DARMA Home

Job openings

On this page, job openings from organisations relevant to DARMA's members are listed.

If you wish to post a job opening, please contact the DARMA Secretariat

Current job openings

  • 02 Dec 2019
  • 09 Jan 2020
  • København

  Vil du være med til at styre Københavns Universitets økonomi

  Koncern-økonomi søger erfaren AC’er /specialkonsulent til økonomisk styring

  Københavns Universitet (KU) er Danmarks ældste og største universitet og yder forskning og uddannelse i verdensklasse. Brænder du for at være med til at udvikle og understøtte den økonomiske styring i en kompleks og spændende viden- og kulturbærende institution? Er du optaget af, hvordan overordnet budgettering og planlægning kan være med til at forbedre styringen i en større organisation? Så læs videre her.

  Vi søger en initiativrig og udadvendt medarbejder med økonomisk og formidlingsmæssig forståelse, som kan understøtte den tværgående økonomistyring for hele KU. KU er inde i en særdeles spændende periode med høje udviklingsambitioner og nye styringsbehov, bl.a. med omlægning af den interne budgetmodel, implementering af systemunderstøttet pre-award-system, ændringer i registreringsrammen og eksisterende styringsprocesser som følge af krav til ny fælles ministeriel kontoplan samt implementering af nyt budgetsystem.

  Stillingen er organisatorisk placeret i Koncern-økonomi, Økonomistyringssektionen. Koncern-økonomi er universitetets centrale økonomifunktion, og i Økonomistyringssektionen vil du blive en del af et fagligt kompetent og socialt velfungerende team på pt. 10 medarbejdere, der i tæt samarbejde med resten af organisationen udvikler økonomistyringen, så den understøtter KU’s strategiske udvikling.

  Du vil i første omgang primært blive involveret i følgende opgaver inden for økonomistyring:

  • Finanslovsarbejde og bindeled til ministerier/styrelser om uddannelser under Undervisningsministeriet samt myndighedsbetjening
  • Udvikling og vedligehold af universitetets økonomistyringskoncepter, herunder løbende økonomiopfølgning og udvikling og brug af økonomirapporter i LDV
  • Implementering af ”fælles ministeriel kontoplan” gældende for alle de videregående uddannelsesinstitutioner, herunder
   • Udvikling af KU’s registreringsramme til ændrede eksterne krav fra 2021
   • Klargøring af organisationen i tæt samarbejde med KU’s fakulteter samt projektet om nyt budgetsystem
   • Opsætning, test og forankring af ny registreringsramme
   • Derudover også kontaktperson for et fakultet, ift. at forestå den primære dialog med fakultetet om deres økonomistyring
  • Der vil på længere sigt blive rig mulighed for at rokere mellem Økonomistyringssektionens øvrige drifts- og udviklingsopgaver. Du skal have lyst til løbende dialog og sparring med ansatte og ledere på forskellige niveauer i organisationen og med forskellige forudsætninger for økonomistyring.

  Om dine kvalifikationer

  Vi lægger vægt på, at du er fagligt stærk, resultatorienteret, har gode samarbejdsevner samt har

  • en relevant videregående uddannelse inden for økonomi- eller samfundsvidenskab og gerne et par års erfaring
  • erfaring med og forståelse for økonomistyring i en større offentlig vidensinstitution
  • gode kommunikative og formidlingsmæssige evner i såvel skrift som tale, såvel på dansk som engelsk
  • flair for it og gerne kendskab til økonomisystemer, fx Navision og rapportværktøjet LDV. Det er også en fordel, hvis du er god til Excel

  Personlige egenskaber

  Som person forventer vi, at du:

  • Har gode samarbejdsevner og arbejder godt både selvstændigt og som del af et team
  • Balancerer en resultatorienteret tilgang med den tålmodighed det kræver at understøtte udviklingen i en kompleks organisation som KU
  • Er god i dialogen med kollegaer, som har en anden faglig baggrund end din egen
  • Er kvalitetsbevidst og har en struktureret arbejdsform, der betyder, at du prioriterer din indsats, så opgaver med en kort deadline kommer i hus, og samtidig arbejder du vedholdende med opgaver, der har et længere perspektiv
  • Har et godt overblik, har nemt ved at overskue komplicerede processer og håndtere flere forskellige arbejdsopgaver på sammen tid
  • Har humor og kan møde hverdagens udfordringer med et godt humør

