DARMA Home

Overview

09 Jan 2020 • København
13 Jan 2020 • Syddansk Universitet
15 Jan 2020 • Odense
16 Jan 2020 • Odense

Job openings

On this page, job openings from organisations relevant to DARMA's members are listed.

If you wish to post a job opening, please contact the DARMA Secretariat

Current job openings

  • 09 Jan 2020
  • 11 Feb 2020
  • København

  Københavns Universitets fælles IT-afdeling (KU-IT) søger en kollega til en nyoprettet spændende stilling.

  Du skal rådgive om de services, som KU-IT leverer til forskerne. Du skal også hjælpe med at identificere mulige nye services ud fra de behov, vores forskere kommer med.

  Forskningsstøtte

  Stillingen er placeret i Forskningsstøtte, som er er en ny sektion i KU-IT. Sektionen blev søsat d. 1/12-2019. Sektionen er dannet for at understøtte databaseret forskning, der blandt andet indbefatter bemanding af driften af supercomputeren HPC Computerome2. (En fælles DTU/KU-erhvervelse). Men lige så vigtigt, også for at hjælpe vores forskere, med de mindre projekter og udfordringer.

  Om jobbet

  IT fylder i stigende grad mere hos KU’s forskere. Derfor er der behov for tæt dialog for at oversætte disse behov til konkrete tekniske løsninger. Du skal rådgive om den eksisterende portefølje af services, KU-IT udbyder. Du skal være med til at identificere tendenser og fælles behov, der kunne blive nye standardservices i en moderne IT-afdeling.

  Dine opgaver vil være varierende og omfatter bl.a.:

  • Facilitere møder mellem forskere og teknikere
  • Være bindeled mellem forskere/brugere og KU-IT på de konkrete aktiviteter
  • Sørge for opfølgning og rapportering på igangsatte aktiviteter/opgaver
  • Udfylde leverance- og serviceaftaler på de leverede IT-ydelser
  Samlet set vil den ideelle kandidat have hovedparten af følgende kvalifikationer:

  • Relevant teoretisk/erfaringsmæssig baggrund
  • Erfaring med forskningsrettet IT-understøttelse
  • Erfaring med ITIL
  • Erfaring med opgavestyring
  • Erfaring med udformning af servicebeskrivelser og SLA’er
  • Gode kommunikative evner både i forhold til kolleger og i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
  • God teknisk indsigt
  Vores resultater nås i et uformelt samarbejdsmiljø, hvor der er stor mulighed for indflydelse for den enkelte, vidensdeling og gensidig hjælpsomhed.
  Du vil have gode muligheder for selv at tilrettelægge din dag, og vi ser balancen mellem arbejdsliv og privatliv som et vigtigt element i dette.

  Om KU-IT:

  KU-IT leverer basale IT-services til hele KU, herunder også rådgivning til forskerne i forbindelse med deres anvendelse og anskaffelse af digitale løsninger og udstyr. Vi er i gang med at opbygge nye kompetencer og styrke vores relationer til det øvrige KU, så vi involveres i og løfter nye digitaliseringsopgaver. Det gælder i forhold til udvikling af nye løsninger, anskaffelser og implementering af færdige løsninger samt udbygning og kvalificering af infrastrukturen.

  KU-IT ledes af en vicedirektør, en sekretariatschef og 5 sektionschefer. Der er ca. 275 ansatte fordelt på udvikling/vedligehold og drift/support. Vi ønsker at sætte brugeren i centrum, er leveranceorienterede og fokuserer på styring af IT-projekter og levering af IT-systemer og IT-services med høj kvalitet.

  På http://it.ku.dk/it-jobs/ findes en samling filmklip, der fortæller lidt om KU som IT-arbejdsplads.

  Læs mere og søg viahttps://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8714772?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex

  • 13 Jan 2020
  • 13 Feb 2020
  • Syddansk Universitet

  Sidder du I en stilling og arbejder med økonomi og/eller budgetstyring og trænger til nye udfordringer, kan du blive vores nye kollega og teamleder.

  Det Naturvidenskabelige Fakultet søger en engageret og dygtig teamleder, der har erfaring inden for administration af økonomien i projekter, til vores Science Post Award team. 

  På fakultetet har vi en stor portefølje af eksterne forskningsprojekter, der varierer bredt med forskellige bevillingsgivere og donorer fra offentlige og private fonde, både nationale og internationale. Teamet har i dag den økonomiske administration af omkring 330 forskningsprojekter.

  Arbejdet med projektadministration kræver økonomisk styring i tæt dialog med projektledere og mange forskellige partnere både internt på SDU og med eksterne samarbejdspartnere, så der forventes stor grad af selvstændighed og gode samarbejdsevner på alle niveauer. 

  Vi forventer en udadvendt teamleder, der sammen med teamets medarbejdere sætter en retning for Science Post Award aktiviteter i samarbejde med fakultetets ledelsesgruppe og forskningsmiljøer. Som teamleder er du ”the go to” person i teamet, og du skal gennem involvering og dialog med en gruppe af dygtige kolleger bevare den allerede store kvalitet i opgaveløsningen samt være med til at udvikle teamet. 

