsens Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens eller VIA Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Der må forventes arbejdsdage på andre VIA adresser i regionen.

  Stillingen er en fultidsstilling på 37 timer/uge og ønskes besat pr. 1. november 2019 eller hurtigst muligt.

  For at søge stillingen og mere info:
  https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8573964?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex

  • 02 Oct 2019
  • 14 Oct 2019
  • København

  Højt specialiseret medarbejder til udvikling af digital humaniora både som infrastruktur og forskningsfelt

  Det Humanistiske Fakultet søger en højt specialiseret medarbejder, gerne med en ph.d.-grad inden for digitalitet, data science eller digital humaniora, som er væsentlige satsnings- og udviklingsområder på fakultetet. Den nye medarbejder vil få ansvaret for organisere den strategiske og praktiske forskningssupport, især udvikling og idemodning af forskningsansøgninger på området.

  Stillingen er placeret i Forskning & Impact. Afdelingen varetager forskningssupport vedrørende ekstern finansiering (rådgivning om fundingstrategi, projektorganisation, ansøgningshjælp mv.), og bidrager til, at forskningsresultater opnår størst mulig effekt i samfundet (gerne gennem samarbejder på tværs af sektorer og landegrænser og videndeling med aktører uden for universitet mv.) I den forbindelse arbejder vi tæt sammen med en af KU’s innovationshubs, Human and Legal Innovation Hub. Afdelingen rådgiver endvidere fakultetets ledelse og forskere om god forskningspraksis (herunder datamanagement og informationssikkerhed) – og faciliterer endeligt arbejdet med at udvikle en administrativ og teknisk infrastruktur til understøttelse af digital humaniora og data science, herunder opbygningen af et data science lab på Søndre Campus.

  Dine opgaver vil, med særligt fokus på at styrke digital humaniora og digitale teknologier på fakultetet, være at:

  • Identificere og rådgive fakultets ledelse og forskere om relevante finansieringsmuligheder – både fra nationale og fra internationale bevillingsgivere, herunder EU, samt sparre med forskere om konkrete ansøgninger
  • Opdyrke og vedligeholde stærke netværk mhp. på udvikling af tværdisciplinære og -sektorielle partnerskaber og ansøgningskonsortier
  • Bidrage til fakultetets interessevaretagelse i forskellige sammenhænge ved i dialog med ledelse og forskere at udarbejde høringssvar og policy papers
  • Medvirke til at identificere og udvikle impact- og innovationspotentialer, herunder mulighed for kommercialisering af forskningsresultater

  Og:

  • I samarbejde med dine kolleger i afdelingen at løfte tilsvarende opgaver i forhold til fakultetets forskning generelt
  • Din profil – vi forestiller os at du har:
  • En relevant videregående uddannelse, gerne med forskningskompetencer/en ph.d.-grad inden for digital humaniora, eller brugen af digital teknologi og/eller data science inden for humaniora
  • Interesse for udvikling, opbygning og drift af digitale infrastrukturer
  • Kendskab til hjemtag og drift af forskningsbevillinger, gerne på tværs af discipliner og sektorer
  • Erfaring med procesfacilitering, netværksdannelse og strategisk kommunikation på forskellige niveauer i en stor organisation. Kendskab til de politiske rammebetingelser for forskning vil være en fordel.
    

  Vi forventer at du sætter en ære i at arbejde proaktivt, struktureret og engageret. Du befinder dig godt i en stor organisation under udvikling, er god til at sætte i gang og følge op, og du kommunikerer klart både på skrift og i tale, også på engelsk på højt niveau. Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at du kan bevare det gode humør, selv når vi har travlt, og trives med en uformel tone blandt kolleger. 

  Yderligere oplysninger: 

  Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem finansministeriet og AC, med indplacering som specialkonsulent. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

  Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, og vi har flekstid.

  Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.  