  Vi tilbyder

  Vi tilbyder en stilling med fagligt spændende og udfordrende opgaver med fokus på høj kvalitet og service. Vi har en uformel omgangstone og lægger vægt på samarbejde, sparring og dialog. Vi arbejder i historiske bygninger i hjertet af København i en virksomhed med en stærk faglig kultur og gode personaleordninger. Vi har fleksibel arbejdstid og tilbyder gode muligheder for videreudvikling af dine personlige og faglige kompetencer.

  Ansættelsesvilkår

  Ansættelse forventes at ske som fuldmægtig eller specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for at forhandle tillæg.

  Yderligere oplysninger, samt for at søge stillingen:
  https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/8663776?utm_medium=email&utm_campaign=jobmail&utm_source=jobindex

  • 09 Dec 2019
  • 05 Jan 2020
  • Odense

  Experienced pre-award EU H2020 consultant at the University of Southern Denmark

  Do you know EU's H2020 collaborative funding landscape well?
  Do you know what it takes to succeed when applying for collaborative European research and innovation projects? 
  If yes, SDU’s Research & Innovation Organization offers an interesting specialist position in research support!

  Description of work

  The 'Research Support' team supports the development, grant application and implementation of research-based project consortia focusing on European funding programs. The team is part of SDU's central research support and works closely with researchers and the local faculty support units to win societal impact-oriented collaborative grants.

  The position offered is broad and interesting as you will be involved in all aspects of the pre-award process. This includes advising researchers on relevant funding programs and potential consortium partners, communicating the importance of research policy aspects, participating in concept and project development, and the proposal writing. You will need to understand and respond to new trends in the funding and policy landscape, in order to best promote the university's researchers and their European research agendas. You will also work to support initiatives and knowledge-sharing across the university.

  Applicant's profile

  We are looking for an applicant who is:

  • passionate about EU funding and projects, especially in relation to research and innovation-relevant cross-sectorial collaborations
  • an experienced proposal writer with a clear understanding of the impact and organization aspects of research and innovation projects
  • an experienced project manager with strong organisational skills
  • well-informed about European institutions, networks and programs
  • self-motivated and self-managed, but at the same time able to proactively share knowledge and build relations
  • a strong communicator able to communicate complex issues to different audiences
  • fluent in English speech and writing
  • holder of a Master's or Ph.D. degree
  • able engage in SDU-internal and external networks

  SDU’s offer

  You will be part of a dedicated and competent team in the flexible and collaborative working environment of SDU RIO. You will work with competent and committed colleagues from across SDU's organization, including business developers, lawyers and strategy advisors from SDU RIO, and together provide professional support for SDU's internationally interested researchers. You are expected to deliver professionally both as a specialist and as a team member. You will work with interesting international projects from many of SDU's research environments and sometimes face demanding and challenging tasks or deadlines. However, you will make a difference for researchers and SDU's research environments.

  More information

  • The application deadline is January 5th, 2020.
  • The position is full-time (37 hour/week) with anticipated placement as a ‘special consultant’.
  • Preferentially, you can start in SDU RIO 1st of March 2020 (or as soon as possible thereafter).
  • The primary place of employment is Odense, but weekly workdays in other SDU campus cities (Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse and Copenhagen) can be negotiated.
  • 1st round job interviews are expected 14th of January 2020 and 2nd round talks 20th or 21st of January 2020.
  • Salary and other terms of employment are according to those for state-employed academics.
  • The function will refer to the Head of SDU RIO's Research Support team.

  Further information about the position can be obtained from SDU RIO team leader Esben N. Flindt (M: +45 4047 3773, E: enf@sdu.dk).