  Du vil blive arbejdende leder og få ansvar for din egen projektportefølje. Teamledelsen vil udgøre ca. en fjerdedel af din arbejdstid. Teamet består af syv medarbejdere, og du vil som leder af teamet få den faglige ledelse af teamet men ikke have personaleansvar. 

  Science Post Award teamet er en del af fakultetssekretariatet, der består af 30 medarbejdere, der arbejder inden for uddannelser, forskerstøtte, økonomi og ledelsesbetjening. Den nye teamleder refererer til leder af økonomi Tine H. Kristiansen. 

  Fakultetet har ca. 500 ansatte og 2000 studerende. 

  Du vil blandt andet skulle følgende:
  • Fungere som teamleder og være tovholder på diverse tværgående aktiviteter samt sikre optimal ressourceudnyttelse i teamet
  • Yde økonomisk vejledning og rådgivning til forskere, der har forskningsprojekter på Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Være teamets talerør internt i organisationen
  • Samarbejde med teamet Eksterne Relationer (pre-award opgaver)
  • Samarbejde med teamet Ordinær Økonomi 
  • Medvirke til udarbejdelse af statistikker og ledelsesinformation
  • Sikre, at både interne og eksterne krav til økonomisk afrapportering imødekommes
  • Varetage budgetlægning, regnskabsaflæggelse og løbende opfølgning på ”egne” projekter
  • Løbende holde teamet opdateret på nye regler og krav inden for området
  • Udvikle, forbedre og implementere nye procedurer og retningslinjer samt sikre, at afdelingen løbende udvikles
  • Medvirke til udarbejdelse af retningslinjer og procedurer for god økonomistyring på fakultetet.

  Dine kvalifikationer:
  Som person er du struktureret og serviceminded, og gode samarbejdsevner er et must. Du har desuden flair for de økonomiske aspekter i forskningsprojekter og behersker dansk og engelsk på højt niveau, både skriftligt og mundtligt, samt har kendskab til gængse IT-værktøjer. Du er udadvendt og klar til at møde forskere og eksterne samarbejdspartnere i øjenhøjde og har lyst til og mod på at indgå i drøftelse på et højt kvalificeret niveau. 

  Du skal som person besidde faglig stolthed og have lyst til at tage ansvar, og du evner at følge opgaverne til dørs. 

  Hjemtag af EU-midler er en strategisk satsning for Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvorfor det vil være en fordel, at vores nye teamleder har erfaring med og kendskab til EU’s administrative regler og procedurer i forskellige typer af EU-projekter eller som minimum har lyst til at prøve kræfter med området.

  Vi tilbyder:
  Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget. En travl og fleksibel arbejdsplads med en uformel omgangstone. Selv om vi har mange bolde i luften, har vi tid til et godt grin, og vi sætter pris på et godt samarbejde i teamet og med dem, vi arbejder sammen med. Du vil få kolleger med høj faglighed samt gode muligheder for at udvikle dig gennem både opgaverne og kompetenceudvikling.

  Læs mere og søg via: https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1087277


  • 15 Jan 2020
  • 02 Feb 2020
  • Odense

  Grant officer in health science

  Would you like to join a successful research team within health sciences? And help us expand our activities?

  The pharmacoepidemiological research group at Clinical Pharmacology and Pharmacy, the Department of Public Health, University of Southern Denmark, Odense is looking for a new employee to help us expand on current activities, primarily with support for grant applications.

  The position is full time with start May 1st 2020 (or as soon as possible) and will run for two years.

  Importantly, this position is new and will therefore be shaped by and around the successful applicant.

  Over the recent years, we have built a research group comprising approximately 15-20 individuals, primarily physicians, pharmacists and data managers. We focus on register-based studies, primarily studies of unintended effects of drugs but also development or refinement of methods and descriptive studies of drug patterns of drug use. We are heavily involved in numerous smaller and larger collaborations with researchers from all over the world. Lastly, we are working closely with nearby research groups, in particular within drug metabolism and clinical research.

  With our increasing size and productivity, many new opportunities arise, not all of which we currently have the capacity to pursue. We hope to engage you as a grant officer to help facilitate larger grant applications and support and expand our many already established collaborations.

  The main responsibility of this position will be maintaining an overview of funding opportunities and writing and structuring applications, of course in close collaboration with your scientific colleagues.

  Depending on your specific profile and interest, other responsibilities might also be established, which could include establishing a Social Media presence and other ways of communicating our research findings more broadly.

  Research experience (e.g. a PhD) and/or experience specifically with grant applications will be considered a plus.

  We further expect you to have a proven record and/or relevant education regarding writing and dissemination.

  Due to the nature of the work, experience with handling of complex portfolios with concurrent deadlines will also be important.

  You should be capable of working independently and take responsibility for this subdomain of the group’s activities, you should be highly proficient in written and spoken English, and you should be interested in contributing to our collegial culture.

  You will in your daily work refer to professor Anton Pottegård and professor Jesper Hallas, but also engage in a very active collaboration with the full research group.

  Interviews can be performed online if needed. If you will need to relocate to Denmark for the position, both the University and the research group will provide ample support.