  Start 1. januar 2020 eller hurtigst muligt derefter. Samtaler forventes afholdt i uge 44. Du bliver ansat i afdelingen Forskning & Impact på Det Humanistiske Fakultet.

  For spørgsmål til stillingen kontakt afdelingsleder Birgitte Grundtvig Huber, grundtvig@hum.ku.dk, tlf. 26233510.

  For at søge stillingen og mere info:
  https://jobportal.ku.dk/administrative-og-forskningsunderstoettende-stillinger/administration-it-og-service/?show=150420 

  • 08 Oct 2019
  • 27 Oct 2019
  • København

  Specialkonsulent med Ph.d. ved Forsvarsakademiet

  Har du lyst til at være en vigtig del af det strategiske arbejde med at udvikle Forsvarsakademiets forsknings- og udviklingsmiljø? Har du en Ph.d. samt lyst til at arbejde organisatorisk med dine kompetencer? Så har du mulighed for et job, hvor støtte til Forsvarsakademiets institutter og forskere er i fokus, herunder arbejdet med eksterne bevillinger og med lektor- og professorvurderinger.

  Om os

  Forsvarsakademiet har gennem de seneste fem år været gennem en omfattende udvikling indenfor forsknings- og udviklingsområdet, hvor der blandt andet er blevet etableret et forsknings-og udviklingsmiljø indenfor en akademisk stillingsstruktur. Det betyder, at vi arbejder systematisk med krav om dokumentation af vores forskning og udvikling, og vi har desuden haft mulighed for at tiltrække ekstern finansiering i et vist omfang.

  Stillingen er placeret i Forsvarsakademiets Videncenter, hvor vi er 8 ansatte, og hvor vi har ansvaret for forskningsstøtte og bibliotek.

  Om stillingen

  Som specialkonsulent skal du være med til at sikre og drive de processer der gør, at denne udvikling fortsætter. Du må desuden forvente at fungere som forandringsagent i et miljø, hvor der er udfordringer og ændringer på mange andre fronter i form af f.eks. akkreditering, organisatoriske sammenlægninger m.m.

  Helt konkret er opgaverne:

  • Udvikling af retningslinjer for Forsvarsakademiets Forskning og udvikling

  FAKs strategi for forskning og udvikling skal revideres, og vi skal sikre, at målsætningerne er tidsvarende og relevante. Endvidere skal vi sikre, at vores forsknings- og udviklingsarbejdet er af høj kvalitet og relevant for FAK og Forsvaret. Det skal endvidere sikres, at FAK videngrundlag anvendes på alle FAK-uddannelser.

  • Udviklingsarbejde

  FAK ønsker, at vore praktikeres arbejde og undersøgelser bliver kvalificerede og dokumenterede. Vi er nye aktører på dette område, men vi ønsker, at de refleksioner, der bliver gjort i organisationen, bliver synliggjort og finder bredere anvendelse.

  • Ekstern finansiering

  Vi har rammer og processer for ekstern finansiering. FAK ønsker løbende at søge større eksternt finansierede projekter, hvor der er behov for kvalificering og sparring om det faglige indhold og perspektivering på ansøgninger.

  • Akademisk stillingsstruktur

  Den akademiske stillingsstruktur har eksisteret i nogle år, og senest er vi ved at implementere professorkategorien. Du får ansvaret for at de stillinger, der slås op i den akademiske stillingsstruktur overholder formalia, og ligeledes er du tovholder på fx lektor- og professorkvalificeringer.

  • Publikationer og bibliometri

  FAK ønsker at støtte og stimulere publikationsindsatsen i det faglige miljø. FAK er medudgiver på et open access tidskrift (Scandinavian Journal of Military Studies), og vi varetager sekretariatsfunktionen. I den forbindelse er der en række opgaver ifm. driften, fx screening af submittede artikler, udvælgelse af peer reviewere etc. Yderligere ønsker vi at udvide vores bibliometriske styringsværktøjer.