  The University of Southern Denmark wishes to reflect the surrounding society and therefore encourages everyone to apply for the position, regardless of personal background.

  We look forward to hearing from you.

  About SDU RIO

  SDU RIO (SDU’s Research and Innovation Organization) was established in 2017 with the aim of supporting SDU's strategic focus on creating value for and with society incl. focus on the global sustainability goals. Value creation is achieved through close internal and external collaboration across SDU. SDU RIO supports the interaction between research, education, businesses, foundations and the public sector. SDU RIO has a broad portfolio of tasks and for example works with entrepreneurship and business development, technology exchange and patenting, partnerships and cross-sectorial collaborations, research support, contracts, internationalization, career guidance for students as well as connecting companies and students.

  • 09 Dec 2019
  • 05 Jan 2020
  • Odense

  Pre-award rådgiver inden for europæiske samarbejdsprojekter på SDU

  Har du indgående kendskab til H2020’s samarbejdsprogrammer og erfaring med, hvad der skal til for at opnå succes med ansøgninger til europæiske forsknings- og innovationsprogrammer?

  Så læs videre, for SDU Research & Innovation Organisation – SDU RIO – kan tilbyde en spændende specialkonsulentstilling med tiltrædelse omkring 1. februar 2020.

  Arbejdsområde

  Den tilbudte stilling er forankret i SDU RIO teamet ’Research Support’. Teamet understøtter udvikling, ansøgning og implementering af forskningsbaserede projektkonsortier med fokus på EU’s H2020-program og samfundsimpact. Teamet er en del af SDU’s centrale forskerstøtte og arbejder tæt sammen med forskere og fakulteternes forskerstøtteenheder.

  Stillingen er spændende og bred, da du vil skulle være involveret i alle aspekter af pre-award processen. Dette inkluderer både rådgivning til forskere om relevante fundingprogrammer og mulige konsortiepartnere, formidling af de forskningspolitiske aspekters betydning, deltagelse i konceptualisering og projektudvikling samt bidrag til udfærdigelsen af ansøgninger. Du vil desuden skulle kunne opfange og reagere på nye tendenser og beslutninger i fundinglandskabet for bedst muligt at kunne understøtte og fremme universitetets forskere og deres forskningsagendaer i Europa. SDU RIO arbejder på tværs af SDU og understøtter videndeling på tværs.

  Ansøgers profil

  Du er:

  • passioneret omkring EU-funding, specielt ift. de forsknings- og innovationsrelevante samarbejdsinstrumenter
  • en erfaren skribent med næse for effekt og organisering af F&I projekter
  • en erfaren projektleder med stærke organisatoriske evner
  • velinformeret om europæiske institutioner, netværk, politikker og programmer
  • en proaktiv, drivende, selvstyrende kraft, som samtidig deler viden og indgår aktivt i samarbejdsrelationer
  • en stærk kommunikatør, som formår at formidle komplekse forhold til forskellige målgrupper
  • flydende i engelsk tale og skrift
  • akademisk uddannet med enten en ph.d. eller kandidatgrad
  • i stand til at indgå i netværk, både internt på SDU og eksternt.

  SDU RIO tilbyder

  Den rette kandidat vil få en spændende og personligt udviklende stilling i et samarbejdsorienteret team, der er præget af engagement, en uformel omgangstone og et fleksibelt arbejdsmiljø. Der vil skulle leveres professionelt, både ift. enkeltmandspræstationer som specialist, såvel som ift. teamsamarbejde. I SDU RIO sidder du også sammen med forretningsudviklere, jurister og strategirådgivere, hvis kompetencer der kan trækkes på. Sammen med andre dygtige og engagerede kollegaer fra resten af SDU’s organisation, vil du således medvirke til at yde topprofessionel understøttelse til SDU’s europæiske projekter. Op imod deadlines vil du skulle trives med til tider krævende og udfordrende opgaver. Til gengæld gør du en forskel for forskerne og får muligheden for at arbejde med spændende og forskelligartede internationale projekter fra mange af SDU’s forskningsmiljøer.