  For more information, and to apply for the job:
  https://www.sdu.dk/da/service/ledige_stillinger/1086315?sc_lang=en


  • 16 Jan 2020
  • 13 Feb 2020
  • Odense

  Projektøkonom med teamledelse

  Sidder du I en stilling og arbejder med økonomi og/eller budgetstyring og trænger til nye udfordringer, kan du blive vores nye kollega og teamleder.

  Det Naturvidenskabelige Fakultet søger en engageret og dygtig teamleder, der har erfaring inden for administration af økonomien i projekter, til vores Science Post Award team.

  På fakultetet har vi en stor portefølje af eksterne forskningsprojekter, der varierer bredt med forskellige bevillingsgivere og donorer fra offentlige og private fonde, både nationale og internationale. Teamet har i dag den økonomiske administration af omkring 330 forskningsprojekter.

  Arbejdet med projektadministration kræver økonomisk styring i tæt dialog med projektledere og mange forskellige partnere både internt på SDU og med eksterne samarbejdspartnere, så der forventes stor grad af selvstændighed og gode samarbejdsevner på alle niveauer.

  Vi forventer en udadvendt teamleder, der sammen med teamets medarbejdere sætter en retning for Science Post Award aktiviteter i samarbejde med fakultetets ledelsesgruppe og forskningsmiljøer. Som teamleder er du ”the go to” person i teamet, og du skal gennem involvering og dialog med en gruppe af dygtige kolleger bevare den allerede store kvalitet i opgaveløsningen samt være med til at udvikle teamet.

  Du vil blive arbejdende leder og få ansvar for din egen projektportefølje. Teamledelsen vil udgøre ca. en fjerdedel af din arbejdstid. Teamet består af syv medarbejdere, og du vil som leder af teamet få den faglige ledelse af teamet men ikke have personaleansvar.

  Science Post Award teamet er en del af fakultetssekretariatet, der består af 30 medarbejdere, der arbejder inden for uddannelser, forskerstøtte, økonomi og ledelsesbetjening. Den nye teamleder refererer til leder af økonomi Tine H. Kristiansen.

  Fakultetet har ca. 500 ansatte og 2000 studerende.

  Du vil blandt andet skulle følgende

  • Fungere som teamleder og være tovholder på diverse tværgående aktiviteter samt sikre optimal ressourceudnyttelse i teamet
  • Yde økonomisk vejledning og rådgivning til forskere, der har forskningsprojekter på Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Være teamets talerør internt i organisationen
  • Samarbejde med teamet Eksterne Relationer (pre-award opgaver)
  • Samarbejde med teamet Ordinær Økonomi
  • Medvirke til udarbejdelse af statistikker og ledelsesinformation
  • Sikre, at både interne og eksterne krav til økonomisk afrapportering imødekommes
  • Varetage budgetlægning, regnskabsaflæggelse og løbende opfølgning på ”egne” projekter
  • Løbende holde teamet opdateret på nye regler og krav inden for området
  • Udvikle, forbedre og implementere nye procedurer og retningslinjer samt sikre, at afdelingen løbende udvikles
  • Medvirke til udarbejdelse af retningslinjer og procedurer for god økonomistyring på fakultetet.

  Dine kvalifikationer

  Som person er du struktureret og serviceminded, og gode samarbejdsevner er et must. Du har desuden flair for de økonomiske aspekter i forskningsprojekter og behersker dansk og engelsk på højt niveau, både skriftligt og mundtligt, samt har kendskab til gængse IT-værktøjer. Du er udadvendt og klar til at møde forskere og eksterne samarbejdspartnere i øjenhøjde og har lyst til og mod på at indgå i drøftelse på et højt kvalificeret niveau.

  Du skal som person besidde faglig stolthed og have lyst til at tage ansvar, og du evner at følge opgaverne til dørs.

  Hjemtag af EU-midler er en strategisk satsning for Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvorfor det vil være en fordel, at vores nye teamleder har erfaring med og kendskab til EU’s administrative regler og procedurer i forskellige typer af EU-projekter eller som minimum har lyst til at prøve kræfter med området.

  Vi tilbyder

  Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget. En travl og fleksibel arbejdsplads med en uformel omgangstone. Selv om vi har mange bolde i luften, har vi tid til et godt grin, og vi sætter pris på et godt samarbejde i teamet og med dem, vi arbejder sammen med. Du vil få kolleger med høj faglighed samt gode muligheder for at udvikle dig gennem både opgaverne og kompetenceudvikling.

  Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatschef Niels Kring: 6550 2276, e-mail nik@sdu.dk eller til leder af økonomi Tine H. Kristiansen 6550 7363, e-mail tihk@sdu.dk.

  Samtaler forventes afholdt i uge 8 2020. Forventet jobstart 1. april 2020 eller snarest muligt.

  Ansættelse finder sted i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK/Stat eller overenskomst for Akademikere i staten afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund.

  For at søge stillingen, samt yderlige information:
  https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8723852?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex


  • 21 Jan 2020
  • 03 Feb 2020
  • Lyngby

  Ambitiøse medarbejdere til pre-award forskningsstøtte

  DTU søger to erfarne og ambitiøse medarbejdere, der vil være med til at sætte fokus på hjemtaget af forskningsmidler fra EU og de større danske offentlige og private forskningsfonde til excellent forskning.