  • Egen forskning

  I jobbet vil der, i et vist omfang, være mulighed for at vedligeholde din egen forskningskompetence ved at skrive artikler indenfor forskning og udvikling med relevans for Forsvarets virke.

  Om dig

  Du har en Ph.d. gerne indenfor informationsvidenskab, samfundsvidenskab eller lignende. Vi forventer, at du har erfaring fra et forskningsmiljø, og er vant til at publicere egne arbejder.

  Du skal kunne arbejde selvstændigt både med dine egne projekter, men også med rutineopgaver. Samtidig skal du være en holdspiller, da nogle opgaver vil foregå i teams både internt og på tværs af organisationen.


  Læs mere og søg via: https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=161103&mediaId=4681


  • 09 Oct 2019
  • 26 Oct 2019
  • Aarhus

  Projektøkonom til Aarhus Universitet, Science & Technology

  Brænder du for økonomistyring, rådgiverrollen og selvstændigt ansvar?

  Så er det dig vi mangler, til at være med på holdet af projektøkonomer og forretningscontrollere i Økonomiafdelingen i Aarhus. Der er tale om én fast stilling på 37 timer pr. uge

  Stillingen

  Som projektøkonom bliver du en del af økonomicenteret og kommer til at indgå i afdelingens samlede opgaveløsning. Jobbet i sin helhed er en blanding af faste driftsopgaver og løbende udviklings- og analyseopgaver, hvorfor det er vigtigt at du trives med begge typer af opgaver.

  Mere konkret vil du blandt andet skulle varetage følgende:

  • Primær kontaktperson og sparringspartner for et antal forskere vedr. økonomien på deres eksternt finansierede projekter
  • Økonomisk administration af forskellige typer projekter, herunder budgetlægning, afrapportering og løbende opfølgning
  • Udarbejdelse af økonomiske analyser i samarbejde med bevillingshaver og andre interessenter
  • Rådgivning ifm. fondsansøgninger i samarbejde med universitetets centrale forskningsstøtteenhed
  • Understøtte udarbejdelse af forecasts i samarbejde med institutteamet
  • Godkendelse af fakturaer, rejseafregninger og øvrige betalinger m.v.

  Vi tilbyder

  Et dynamisk arbejdsmiljø hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget. En travl og fleksibel arbejdsplads med en uformel omgangstone. Selv om vi har mange bolde i luften, har vi tid til et godt grin og vi sætter pris på et godt samarbejde i teamet og med dem vi arbejder sammen med. Du vil få kolleger med høj faglighed og gode muligheder for at udvikle sig gennem både opgaverne og kompetenceudvikling.

  Afvekslende arbejdsdage, særligt som følge af vores meget brede kontaktflade, både internt i ST Økonomi og de øvrige afdelinger på AU, men i høj grad også medarbejderne på institutterne og partnere uden for AU.

  Vi har et vedvarende fokus på at optimere og forbedre vores processer. Det er derfor vigtigt at du trives med forandringer, og har nemt ved og lyst til at sætte dig ind i nye systemer og procedurer.

  Dine kvalifikationer

  Som vores nye kollega har du:

  • en relevant økonomifaglig uddannelse, der matcher opgaverne
  • struktureret med en evne til at sætte opgaverne i system
  • erfaren IT bruger (særligt Excel og Navision)
  • stærke kommunikative evner, som gør dig i stand til at tilpasse og formidle dine opfølgninger og analyser til aftagere på forskellige niveauer i organisationen (formidle økonomi for ikke-økonomer)
  • faglig stolthed, lyst til at tage ansvar og evnen til at følge opgaverne til dørs
  • smil på læben, selv når tingene går stærkt

  Det er vigtigt, at du evner at balancerer behovet for høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, med det grundvilkår at du indgår i et team, hvor vi er afhængige af hinanden for at kunne levere en helhed. Vi lærer meget af hinanden og det er derfor vigtigt at du har evnen og viljen til at dele din viden med dine kolleger og også selv kan drage nytte af kollegers erfaringer.