  Yderligere oplysninger

  • Ansøgningsfristen er 5. januar 2020.
  • Stillingen er på fuld tid med indplacering på specialkonsulentniveau og ønskes besat 1. marts 2020, eller snarest muligt derefter.
  • Det primære tjenestested er Odense, men hjemmearbejdsdage i andre af SDU’s campusbyer (Sønderborg, Esbjerg, Kolding, Slagelse og København) vil kunne forhandles.
  • 1. runde samtaler forventes afholdt 14. januar 2020 og 2. runde samtaler forventes afholdt 20. eller 21. januar 2020.
  • Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten for akademikere i staten.
  • Man vil få direkte reference til kontorchefen for SDU RIO’s Research Support.

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til SDU RIO kontorchef Esben N. Flindt (M: 4047 3773, E: enf@sdu.dk).

  Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

  Vi ser frem til at høre fra dig.

  Kort om SDU RIO

  SDU RIO er etableret i 2017 med det formål at understøtte SDU’s strategiske fokus på at skabe værdi for og med samfundet – inkl. fokus på FN’s verdensmål for bæredygtighed. Værdiskabelse realiseres igennem tæt internt samarbejde inden for SDU RIO, på tværs af SDU såvel som eksternt. SDU RIO understøtter samspillet mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, bevillingsgivere og den offentlige sektor. Enheden har en bred opgaveportefølje og arbejder bl.a. med entreprenørskab og forretningsudvikling, teknologiudveksling og patentering, partnerskaber og virksomhedssamarbejde, forskerstøtte, kontraktjura, internationalisering, karrierevejledning for studerende samt skaber kontakter mellem virksomheder og studerende.

Expired job ads:

14 Nov 2019 EU funding-ekspert til projekter inden for sundhedsteknologi
13 Nov 2019 EU funding-ekspert til projekter inden for sundhedsteknologi
13 Nov 2019 EU H2020 rådgiver til Syddansk Universitet
13 Nov 2019 Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi søger en projektkoordinator
08 Nov 2019 Institutadministrator til Københavns Universitet
05 Nov 2019 Fuldmægtig til udvikling af den økonomiske styring
05 Nov 2019 Akademisk medarbejder til Nationalt Genom Center
05 Nov 2019 Forskningsrådgiver til den fælles forskningsstøtte på AAU
05 Nov 2019 Koordinator søges til understøttelse i SDU RIO
31 Oct 2019 Regnskabsmedarbejder i Kræftens Bekæmpelse
28 Oct 2019 Konsulent for Stab for Forskning og Udvikling
24 Oct 2019 Projektøkonomer til Arts og Aarhus BSS
23 Oct 2019 Akademiker med interesse for forskningsdatamanagement og forskerstøtte
22 Oct 2019 Specialkonsulent til forskning og innovation i Region Hovedstaden
11 Oct 2019 Leder af Forskningsstøtte SDU
11 Oct 2019 Leder af Forskningsstøtteenheden
09 Oct 2019 Projektøkonom til Aarhus Universitet
08 Oct 2019 Specialkonsulent til forsvarsakademiet
02 Oct 2019 Medarbejder til udvikling af digital humaniora på KU
01 Oct 2019 Projektkoordinator til VIA
18 Sep 2019 Pre-Award-medarbejder til ITU
06 Sep 2019 Leder til AAU
03 Sep 2019 Projektleder til Nordsjællands Hospital
28 Aug 2019 Consultant for DTI
19 Aug 2019 Fundraiser/strategisk rådgiver til Aalborg Universitet
19 Aug 2019 CBS søger studentermedhjælper
17 Jul 2019 Fundraising student assistant to Aarhus University
15 Jul 2019 Forskningskoordinator
15 Jul 2019 Grants and Partnership Specialist
12 Jul 2019 Medarbejder til fundraising og forskningsstøtte
10 Jul 2019 Fuldtidsstilling til ph.d.-enheden på Aalborg Universitet
08 Jul 2019 Teamleder til kommunikationsteamet
05 Jul 2019 Medarbejder til Institut for Arkitektur og Medieteknologi
05 Jul 2019 Center for Innovation og Entrepremørskab søger studentermedhjølp
04 Jul 2019 Fundraiser til Aalborg Universitet
03 Jul 2019 EU Projektleder til AAU
03 Jul 2019 AC-fuldmægtig til AU
26 Jun 2019 Chefkonsulent til Region Syddanmark
20 Jun 2019 Økonomikonsulent til KU
14 Jun 2019 Fuldmægtig til forskningsadministrationen KADK
07 Jun 2019 Programchef til teknisk og naturvidenskabelig forskning Villum Fonden
29 May 2019 Skarp rådgiver til AAU
27 May 2019 DTU søger ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
18 May 2019 Jobs in America
18 May 2019 Akademiker søges til alsidig opgaver i relation til EU’s rammeprogram for forskning og innovation
18 May 2019 Akademikere til arbejde med tildeling af forskningsbevillinger hos UFM Fyn
16 May 2019 Fuldmægtig til forskningssupport søges til Retspatologisk Afdeling på Retsmedicinsk Institut
15 May 2019 Økonomimedarbejder til udvikling af den økonomiske styring på KU
13 May 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
11 May 2019 Innovationsattaché i Shanghai, Kina
01 May 2019 Sekretariatschef til Aalborg Universitet
30 Apr 2019 Projektøkonomer til AU
29 Apr 2019 Forskningskonsulent for Ekstern finansiering (AC-fuldmægtig) til CBS
26 Apr 2019 Akademisk medarbejder til Ledelsessekretariatet DTU
04 Apr 2019 Sekretariatsleder til RUC
28 Mar 2019 Projektadministrator til AAU
25 Mar 2019 Patentkoordinator
21 Mar 2019 Research Coordinator at University of Copenhagen
21 Mar 2019 Regnskabsmedarbejder/forskningssekretær i Kræftens Bekæmpelse
19 Mar 2019 Projektøkonom til Center for Regional Udvikling
17 Mar 2019 Projektøkonom i Region H
15 Mar 2019 Fundraiser til Forskningsstøtte SDU
14 Mar 2019 Fundraiser til Regionshospitalet Hammel Neurocenter
13 Mar 2019 Jurister med IPR- og forhandlingserfaring til KU
12 Mar 2019 Økonomikonsulent til Professionshøjskolen Absalon
05 Mar 2019 Pre award officer to University of Copenhagen
01 Mar 2019 Stillinger i Norge på Oslo BI
28 Feb 2019 Direktør til det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