  Godt halvdelen af DTU’s forskning udøves på baggrund af universitetets eksterne finansiering, og de nye medarbejdere skal bidrage til at videreudvikle DTU’s stærke forskningsfaglige kvalitet og profil.

  Du vil blive en del af Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation, Kontoret for Forskning og Rådgivning, der med et strategisk afsæt assisterer DTU’s forskere med at søge penge til deres forskning. Du vil blive en del af Research Support DTU, der består af i alt 15 erfarne kolleger. Vi har fokus på at sammenkæde vores strategiske indsats med konkrete forskningsansøgninger.

  Du vil få en arbejdsplads med ambitiøse målsætninger, hvor der er plads til egne idéer, og hvor omgangstonen er åben og uhøjtidelig. De rette kandidater vil få mulighed for at være med til at præge udviklingen af arbejdet med ekstern finansiering og excellent forskning på DTU.

  Vi tilbyder et udfordrende, udviklende og selvstændigt job i et internationalt førende universitetsmiljø, med afveksling i opgaverne samt en bred kontaktflade internt og eksternt.

  Dine primære ansvarsområder vil være:

  • Støtte til konkrete forskningsansøgninger, primært omkring investigator/excellence ansøgninger (fx ERC og Sapere Aude), samt interviewtræning
  • Kompetenceopbygning blandt forskere og forskningssupport på DTU, herunder kurser, informationsmøder og workshops
  • Målrettede informations- og rådgivningsaktiviteter om finansiering af forskning, herunder individuel rådgivning og sparring
  • Brobygning mellem DTU’s strategiske arbejde og de konkrete ansøgninger

  Kvalifikationer

  • En relevant uddannelse på minimum kandidatniveau
  • Solid erfaring med investigator/excellence ansøgninger til EU og/eller danske offentlige og private forskningsfonde
  • Gerne forskningserfaring på ph.d.-niveau samt kendskab til naturvidenskabelig og teknisk forskning
  • Et godt kendskab til dansk forskningspolitik og forskningsfinansiering
  • Evne til selvstændigt at håndtere mange opgaver/projekter parallelt og overholde deadlines
  • Struktureret og løsningsorienteret arbejdstilgang
  • Excellente kommunikationsevner på engelsk og dansk i skrift og tale
  • Åben, imødekommende og serviceminded
  • Faciliterende og videndelende

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med AC-overenskomsten i kategori: fuldmægtig, specialkonsulent eller chefkonsulent alt efter erfaring. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr. uge, men der må påregnes perioder med spidsbelastning.

  Ansøgning og kontakt

  Vi skal modtage din online ansøgning senest den 3. februar 2020. Åbn linket ”Ansøg online”, hvor du udfylder ansøgningsformular samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamenspapirer.

  Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Claus H. Andersen på 4525 1028 / 3160 0012, e-mail cha@dtu.dk eller teamleder Johannes Lundin Brockdorff på 2282 2901, e-mail jolb@adm.dtu.dk.

  Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

  For at søge stillingen, samt at få mere information: 
  https://www.dtu.dk/om-dtu/job-og-karriere/ledige-stillinger/job?id=37ed3405-3396-4d60-8363-374b592e8a78

  • 24 Jan 2020
  • 06 Feb 2020
  • Odense

  Akademikere til arbejde med tildeling af forskningsbevillinger

  Vil du arbejde med sekretariatsbetjening? Har du mod på både administrativ og strategisk håndtering af ansøgninger ved tildelingen af forskningsbevillinger? Og vil du være med til at udvikle de bedste rammer for original og excellent forskning i Danmark? Så har vi to vikariater på 12 måneder i Danmarks Frie Forskningsfond i Odense.

  Vi skaber fundamentet for fremtiden

  Viden er det, vi skal leve af i fremtiden. I Uddannelses og Forskningsministeriet arbejder vi derfor for høj vækst og ny indsigt gennem fremragende uddannelse og forskning. Vi skaber et solidt fundament for de videregående uddannelser og forskningen i Danmark, så nye idéer kan spire og skabe vækst.

  Bliv en del af vores sekretariatet i Odense

  I Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond har vi til opgave at understøtte banebrydende forskning på højeste niveau baseret på forskernes egne initiativer gennem tildelingen af bevillinger. Vi understøtter arbejdet både administrativt, strategisk og politisk.

  I sekretariatet er vi godt 30 engagerede medarbejdere, som har et tæt samarbejde på tværs af tre funktionsopdelte enheder. Samlet behandler vi årligt ca. 3.- 4.000 ansøgninger og bevilger ca. 1,5 mia. kr. til ca. 300 forskningsprojekter. Forskningsmidlerne uddeles i åben konkurrence, og ansøgningerne vurderes alene på videnskabelig kvalitet. Derfor er Danmarks Frie Forskningsfond en helt central spiller for at stimulere udviklingen af den nye og originale viden, vi skal bygge fremtidens samfund på. I arbejdet lægger vi stor vægt på, at opgaverne løses på basis af saglighed, gensidig kommunikation og i et tværgående samarbejde i kontoret og styrelsen.

