Share this page:

FIN møde om Leiden Manifesto

  • 21 Jan 2016
  • 12:00 - 16:00
  • Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg, Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C

Registration


Registration is closed

Vi diskuterer om principperne i Leiden Manifesto kan implementeres i det daglige arbejde med forskningsindikatorer. Programmet omfatter to korte oplæg, hvor to bibliometriske analyser evalueres i forhold til de ti principper i Leiden Manifesto, og efterfølgende diskussioner i mindre grupper om principperne i Leiden Manifesto. Gruppediskussionerne bliver efter mødet opsummeret i en kort rapport, som vi sender til forfatterne af Leiden Manifesto.

Program

12:00-12:30      Frokost

12:30-12:40      Velkommen

12:40-13:00      Bibliometrisk analyse fra KU-SUND evalueres i forhold til de ti principper i Leiden Manifesto/ Marianne Gauffriau fra Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Kgl. Bibliotek

13:00-13:20      Bibliometrisk analyse fra KU-SAMF evalueres i forhold til de ti principper i Leiden Manifesto/ Rune P. Kurdahl fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Kgl. Bibliotek

13:20-13:30      Intro til gruppediskussioner

13:30-13:40      Pause

13:40-14:25      Gruppediskussion om princip 1-5 i Leiden Manifesto

-          13:40-14:00   Første gruppediskussion

-          14:05-14:25   Anden gruppediskussion

14:25-14:40      Kort resume fra hver af de fem grupper

14.40-14.55      Pause

14:55-15:40      Gruppediskussion om princip 6-10 i Leiden Manifesto

-          14:55-15:15   Tredje gruppediskussion

-          15:20-15:40   Fjerde gruppediskussion

15:40-15:55      Kort resume fra hver af de fem grupper

15:55-16:00      Afslutning

Grupperapportører:

  • Lorna Wildgaard, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet
  • Jens Peter Andersen, Center for Forskningsanalyse, Aarhus Universitet
  • Karen Skytte Larsen, Styrelsen for Forskning og Innovation
  • Adrian Price, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitet
  • Marianne Gauffriau, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Kgl. Bibliotek


Sitemap  Bylaws  Contact  Join DARMA

© DARMA – Olaf Svenningsen, osvenningsen@health.sdu.dk, tel 45 6550 3374 

Powered by Wild Apricot Membership Software