25 Feb 2019 Akademisk medarbejder med flair for administration og projektledelse søges til Center for Vaccineforskning på Statens Serum Institut
16 Feb 2019 Administrative Coordinator for DARK research centre at the Niels Bohr Institute
13 Feb 2019 Research Coordinator for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
07 Jan 2019 Forskningsrådgiver til Forskningsstøtteenheden AU
27 Dec 2018 Forskningskonsulent til CBS
12 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fakultetssekretariatet
05 Dec 2018 KU: Specialkonsulent til SCIENCE Forskning og Innovation, fokus på unge forskere
26 Oct 2018 Research Support DTU søger en erfaren konsulent til Forskningsstøtte
26 Oct 2018 Secondment of a Grants Officer to ESS, ASAP* to 2 years
24 Oct 2018 Forskningskoordinator (AC-fuldmægtig), onkologi, OUH og SDU
18 Oct 2018 Specialkonsulent/EU-konsulent til Forskningsservice på RUC
14 Oct 2018 Copenhagen EU Office i Bruxelles søger tre EU-konsulenter
24 Sep 2018 Barselsvikar for AC-fuldmægtig til Syddansk Forskerstøtte
19 Sep 2018 Specialkonsulent til Syddansk Forskerstøtte, SDU-SUND
17 Sep 2018 National Life Science Supercomputing Center (DTU Supercomputing Life Science) søger en projektkoordinator
12 Sep 2018 AC’er med erfaring med fundraising og forskningsunderstøttelse til Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
02 Sep 2018 Institutkoordinator til Biologisk Psykiatri
02 Sep 2018 Forskning i verdensklasse søger AC-kompetencer til udvikling af fondsområdet
27 Aug 2018 EU-Forskningshandläggare, Forskningsservice
24 Aug 2018 KADK søger fuldmægtig til Forskningsadministrationen
15 Aug 2018 KU: Forskningsadministrator til EU-projekter
15 Aug 2018 KU: Specialkonsulent, der brænder for forskning og innovation
04 Jun 2018 Specialkonsulent til UCN Forskning og Udvikling
01 Jun 2018 Konsulent/Fundraiser til RUC´s forskningsservice
16 May 2018 Stillingsopslag
01 May 2018 Fundraiser, Det Humanistiske Fakultet, SDU
24 Apr 2018 Research manager og fundraiser, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
22 Apr 2018 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
08 Apr 2018 Center- og projektadministrator til Forskningsadministrationen på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
28 Feb 2018 EU Policy Officer i Bruxelles til Lunds Universitet
15 Feb 2018 Fundraiser (barselsvikariat) til Kompetenceenheden for Forskningsstøtte - SAMF
11 Feb 2018 Medarbejder til forskerstøtte
01 Feb 2018 Fundingmedarbejder til innovationsarbejde mellem universitet og virksomheder
31 Jan 2018 Akademiker til forskningsstrategisk understøttelse med fundraising, kommunikation og projektadministration
23 Jan 2018 EU-Forskningshandläggare, Lunds universitet
10 Jan 2018 Forskningsadministrator til EU-projekter, KU
11 Dec 2017 Ph.d.-koordinator søges
08 Dec 2017 Studentermedhjælper til Kontoret for Forskningsservice, Forskning & Innovation, Københavns Universitet
06 Dec 2017 Forskningskonsulent til Antropologi og Sociologi
04 Dec 2017 AC-fuldmægtig til Aarhus Universitetshospital
03 Dec 2017 Fundraiser/projektadministrator, Forskning, Uddannelse og Innovation, Aalborg Universitetshospital
01 Dec 2017 Københavns Universitet: CENTERKOORDINATOR VED DK GRUNDFORSKNINGSFOND ”CENTER OF EXCELLENCE HY-Q”
24 Nov 2017 Region H: Erfaren fundraiser (akademisk medarbejder) med flair og interesse for forskningsadministrative opgaver søges til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
24 Nov 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
21 Nov 2017 INSTITUTKOORDINATOR - Biologisk Psykiatri
15 Nov 2017 Jurist til Forskning & Innovation på Københavns Universitet (Barselsvikar)
10 Nov 2017 Fundraiser med tæft for vidensamarbejde
10 Nov 2017 Rådgiver/Specialist (specialkonsulent) til Horizon 2020 og Grand Solutions
10 Nov 2017 Afdelingsleder (chefkonsulent) for SDU Research Support and Policy Services
08 Nov 2017 AC-medarbejder til forskerstøtte
25 Oct 2017 Projektøkonom til EU-bevillinger på CBS