  Som vores nye kollega bliver du en del af enheden for forskningsfinansiering, hvor vi er 16 medarbejdere.

  Hovedfokus i enheden er forskningsadministrative opgaver i forbindelse med sekretariatets betydelige drifts- og procesopgaver for Danmarks Frie Forskningsfond herunder fondens nye opgaver med udmøntning af midler til tematisk forskning, herunder forskning inden for den grønne omstilling.

  Dine opgaver bliver bl.a.:

  • sekretariatsbetjening af de faglige udvalg der skal træffe beslutning om forskningsbevillinger til tematisk forskning
  • administration af forskningsmidler til tematisk forskning, herunder modtagelse af ansøgninger og udarbejdelse af afslags- og bevillingsbreve til ansøgere
  • udarbejdelse af oplæg til møder og opfølgning på møderne
  • udarbejdelse af opslag af forskningsmidler
  • mundtlig og skriftlig vejledning af ansøgere
  • forenkling og forbedring af processerne til ansøgningsbehandlingen
  • drift og test af funktioner i det elektroniske ansøgnings- og sagshåndteringssystem

  Er du vores nye kollega?

  Vi forestiller os, at du:

  • har en relevant akademisk uddannelse som f.eks. cand. mag, cand. scient eller cand. scient. pol.
  • har erfaring med forskningsområdet samt administrativt arbejde i forbindelse med forskningsfinansiering
  • har lyst til at håndtere forskellige former for It-systemer til håndtering af ansøgninger og bevillinger, samt flair for at lære nye funktioner og programmer
  • evner at indgå i varetagelsen af tværorganisatoriske opgaver og projekter
  • kan udtrykke dig kort og præcist både mundtlig og skriftlig på dansk og engelsk
  • er omhyggelig og samtidig god til at fastholde et overblik og prioritere opgaver
  • er omgængelig, energisk og har lyst til at yde en god service til forskere og rådsmedlemmer
  • vil bidrage til et positivt arbejdsmiljø.
  • Du kan være nyuddannet eller have flere års erfaring. Det er en fordel, hvis du har erfaring med administration af forskningsbevillinger, men det er ikke et krav.

  En ambitiøs og social arbejdsplads

  Du bliver en del af en ambitiøs arbejdsplads med dedikerede og fagligt stærke kollegaer, hvor vi prioriterer et godt samarbejde og arbejdsglæde i hverdagen. Vi mener, at en god kultur, med dialog og samarbejde er forudsætningen for, at vi lykkes. Derfor er her plads til grin i den travle hverdag. Samtidig får du gode udviklingsmuligheder og stor fleksibilitet, så du kan balancere faglige ambitioner og privatliv.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Vi har to vikariater, som hver er på 12 måneder. Stillingerne er med ansættelse som fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsministeriets koncern efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

  Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Hanne Haarup Thomsen på telefon: 7231 8428 eller mail: hht@ufm.dk

  For at søge stillingen, samt mere information:

  https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx/?cid=5001&departmentId=9074&ProjectId=129312&MediaId=5&SkipAdvertisement=false

Expired job ads:

20 Dec 2019 Teamleder til SDU Science post-award
19 Dec 2019 Ambitiøse medarbejdere til pre-award forskningsstøtte på DTU
17 Dec 2019 Research Development Managers for SDU
15 Dec 2019 Project coordinator for Rigshospitalet
09 Dec 2019 Pre-award rådgiver inden for europæiske samarbejdsprojekter på SDU
09 Dec 2019 Experienced pre-award EU H2020 consultant at the University of Southern Denmark
02 Dec 2019 Specialkonsulent til økonomisk styring på Københavns Universitet
14 Nov 2019 EU funding-ekspert til projekter inden for sundhedsteknologi
13 Nov 2019 EU funding-ekspert til projekter inden for sundhedsteknologi
13 Nov 2019 EU H2020 rådgiver til Syddansk Universitet
13 Nov 2019 Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi søger en projektkoordinator
08 Nov 2019 Institutadministrator til Københavns Universitet
05 Nov 2019 Fuldmægtig til udvikling af den økonomiske styring
05 Nov 2019 Akademisk medarbejder til Nationalt Genom Center
05 Nov 2019 Forskningsrådgiver til den fælles forskningsstøtte på AAU
05 Nov 2019 Koordinator søges til understøttelse i SDU RIO
31 Oct 2019 Regnskabsmedarbejder i Kræftens Bekæmpelse
28 Oct 2019 Konsulent for Stab for Forskning og Udvikling
24 Oct 2019 Projektøkonomer til Arts og Aarhus BSS
23 Oct 2019 Akademiker med interesse for forskningsdatamanagement og forskerstøtte
22 Oct 2019 Specialkonsulent til forskning og innovation i Region Hovedstaden
11 Oct 2019 Leder af Forskningsstøtte SDU
11 Oct 2019 Leder af Forskningsstøtteenheden
09 Oct 2019 Projektøkonom til Aarhus Universitet
08 Oct 2019 Specialkonsulent til forsvarsakademiet
02 Oct 2019 Medarbejder til udvikling af digital humaniora på KU
01 Oct 2019 Projektkoordinator til VIA
18 Sep 2019 Pre-Award-medarbejder til ITU
06 Sep 2019 Leder til AAU
03 Sep 2019 Projektleder til Nordsjællands Hospital
28 Aug 2019 Consultant for DTI
19 Aug 2019 Fundraiser/strategisk rådgiver til Aalborg Universitet
19 Aug 2019 CBS søger studentermedhjælper
17 Jul 2019 Fundraising student assistant to Aarhus University
15 Jul 2019 Forskningskoordinator
15 Jul 2019 Grants and Partnership Specialist
12 Jul 2019 Medarbejder til fundraising og forskningsstøtte
10 Jul 2019 Fuldtidsstilling til ph.d.-enheden på Aalborg Universitet
08 Jul 2019 Teamleder til kommunikationsteamet
05 Jul 2019 Medarbejder til Institut for Arkitektur og Medieteknologi
05 Jul 2019 Center for Innovation og Entrepremørskab søger studentermedhjølp
04 Jul 2019 Fundraiser til Aalborg Universitet
03 Jul 2019 EU Projektleder til AAU
03 Jul 2019 AC-fuldmægtig til AU
26 Jun 2019 Chefkonsulent til Region Syddanmark
20 Jun 2019 Økonomikonsulent til KU
14 Jun 2019 Fuldmægtig til forskningsadministrationen KADK
07 Jun 2019 Programchef til teknisk og naturvidenskabelig forskning Villum Fonden
29 May 2019 Skarp rådgiver til AAU
27 May 2019 DTU søger ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
18 May 2019 Jobs in America
18 May 2019 Akademiker søges til alsidig opgaver i relation til EU’s rammeprogram for forskning og innovation
18 May 2019 Akademikere til arbejde med tildeling af forskningsbevillinger hos UFM Fyn
16 May 2019 Fuldmægtig til forskningssupport søges til Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut
15 May 2019 Økonomimedarbejder til udvikling af den økonomiske styring på KU
13 May 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
11 May 2019 Innovationsattaché i Shanghai, Kina
01 May 2019 Sekretariatschef til Aalborg Universitet
30 Apr 2019 Projektøkonomer til AU
29 Apr 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
26 Apr 2019 Akademisk medarbejder til Ledelsessekretariatet DTU
04 Apr 2019 Sekretariatsleder til RUC
28 Mar 2019 Projektadministrator til AAU
25 Mar 2019 Patentkoordinator
21 Mar 2019 Research Coordinator at University of Copenhagen
21 Mar 2019 Regnskabsmedarbejder/forskningssekretær i Kræftens Bekæmpelse
19 Mar 2019 Projektøkonom til Center for Regional Udvikling
17 Mar 2019 Projektøkonom i Region H
15 Mar 2019 Fundraiser til Forskningsstøtte SDU
14 Mar 2019 Fundraiser til Regionshospitalet Hammel Neurocenter
13 Mar 2019 Jurister med IPR- og forhandlingserfaring til KU
12 Mar 2019 Økonomikonsulent til Professionshøjskolen Absalon
05 Mar 2019 Pre award officer to University of Copenhagen
01 Mar 2019 Stillinger i Norge på Oslo BI
28 Feb 2019 Direktør til det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
25 Feb 2019 Akademisk medarbejder med flair for administration og projektledelse søges til Center for Vaccineforskning på Statens Serum Institut
16 Feb 2019 Administrative Coordinator for DARK research centre at the Niels Bohr Institute
13 Feb 2019 Research Coordinator for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
07 Jan 2019 Forskningsrådgiver til Forskningsstøtteenheden AU
27 Dec 2018 Forskningskonsulent til CBS
12 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fakultetssekretariatet
05 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fokus på unge forskere
26 Oct 2018 Research Support DTU søger en erfaren konsulent til Forskningsstøtte
26 Oct 2018 Secondment of a Grants Officer to ESS, ASAP* to 2 years
24 Oct 2018 Forskningskoordinator (AC-fuldmægtig), onkologi, OUH og SDU
18 Oct 2018 Specialkonsulent/EU-konsulent til Forskningsservice på RUC