  For mere information og søge stillingen: 
  https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8586916?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex

  • 11 Oct 2019
  • 27 Oct 2019

  Leder af Forskningsstøtteenheden

  Den fælles Forskningsstøtteenhed på Aarhus Universitet (AU) og Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en ny leder, som skal videreudvikle Forskningsstøtteenhedens rådgivningstilbud sammen med kolleger og brugere.

  Aarhus Universitet er et internationalt førende universitet med internationale styrkepositioner inden for flere forskningsområder. Aarhus Universitetshospital er et af landets mest forskningsaktive hospitaler. En væsentlig forudsætning for forskningsindsatsen på de to institutioner er den enkelte forskers eller forskergruppes hjemtag af ekstern forskningsfinansiering. Det er et vigtigt fokusområde for de to institutioners topledelser.

  Forskningsstøtteenheden rådgiver forskere om at skaffe ekstern finansiering og administrere større, strategiske forskningsprojekter. Det er med til at sikre, at Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er toneangivende institutioner, der samarbejder med omverdenen om at bedrive excellent forskning og bidrage til løsningen af samfundsmæssige udfordringer.

  Forskningsstøtteenheden tilbyder rådgivning om finansiering fra alle typer af bevillingsgivere: private og offentlige, danske og udenlandske, herunder EU's forsknings- og innovationsprogram. I dette arbejde betjenes også nogle af regionshospitalerne i Region Midtjylland. Enheden beskæftiger sig tillige med en række opgaver af mere strategisk og politisk karakter på både nationalt og europæisk niveau og yder omfattende ledelsesbetjening.

  Der søges en leder til enheden med ansvar for dens 28 dedikerede medarbejdere og med gode muligheder for at sætte præg på Forskningsstøtteenhedens kerneydelser i samarbejde med brugere og medarbejdere. Lederen refererer til vicedirektøren for Forskning og Eksterne Relationer og indgår i et ledelsesteam med vicedirektøren og 3 andre funktionschefer.

  Primære ansvarsområder
   

  • Strategisk udvikling af rådgivning om ekstern finansiering til alle brugere
  • Relationsopbygning ift. relevante aktører internt og eksternt
  • Nærværende ledelse af medarbejdere i Forskningsstøtteenheden og dertil hørende budgetansvar
  • Sparring med fagligt specialiserede teams
  • Understøttelse af arbejdet med forskningsstatistik, databasebaserede tjenester og bibliometrimålinger
  • Kommunikation, information og synliggørelse af enheden
  • Ledelsesbetjening og –sparring
  • Identifikation og opdyrkning af nye ansøgningskilder.

  Kompetenceprofil
   
  • Kandidaten skaI have et stærkt, strategisk udsyn, være en professionel og visionær leder og have visioner for, hvorledes AU/AUH gennem et strategisk, nationalt og internationalt udsyn og engagement kan styrke sin eksterne forskningsfinansiering
  • Kandidaten skal være en stærk netværker og kunne navigere i samspillet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland, herunder særligt på hospitalsområdet, hvorfor kendskab til sundhedsvæsenet vil være en fordel
  • Der lægges vægt på erfaring med nærværende personaleledelse, personlig gennemslagskraft og stærke, organisatoriske kompetencer
  • Der lægges vægt på, at kandidaten prioriterer en ledelsesstil, som er baseret på teambuilding, tillid og uddelegering af ansvar
  • Kandidaten har en relevant uddannelse/erfaring og det vil være en fordel med dokumenterede resultater fra tilsvarende arbejde på uddannelses- og forskningsinstitutioner eller fra lignende, offentlige organisationer.
  • Det vil være en fordel at kandidaten har et solidt kendskab til forsknings- og innovationsprogrammer og forskningspolitik på nationalt og europæisk niveau
  • Behersker engelsk på internationalt forhandlingsniveau i skrift og tale.