20 Oct 2017 UC Nordjylland - Jurist med fokus på kontraktområdet
11 Oct 2017 Forskningskonsulent CBS Research Support Office
11 Oct 2017 DTU: Ambitiøse medarbejdere til forskningsstøtte
06 Oct 2017 Special- eller Chefkonsulent til at styrke forskningen i Region Hovedstaden
05 Oct 2017 Københavns Universitet søger nye dygtige medarbejdere på EU-området
04 Oct 2017 Jurist med fokus på EU – EU Kontoret, Københavns Universitet
26 Sep 2017 Scientific Project Manager
24 Sep 2017 Erfaren projektadministrator (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet
24 Sep 2017 Erfaren fundraiser (Specialkonsulent) til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet, SDU
18 Sep 2017 International Grant Officer – All Fields of Life Sciences
12 Sep 2017 AC´er til ledelsesinformation, funding og forskningsstrategisk understøttelse
15 Aug 2017 Fundingrådgiver til Support Office, Science
13 Aug 2017 Fuldmægtig til EU-projektadministration
11 Aug 2017 Forskningskoordinator DTU Byg
07 Aug 2017 Centeradministrator ved nyt Grundforskningscenter
06 Aug 2017 Projektkonsulent til strategiske forsknings- og innovationsnetværk
22 Jun 2017 Projektøkonom til eksterne bevillinger på CBS
20 Jun 2017 Fuldmægtig til forskningsstøtte på Datalogisk Institut, Københavns Universitet
12 Jun 2017 Centeradministrator til nyt forskningscenter på Datalogisk Institut
08 Jun 2017 Rådgiver til SDU's fælles forskningsstøtte
08 Jun 2017 Specialist til Horizon 2020 og EU funding – SDU-RIO
06 Jun 2017 Centeradministrator / Specialkonsulent, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), AaU
05 Jun 2017 Head of SDU's Joint Research Support
18 Apr 2017 Fundraiser til Humanistisk Fakultet, SDU i Odense
17 Apr 2017 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet (Barselsvikar)
20 Mar 2017 Job vacancy: Communications Adviser at NordForsk
16 Mar 2017 ITU Research Support søger en Pre-Award medarbejder
16 Mar 2017 AC-fuldmægtig til ledelsesbetjening af ITU’s tre nye institutter
16 Mar 2017 Konsulent til EU Kontoret, Københavns Universitet
13 Mar 2017 Fagligt stærk fundraiser til Patienternes Sygehus, Sygehus Lillebælt
12 Mar 2017 Director of NordForsk
12 Mar 2017 Chefkonsulent til Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark
09 Mar 2017 AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver
06 Mar 2017 Intomics: Alsidig projektkoordinator til mindre virksomhed i spændende udvikling
27 Feb 2017 Job vacancy: Senior Adviser for research policy and funding at NordForsk
27 Feb 2017 Forskningskoordinator til Nationalmuseet (specialkonsulent)
19 Feb 2017 Forskning & Innovation på KU søger AC-medarbejder
13 Feb 2017 Chefkonsulent til ledelse af UC Nordjyllands fundraisingindsats
06 Feb 2017 2 koordinatorer søges til projektledelse og forskningsfremme
01 Feb 2017 Koordinator søges til 1-årig forskerstøttestilling
28 Jan 2017 Aarhus Universitet: Erfaren og ambitiøs fundraiser til Institut for Husdyrvidenskab
13 Jan 2017 AC-fuldmægtig til Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet pr. 1. februar eller snarest derefter
03 Jan 2017 EU-konsulent til barselsvikariat, Copenhagen EU Office i Bruxelles
14 Nov 2016 DTU: Ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
11 Nov 2016 Forskningskoordinator, Lunds Tekniska Högskola,, Institutionen för immunteknologi
09 Nov 2016 EU-konsulent til barselsvikariat på AaU's Bruxelles-kontor
24 Oct 2016 Chef til SDU RIO (Research and Innovation Office)
23 Oct 2016 Direktør til nyoprettet styrelse for Forskning og Uddannelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet
04 Oct 2016 Konsulent til ledelsesbetjening omkring forskningspolitik
21 Sep 2016 To medarbejdere til KU SCIENCE Forskning og Innovation
18 Sep 2016 Forskningsanalyser og Open Science Bibliometri, DTU
15 Sep 2016 Økonomisk administration af EU-forskningsprojekter Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet
31 Aug 2016 Project Manager at Eriksholm Research Centre, Oticon
29 Aug 2016 Impact Assessment Analyst