14 Oct 2018 Copenhagen EU Office i Bruxelles søger tre EU-konsulenter
24 Sep 2018 Barselsvikar for AC-fuldmægtig til Syddansk Forskerstøtte
19 Sep 2018 Specialkonsulent til Syddansk Forskerstøtte, SDU-SUND
17 Sep 2018 National Life Science Supercomputing Center (DTU Supercomputing Life Science) søger en projektkoordinator
12 Sep 2018 AC’er med erfaring med fundraising og forskningsunderstøttelse til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
02 Sep 2018 Institutkoordinator til Biologisk Psykiatri
02 Sep 2018 Forskning i verdensklasse søger AC-kompetencer til udvikling af fondsområdet
27 Aug 2018 EU-Forskningshandläggare, Forskningsservice
24 Aug 2018 KADK søger fuldmægtig til Forskningsadministrationen
15 Aug 2018 KU: Forskningsadministrator til EU-projekter
15 Aug 2018 KU: Specialkonsulent, der brænder for forskning og innovation
04 Jun 2018 Specialkonsulent til UCN Forskning og Udvikling
01 Jun 2018 Konsulent/Fundraiser til RUC´s forskningsservice
16 May 2018 Stillingsopslag
01 May 2018 Fundraiser, Det Humanistiske Fakultet, SDU
24 Apr 2018 Research manager og fundraiser, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
22 Apr 2018 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
08 Apr 2018 Center- og projektadministrator til Forskningsadministrationen på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
28 Feb 2018 EU Policy Officer i Bruxelles til Lunds Universitet
15 Feb 2018 Fundraiser (barselsvikariat) til Kompetenceenheden for Forskningsstøtte - SAMF
11 Feb 2018 Medarbejder til forskerstøtte
01 Feb 2018 Fundingmedarbejder til innovationsarbejde mellem universitet og virksomheder
31 Jan 2018 Akademiker til forskningsstrategisk understøttelse med fundraising, kommunikation og projektadministration
23 Jan 2018 EU-Forskningshandläggare, Lunds universitet
10 Jan 2018 Forskningsadministrator til EU-projekter, KU
11 Dec 2017 Ph.d.-koordinator søges
08 Dec 2017 Studentermedhjælper til Kontoret for Forskningsservice, Forskning & Innovation, Københavns Universitet
06 Dec 2017 Forskningskonsulent til Antropologi og Sociologi
04 Dec 2017 AC-fuldmægtig til Aarhus Universitetshospital
03 Dec 2017 Fundraiser/projektadministrator, Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg Universitetshospital
01 Dec 2017 Københavns Universitet: CENTERKOORDINATOR VED DK GRUNDFORSKNINGSFOND ”CENTER OF EXCELLENCE HY-Q”
24 Nov 2017 Region H: Erfaren fundraiser (akademisk medarbejder) med flair og interesse for forskningsadministrative opgaver søges til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
24 Nov 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
21 Nov 2017 INSTITUTKOORDINATOR - Biologisk Psykiatri
15 Nov 2017 Jurist til Forskning & Innovation på Københavns Universitet (Barselsvikar)
10 Nov 2017 Fundraiser med tæft for vidensamarbejde
10 Nov 2017 Rådgiver/Specialist (specialkonsulent) til Horizon 2020 og Grand Solutions
10 Nov 2017 Afdelingsleder (chefkonsulent) for SDU Research Support and Policy Services
08 Nov 2017 AC-medarbejder til forskerstøtte
25 Oct 2017 Projektøkonom til EU-bevillinger på CBS
20 Oct 2017 UC Nordjylland - Jurist med fokus på kontraktområdet
11 Oct 2017 Forskningskonsulent CBS Research Support Office
11 Oct 2017 DTU: Ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
06 Oct 2017 Special- eller Chefkonsulent til at styrke forskningen i Region Hovedstaden
05 Oct 2017 Københavns Universitet søger nye dygtige medarbejdere på EU-området
04 Oct 2017 Jurist med fokus på EU – EU Kontoret, Københavns Universitet
26 Sep 2017 Scientific Project Manager
24 Sep 2017 Erfaren projektadministrator (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet
24 Sep 2017 Erfaren fundraiser (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet, SDU
18 Sep 2017 International Grant Officer – All Fields of Life Sciences
12 Sep 2017 AC´er til ledelsesinformation, funding og forskningsstrategisk understøttelse
15 Aug 2017 Fundingrådgiver til Support Office, Science
13 Aug 2017 Fuldmægtig til EU-projektadministration
11 Aug 2017 Forskningskoordinator DTU Byg
07 Aug 2017 Centeradministrator ved nyt Grundforskningscenter
06 Aug 2017 Projektkonsulent til strategiske forsknings- og innovationsnetværk
22 Jun 2017 Projektøkonom til eksterne bevillinger på CBS
20 Jun 2017 Fuldmægtig til forskningsstøtte på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
12 Jun 2017 Centeradministrator til nyt forskningscenter på Datalogisk Institut
08 Jun 2017 Rådgiver til SDU's fælles forskningsstøtte
08 Jun 2017 Specialist til Horizon 2020 og EU funding – SDU-RIO
06 Jun 2017 Centeradministrator / Specialkonsulent, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), AaU
05 Jun 2017 Head of SDU's Joint Research Support
18 Apr 2017 Fundraiser til Humanistisk Fakultet, SDU i Odense
17 Apr 2017 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet (Barselsvikar)
20 Mar 2017 Job vacancy: Communications Adviser at NordForsk
16 Mar 2017 ITU Research Support søger en Pre-Award medarbejder
16 Mar 2017 AC-fuldmægtig til ledelsesbetjening af ITU’s tre nye institutter
16 Mar 2017 Konsulent til EU Kontoret, Københavns Universitet
13 Mar 2017 Fagligt stærk fundraiser til Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt
12 Mar 2017 Director of NordForsk
12 Mar 2017 Chefkonsulent til Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
09 Mar 2017 AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver
06 Mar 2017 Intomics: Alsidig projektkoordinator til mindre virksomhed i spændende udvikling
27 Feb 2017 Job vacancy: Senior Adviser for research policy and funding at NordForsk
27 Feb 2017 Forskningskoordinator til Nationalmuseet (specialkonsulent)
19 Feb 2017 Forskning & Innovation på KU søger AC-medarbejder
13 Feb 2017 Chefkonsulent til ledelse af UC Nordjyllands fundraisingindsats
06 Feb 2017 2 koordinatorer søges til projektledelse og forskningsfremme
01 Feb 2017 Koordinator søges til 1-årig forskerstøttestilling
28 Jan 2017 Aarhus Universitet: Erfaren og ambitiøs fundraiser til Institut for Husdyrvidenskab
13 Jan 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet pr. 1. februar eller snarest derefter
03 Jan 2017 EU-konsulent til barselsvikariat, Copenhagen EU Office i Bruxelles
14 Nov 2016 DTU: Ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
09 Nov 2016 EU-konsulent til barselsvikariat på AaU's Bruxelles-kontor
24 Oct 2016 Chef til SDU RIO (Research and Innovation Office)
23 Oct 2016 Direktør til nyoprettet styrelse for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
04 Oct 2016 Konsulent til ledelsesbetjening omkring forskningspolitik
21 Sep 2016 To medarbejdere til KU SCIENCE Forskning og Innovation
18 Sep 2016 Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri, DTU
15 Sep 2016 Økonomisk administration af EU-forskningsprojekter Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
31 Aug 2016 Project Manager at Eriksholm Research Centre, Oticon
29 Aug 2016 Impact Assessment Analyst
15 Aug 2016 Forskningskonsulent på IT-Universitetet
11 Aug 2016 Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser
10 Aug 2016 PA søges til førende forsker inden for systembiologi og bioinformatik
01 Aug 2016 Forskningsrådgiver til SDU, Institut for Marketing og Management
21 Jun 2016 AC'ere til forskningssupport på RU
20 Jun 2016 Dygtige fundraisere gerne med erfaring i projektadministration søges til Aalborg Universitetshospital
16 Jun 2016 Fundingrådgiver til Support Office, Science, SDU
25 May 2016 Erfaren energi-fundraiser søges til Aalborg Universitet (AC-fuldmægtig/Specialkonsulent)
23 May 2016 DTU søger ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
20 May 2016 Fundraiser/innovationsmedarbejder/projektkoordinator til DTU Kemi
08 May 2016 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet
06 May 2016 Kontorfunktionærer søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
06 May 2016 Fuldmægtig søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
15 Apr 2016 Scientific Funding Officer, Karolinska Institutet, INCF
14 Apr 2016 Erfaren fundraiser til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
11 Apr 2016 To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat
07 Apr 2016 Erfaren fundingrådgiver til Support Office, Science på Syddansk Universitet
27 Mar 2016 Projektadministratorer til EU bevillinger – CBS
01 Mar 2016 AC'er søges til RUC's forskningsstøtte og rådgivning
14 Feb 2016 BRIC (KU) søger forskningskoordinator
11 Feb 2016 SDU-TEK i Odense søger erfaren fundraiser
13 Jan 2016 DTU søger to ambitiøse og erfarne EU-konsulenter til Afdeling for Forskning og Relationer
04 Jan 2016 Administrative Research Coordinator. DTU Aqua
04 Jan 2016 Projektkoordinator/fundraiser søges til pre- og post-award teamet på DTU Kemi
04 Nov 2015 Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger to erfarne fuldmægtige til ekstern forskningsfinansiering
23 Oct 2015 Forskningskoordinator til Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, Epi-genomlaboratoriet
18 Oct 2015 Forskningskoordinator søges til forskningsfremme og projektledelse, BRIC
07 Oct 2015 Forskningskonsulent (pre- og post-award) til IT-Universitetet (ITU)
06 Oct 2015 EU-konsulent til Bruxelles for Syddansk Universitet
04 Oct 2015 Sektionsleder til Forskning & Analyse
17 Sep 2015 AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet
06 Sep 2015 Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
05 Sep 2015 Administrativ projektmedarbejder til The Animation Workshop, VIA University College
04 Sep 2015 Research Partner, UCD, Dublin, Ireland
13 Aug 2015 Administrative officer at Biomediq
12 Aug 2015 Det Humanistiske Fakultet søger specialkonsulent til Strategienheden
12 Aug 2015 Teamchef til projektenhed på CBS
06 Aug 2015 Projektleder på BRIC til EU-projekt og til forskerstøtteaktiviteter
08 Jun 2015 Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent
20 May 2015 Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte
06 May 2015 Konsulent søges til pre-award forskerstøtte i Region Hovedstaden
04 May 2015 Region Hovedstaden: Jurist søges til at understøtte forskning og innovation
24 Apr 2015 University of Copenhagen (UCPH) seeks academic officer or special consultant for a time limited position (3 years) at The UCPH strategic platform for life-style, obesity and metabolic research
16 Feb 2015 Københavns Universitet – Medarbejder til forskerservice på Institut for Statskundskab
02 Feb 2015 Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software