  Læs mere og søg via: https://www.au.dk/om/stillinger/job/leder-af-forskningsstoetteenheden/


Expired job ads:

18 Sep 2019 Pre-Award-medarbejder til ITU
06 Sep 2019 Leder til AAU
03 Sep 2019 Projektleder til Nordsjællands Hospital
28 Aug 2019 Consultant for DTI
19 Aug 2019 Fundraiser/strategisk rådgiver til Aalborg Universitet
19 Aug 2019 CBS søger studentermedhjælper
17 Jul 2019 Fundraising student assistant to Aarhus University
15 Jul 2019 Forskningskoordinator
15 Jul 2019 Grants and Partnership Specialist
12 Jul 2019 Medarbejder til fundraising og forskningsstøtte
10 Jul 2019 Fuldtidsstilling til ph.d.-enheden på Aalborg Universitet
08 Jul 2019 Teamleder til kommunikationsteamet
05 Jul 2019 Medarbejder til Institut for Arkitektur og Medieteknologi
05 Jul 2019 Center for Innovation og Entrepremørskab søger studentermedhjølp
04 Jul 2019 Fundraiser til Aalborg Universitet
03 Jul 2019 EU Projektleder til AAU
03 Jul 2019 AC-fuldmægtig til AU
26 Jun 2019 Chefkonsulent til Region Syddanmark
20 Jun 2019 Økonomikonsulent til KU
14 Jun 2019 Fuldmægtig til forskningsadministrationen KADK
07 Jun 2019 Programchef til teknisk og naturvidenskabelig forskning Villum Fonden
29 May 2019 Skarp rådgiver til AAU
27 May 2019 DTU søger ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
18 May 2019 Jobs in America
18 May 2019 Akademiker søges til alsidig opgaver i relation til EU’s rammeprogram for forskning og innovation
18 May 2019 Akademikere til arbejde med tildeling af forskningsbevillinger hos UFM Fyn
16 May 2019 Fuldmægtig til forskningssupport søges til Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut
15 May 2019 Økonomimedarbejder til udvikling af den økonomiske styring på KU
13 May 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
11 May 2019 Innovationsattaché i Shanghai, Kina
01 May 2019 Sekretariatschef til Aalborg Universitet
30 Apr 2019 Projektøkonomer til AU
29 Apr 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
26 Apr 2019 Akademisk medarbejder til Ledelsessekretariatet DTU
04 Apr 2019 Sekretariatsleder til RUC
28 Mar 2019 Projektadministrator til AAU
25 Mar 2019 Patentkoordinator
21 Mar 2019 Research Coordinator at University of Copenhagen
21 Mar 2019 Regnskabsmedarbejder/forskningssekretær i Kræftens Bekæmpelse
19 Mar 2019 Projektøkonom til Center for Regional Udvikling
17 Mar 2019 Projektøkonom i Region H
15 Mar 2019 Fundraiser til Forskningsstøtte SDU
14 Mar 2019 Fundraiser til Regionshospitalet Hammel Neurocenter
13 Mar 2019 Jurister med IPR- og forhandlingserfaring til KU
12 Mar 2019 Økonomikonsulent til Professionshøjskolen Absalon
05 Mar 2019 Pre award officer to University of Copenhagen
01 Mar 2019 Stillinger i Norge på Oslo BI
28 Feb 2019 Direktør til det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
25 Feb 2019 Akademisk medarbejder med flair for administration og projektledelse søges til Center for Vaccineforskning på Statens Serum Institut
16 Feb 2019 Administrative Coordinator for DARK research centre at the Niels Bohr Institute
13 Feb 2019 Research Coordinator for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
07 Jan 2019 Forskningsrådgiver til Forskningsstøtteenheden AU
27 Dec 2018 Forskningskonsulent til CBS
12 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fakultetssekretariatet
05 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fokus på unge forskere
26 Oct 2018 Research Support DTU søger en erfaren konsulent til Forskningsstøtte
26 Oct 2018 Secondment of a Grants Officer to ESS, ASAP* to 2 years