15 Aug 2016 Forskningskonsulent på IT-Universitetet
11 Aug 2016 Erfaren projektkonsulent til Socialfondsprojekt med fokus på sundhedsinnovation og entreprenørskab i uddannelser
10 Aug 2016 PA søges til førende forsker inden for systembiologi og bioinformatik
01 Aug 2016 Forskningsrådgiver til SDU, Institut for Marketing og Management
21 Jun 2016 AC'ere til forskningssupport på RU
20 Jun 2016 Dygtige fundraisere gerne med erfaring i projektadministration søges til Aalborg Universitetshospital
16 Jun 2016 Fundingrådgiver til Support Office, Science, SDU
25 May 2016 Erfaren energi-fundraiser søges til Aalborg Universitet (AC-fuldmægtig/Specialkonsulent)
23 May 2016 DTU søger ambitiøse medarbejdere til EU-forskningsstøtte
20 May 2016 Fundraiser/innovationsmedarbejder/projektkoordinator til DTU Kemi
08 May 2016 Jurist til EU Kontoret på Københavns Universitet
06 May 2016 Kontorfunktionærer søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
06 May 2016 Fuldmægtig søges til forskningsadministration i Det Frie Forskningsråds sekretariat
15 Apr 2016 Scientific Funding Officer, Karolinska Institutet, INCF
14 Apr 2016 Erfaren fundraiser til Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
11 Apr 2016 To chefkonsulenter søges til Det Frie Forskningsråds sekretariat
07 Apr 2016 Erfaren fundingrådgiver til Support Office, Science på Syddansk Universitet
27 Mar 2016 Projektadministratorer til EU bevillinger – CBS
01 Mar 2016 AC'er søges til RUC's forskningsstøtte og rådgivning
14 Feb 2016 BRIC (KU) søger forskningskoordinator
11 Feb 2016 SDU-TEK i Odense søger erfaren fundraiser
13 Jan 2016 DTU søger to ambitiøse og erfarne EU-konsulenter til Afdeling for Forskning og Relationer
04 Jan 2016 Administrative Research Coordinator. DTU Aqua
04 Jan 2016 Projektkoordinator/fundraiser søges til pre- og post-award teamet på DTU Kemi
04 Nov 2015 Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) søger to erfarne fuldmægtige til ekstern forskningsfinansiering
23 Oct 2015 Forskningskoordinator til Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, Epi-genomlaboratoriet
18 Oct 2015 Forskningskoordinator søges til forskningsfremme og projektledelse, BRIC
07 Oct 2015 Forskningskonsulent (pre- og post-award) til IT-Universitetet (ITU)
06 Oct 2015 EU-konsulent til Bruxelles for Syddansk Universitet
04 Oct 2015 Sektionsleder til Forskning & Analyse
17 Sep 2015 AC Fuldmægtig med erfaring fra forskningsstøtte søges til Aalborg Universitet
06 Sep 2015 Leder af Forskningsstøtteenheden, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
05 Sep 2015 Administrativ projektmedarbejder til The Animation Workshop, VIA University College
04 Sep 2015 Research Partner, UCD, Dublin, Ireland
13 Aug 2015 Administrative officer at Biomediq
12 Aug 2015 Det Humanistiske Fakultet søger specialkonsulent til Strategienheden
12 Aug 2015 Teamchef til projektenhed på CBS
06 Aug 2015 Projektleder på BRIC til EU-projekt og til forskerstøtteaktiviteter
08 Jun 2015 Danish Research Centre for Magnetic Resonance (DRCMR) på Hvidovre Hospital søger en forskningskonsulent
20 May 2015 Københavns Universitet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Afdeling for Forskning og Innovation søger sektionsleder for forskerstøtte
06 May 2015 Konsulent søges til pre-award forskerstøtte i Region Hovedstaden
04 May 2015 Region Hovedstaden: Jurist søges til at understøtte forskning og innovation
24 Apr 2015 University of Copenhagen (UCPH) seeks academic officer or special consultant for a time limited position (3 years) at The UCPH strategic platform for life-style, obesity and metabolic research
16 Feb 2015 Københavns Universitet – Medarbejder til forskerservice på Institut for Statskundskab
02 Feb 2015 Syddansk Universitet, Odense – Erfaren fundraiser til forskerstøtteenheden på Det Tekniske Fakultet

Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – CVR: 35977880

Powered by Wild Apricot Membership Software