Share this page:

Møde i erfa-gruppe for personaleansvar

  • 07 Mar 2017
  • 13:00 - 16:00
  • IT-Universitetet i København

Program og mødelokale; se separat mail


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software