24 Oct 2018 Forskningskoordinator (AC-fuldmægtig), onkologi, OUH og SDU
18 Oct 2018 Specialkonsulent/EU-konsulent til Forskningsservice på RUC
14 Oct 2018 Copenhagen EU Office i Bruxelles søger tre EU-konsulenter
24 Sep 2018 Barselsvikar for AC-fuldmægtig til Syddansk Forskerstøtte
19 Sep 2018 Specialkonsulent til Syddansk Forskerstøtte, SDU-SUND
17 Sep 2018 National Life Science Supercomputing Center (DTU Supercomputing Life Science) søger en projektkoordinator
12 Sep 2018 AC’er med erfaring med fundraising og forskningsunderstøttelse til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
02 Sep 2018 Institutkoordinator til Biologisk Psykiatri
02 Sep 2018 Forskning i verdensklasse søger AC-kompetencer til udvikling af fondsområdet
27 Aug 2018 EU-Forskningshandläggare, Forskningsservice
24 Aug 2018 KADK søger fuldmægtig til Forskningsadministrationen
15 Aug 2018 KU: Forskningsadministrator til EU-projekter
15 Aug 2018 KU: Specialkonsulent, der brænder for forskning og innovation
04 Jun 2018 Specialkonsulent til UCN Forskning og Udvikling
01 Jun 2018 Konsulent/Fundraiser til RUC´s forskningsservice
16 May 2018 Stillingsopslag
01 May 2018 Fundraiser, Det Humanistiske Fakultet, SDU
24 Apr 2018 Research manager og fundraiser, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
22 Apr 2018 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
08 Apr 2018 Center- og projektadministrator til Forskningsadministrationen på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
28 Feb 2018 EU Policy Officer i Bruxelles til Lunds Universitet
15 Feb 2018 Fundraiser (barselsvikariat) til Kompetenceenheden for Forskningsstøtte - SAMF
11 Feb 2018 Medarbejder til forskerstøtte
01 Feb 2018 Fundingmedarbejder til innovationsarbejde mellem universitet og virksomheder
31 Jan 2018 Akademiker til forskningsstrategisk understøttelse med fundraising, kommunikation og projektadministration
23 Jan 2018 EU-Forskningshandläggare, Lunds universitet
10 Jan 2018 Forskningsadministrator til EU-projekter, KU
11 Dec 2017 Ph.d.-koordinator søges
08 Dec 2017 Studentermedhjælper til Kontoret for Forskningsservice, Forskning & Innovation, Københavns Universitet
06 Dec 2017 Forskningskonsulent til Antropologi og Sociologi
04 Dec 2017 AC-fuldmægtig til Aarhus Universitetshospital
03 Dec 2017 Fundraiser/projektadministrator, Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg Universitetshospital
01 Dec 2017 Københavns Universitet: CENTERKOORDINATOR VED DK GRUNDFORSKNINGSFOND ”CENTER OF EXCELLENCE HY-Q”
24 Nov 2017 Region H: Erfaren fundraiser (akademisk medarbejder) med flair og interesse for forskningsadministrative opgaver søges til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
24 Nov 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
21 Nov 2017 INSTITUTKOORDINATOR - Biologisk Psykiatri
15 Nov 2017 Jurist til Forskning & Innovation på Københavns Universitet (Barselsvikar)
10 Nov 2017 Fundraiser med tæft for vidensamarbejde
10 Nov 2017 Rådgiver/Specialist (specialkonsulent) til Horizon 2020 og Grand Solutions
10 Nov 2017 Afdelingsleder (chefkonsulent) for SDU Research Support and Policy Services
08 Nov 2017 AC-medarbejder til forskerstøtte
25 Oct 2017 Projektøkonom til EU-bevillinger på CBS
20 Oct 2017 UC Nordjylland - Jurist med fokus på kontraktområdet
11 Oct 2017 Forskningskonsulent CBS Research Support Office
11 Oct 2017 DTU: Ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
06 Oct 2017 Special- eller Chefkonsulent til at styrke forskningen i Region Hovedstaden
05 Oct 2017 Københavns Universitet søger nye dygtige medarbejdere på EU-området
04 Oct 2017 Jurist med fokus på EU – EU Kontoret, Københavns Universitet
26 Sep 2017 Scientific Project Manager
24 Sep 2017 Erfaren projektadministrator (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet
24 Sep 2017 Erfaren fundraiser (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet, SDU
18 Sep 2017 International Grant Officer – All Fields of Life Sciences
12 Sep 2017 AC´er til ledelsesinformation, funding og forskningsstrategisk understøttelse
15 Aug 2017 Fundingrådgiver til Support Office, Science
13 Aug 2017 Fuldmægtig til EU-projektadministration
11 Aug 2017 Forskningskoordinator DTU Byg
07 Aug 2017 Centeradministrator ved nyt Grundforskningscenter
06 Aug 2017 Projektkonsulent til strategiske forsknings- og innovationsnetværk
22 Jun 2017 Projektøkonom til eksterne bevillinger på CBS
20 Jun 2017 Fuldmægtig til forskningsstøtte på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
12 Jun 2017 Centeradministrator til nyt forskningscenter på Datalogisk Institut
08 Jun 2017 Rådgiver til SDU's fælles forskningsstøtte
08 Jun 2017 Specialist til Horizon 2020 og EU funding – SDU-RIO
06 Jun 2017 Centeradministrator / Specialkonsulent, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), AaU
05 Jun 2017 Head of SDU's Joint Research Support
18 Apr 2017 Fundraiser til Humanistisk Fakultet, SDU i Odense
17 Apr 2017 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet (Barselsvikar)
20 Mar 2017 Job vacancy: Communications Adviser at NordForsk
16 Mar 2017 ITU Research Support søger en Pre-Award medarbejder
16 Mar 2017 AC-fuldmægtig til ledelsesbetjening af ITU’s tre nye institutter
16 Mar 2017 Konsulent til EU Kontoret, Københavns Universitet
13 Mar 2017 Fagligt stærk fundraiser til Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt
12 Mar 2017 Director of NordForsk
12 Mar 2017 Chefkonsulent til Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
09 Mar 2017 AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver
06 Mar 2017 Intomics: Alsidig projektkoordinator til mindre virksomhed i spændende udvikling
27 Feb 2017 Job vacancy: Senior Adviser for research policy and funding at NordForsk
27 Feb 2017 Forskningskoordinator til Nationalmuseet (specialkonsulent)
19 Feb 2017 Forskning & Innovation på KU søger AC-medarbejder
13 Feb 2017 Chefkonsulent til ledelse af UC Nordjyllands fundraisingindsats
06 Feb 2017 2 koordinatorer søges til projektledelse og forskningsfremme
01 Feb 2017 Koordinator søges til 1-årig forskerstøttestilling
28 Jan 2017 Aarhus Universitet: Erfaren og ambitiøs fundraiser til Institut for Husdyrvidenskab
13 Jan 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet pr. 1. februar eller snarest derefter
03 Jan 2017 EU-konsulent til barselsvikariat, Copenhagen EU Office i Bruxelles
14 Nov 2016 DTU: Ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
09 Nov 2016 EU-konsulent til barselsvikariat på AaU's Bruxelles-kontor
24 Oct 2016 Chef til SDU RIO (Research and Innovation Office)
23 Oct 2016 Direktør til nyoprettet styrelse for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
04 Oct 2016 Konsulent til ledelsesbetjening omkring forskningspolitik
21 Sep 2016 To medarbejdere til KU SCIENCE Forskning og Innovation
18 Sep 2016 Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri, DTU
15 Sep 2016 Økonomisk administration af EU-forskningsprojekter Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
31 Aug 2016 Project Manager at Eriksholm Research Centre, Oticon
29 Aug 2016 Impact Assessment Analyst
15 Aug 2016 Forskningskonsulent på IT-Universitetet
11 Aug 2016 Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser
10 Aug 2016 PA søges til førende forsker inden for systembiologi og bioinformatik
01 Aug 2016 Forskningsrådgiver til SDU, Institut for Marketing og Management
21 Jun 2016 AC'ere til forskningssupport på RU
20 Jun 2016 Dygtige fundraisere gerne med erfaring i projektadministration søges til Aalborg Universitetshospital
16 Jun 2016 Fundingrådgiver til Support Office, Science, SDU
25 May 2016 Erfaren energi-fundraiser søges til Aalborg Universitet (AC-fuldmægtig/Specialkonsulent)
23 May 2016 DTU søger ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
20 May 2016 Fundraiser/innovationsmedarbejder/projektkoordinator til DTU Kemi
08 May 2016 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet
06 May 2016 Kontorfunktionærer søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
06 May 2016 Fuldmægtig søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
15 Apr 2016 Scientific Funding Officer, Karolinska Institutet, INCF
14 Apr 2016 Erfaren fundraiser til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
11 Apr 2016 To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat
07 Apr 2016 Erfaren fundingrådgiver til Support Office, Science på Syddansk Universitet
27 Mar 2016 Projektadministratorer til EU bevillinger – CBS
01 Mar 2016 AC'er søges til RUC's forskningsstøtte og rådgivning
14 Feb 2016 BRIC (KU) søger forskningskoordinator
11 Feb 2016 SDU-TEK i Odense søger erfaren fundraiser
13 Jan 2016 DTU søger to ambitiøse og erfarne EU-konsulenter til Afdeling for Forskning og Relationer
04 Jan 2016 Administrative Research Coordinator. DTU Aqua
04 Jan 2016 Projektkoordinator/fundraiser søges til pre- og post-award teamet på DTU Kemi
04 Nov 2015 Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger to erfarne fuldmægtige til ekstern forskningsfinansiering
23 Oct 2015 Forskningskoordinator til Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, Epi-genomlaboratoriet
18 Oct 2015 Forskningskoordinator søges til forskningsfremme og projektledelse, BRIC
07 Oct 2015 Forskningskonsulent (pre- og post-award) til IT-Universitetet (ITU)
06 Oct 2015 EU-konsulent til Bruxelles for Syddansk Universitet
04 Oct 2015 Sektionsleder til Forskning & Analyse
17 Sep 2015 AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet
06 Sep 2015 Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
05 Sep 2015 Administrativ projektmedarbejder til The Animation Workshop, VIA University College
04 Sep 2015 Research Partner, UCD, Dublin, Ireland
13 Aug 2015 Administrative officer at Biomediq
12 Aug 2015 Det Humanistiske Fakultet søger specialkonsulent til Strategienheden
12 Aug 2015 Teamchef til projektenhed på CBS
06 Aug 2015 Projektleder på BRIC til EU-projekt og til forskerstøtteaktiviteter
08 Jun 2015 Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent
20 May 2015 Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte
06 May 2015 Konsulent søges til pre-award forskerstøtte i Region Hovedstaden
04 May 2015 Region Hovedstaden: Jurist søges til at understøtte forskning og innovation
24 Apr 2015 University of Copenhagen (UCPH) seeks academic officer or special consultant for a time limited position (3 years) at The UCPH strategic platform for life-style, obesity and metabolic research
16 Feb 2015 Københavns Universitet – Medarbejder til forskerservice på Institut for Statskundskab
02 Feb 2015 Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software